Uued Uudised

Uued Uudised on uudiste- ja arvamusportaal, mis ei ole sõltuvuses peavooluvõimust ja peavoolumeediast Meie portaal on rahvuslik ja samas toetub konservatiivsetele püsiväärtustele nagu perekond, religioon, põlisrahvaste õigused ja kultuuri kestvus.

Oma arvamuslugu palun saada aadressile arvamus@uueduudised.ee. Küsimuste vms korral võta meiega ühendust e-maili info@uueduudised.ee kaudu.