Uued Uudised

Uued Uudised on uudiste- ja arvamusportaal, mis ei ole sõltuvuses peavooluvõimust ja peavoolumeediast Meie portaal on rahvuslik ja samas toetub konservatiivsetele püsiväärtustele nagu perekond, religioon, põlisrahvaste õigused ja kultuuri kestvus.

Oma arvamuslugu palun saada aadressile arvamus@uueduudised.ee. Küsimuste vms korral võta meiega ühendust e-maili info@uueduudised.ee kaudu.

Toimetus

Uued Uudised toimetus jaguneb alates 2017. aasta sügisest kaheks, kus varasemale uudiste- ja arvamuste toimetusele on lisandunud haridus-, dokumentalistika- ja meelelahutusrubriigi U-Pluss toimetus. Uued Uudised toimetuse tegevust koordineerib ja juhib Urmas Espenberg.. U-Pluss rubriigi eest kannab hoolt toimetaja/reporter Hendrika Näägo. Neid abistavad vabatahtlikud, kolumnistid, harrastusajakirjanud jpt.

Urmas espenberg
Peatoimetaja

Hendrika Näägo
U+ Toimetaja/Reporter

Väljaandja

Uued Uudised veebiportaali annab välja:

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344

Toompuiestee 4
Tallinn, 10142

+372 5814 1650