Eestlaste mure immigratsiooni pärast on Euroopa suurim

Eestlaste mure immigratsiooni pärast on Euroopa suurim

23.12.2016

Eesti elanike hulgas on võrreldes teiste Euroopa riikide kodanikega kõige rohkem neid, kes leiavad, et immigratsioon on Euroopa Liidu suurim probleem, selgub Eurobaromeetri sel sügisel korraldatud uuringust.

Kui Euroopa Liidus keskmiselt peab immigratsiooni EL-i tõsiseimaks väljakutseks 45 protsenti küsitletutest, siis Eestis tunneb selle üle muret 70 protsenti.

Ungaris ja Maltal peab immigratsiooni Euroopa Liidu põhiprobleemiks 65 protsenti vastanutest, Tšehhis 63, Bulgaarias 62 protsenti. Eesti naaberriikides arvab sama 57 protsenti Läti, 53 protsenti Leedu, 57 protsenti Rootsi ja 38 protsenti Soome elanikest.

Immigratsiooni peavad Euroopa Liidu kõige suuremaks mureks 26 riigi elanikud, Hispaanias on see elanike jaoks tähtsuselt teine ja Portugalis isegi kolmas probleem. Neis riikides pidas immigratsiooni EL-i suurimaks mureks vastavalt 32 ja 23 protsnti vastanutest.

Ligi kolmandik ehk 32 protsenti pidas Euroopa suurimaks probleemiks terrorismi ja viiendik majandusolukorda. 17 protsenti nimetas suure probleemina liikmesriikide finantsolukorda, 16 protsenti tööpuudust, kümnendik Euroopa Liidu rahvusvahelist mõju. Kaheksa protsenti kas kuritegevst, kliimamuutusi või inflatsiooni.

Vastajatel oli võimalus nimetada küsitluses maksimaalselt kahte probleemi.

BNS/UU

Kommentaarid