Uued Uudised

Uued Uudised on uudiste- ja arvamusportaal, mis ei ole sõltuvuses peavooluvõimust ja peavoolumeediast Meie portaal on rahvuslik ja samas toetub konservatiivsetele püsiväärtustele nagu perekond, religioon, põlisrahvaste õigused ja kultuuri kestvus.

Oma arvamuslugu palun saada aadressile arvamus@uueduudised.ee. Küsimuste vms korral võta meiega ühendust e-maili info@uueduudised.ee kaudu.

Toimetus

Uued Uudised toimetuse tegevust korraldab Urmas Espenberg.

Alates 2017. aasta sügisest ilmub Uued Uudised lisana autonoomne U-Pluss rubriik, mille eest kannab hoolt koosseisuväline toimetaja/reporter Hendrika Näägo.

Urmas espenberg
Peatoimetaja

Hendrika Näägo
U+ rubriigi toimetaja/reporter

Väljaandja

Uued Uudised veebiportaali annab välja:

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344

Toompuiestee 27
Tallinn, 10149

info@uueduudised.ee