Arvamus

Urmas Espenberg: sotsialist Pilvre ei mõista, mis on suveräänsus

Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Barbi Pilvre kritiseerib teravas toonis EKRE kongressil vastu võetud poliitilist deklaratsiooni, mis kutsub üles uues olukorras rahvalt küsima, kas me sooviksime oma iseseisvusest föderaalse hiigelriigi kasuks loobuda.

Loe edasi

Kalle Mälberg: Meelevirgena Vanemuise mäelt

Elus on küllalt nähtud igatsorti jutupidusid – kongresse, koosolekuid ja pleenumeid, kus presiidiumis targad isakesed tuiutavad ja elukutseliste kaasajooksikute hordid saalis plaksutavad. EKRE kongress oli midagi muud.

Loe edasi

Immigrantidest, töörügamisest, vaesusest ja koolikiusamisest Eestis

Olen kohanud inimesi, kellega on jutuks tulnud jällegi see kuum teema “pagulased”. Paljud ei arvagi nendest midagi ja ütlevad, et las tulevad, sest Eestis olevat neid vähe ja lisaks ei taha keegi siia tulla.

Loe edasi

Kas senise Euroopa Liidu lõpuajad lähenevad?

Märtsi viimasel nädalalõpul vandusid 27 Euroopa riiki Rooma lepingutele allakirjutamisega Euroopa Liidu ühtsusele truudust. Vaid Suurbritannia lahkumine klubist tumestas peomeeleolu. Vaikimisi kardetakse ka valijate kohtuotsust saabuvatel Prantsusmaa ja Saksamaa valimistel.

Loe edasi

Quo vadis Euroopa Liit – aprill 2017?

On ehk kuulujutud EL lootusetu tuleviku osas pisut ennatlikud? Kuigi tegelikult pole võimalik anda ühest hinnangut ei Euroopa väidetava huku möödapääsmatusele ega ka paratamatule õitsengule. Ehk nagu öeldakse, ilu on vaataja silmades ja tõde arvaja peas.

Loe edasi

Robert Matt: Integratsioon – palju kisa, vähe villa

Robert Matt kirjutab, et Eestis tehakse küll palju suuri sõnu integratsiooni teemal, ent tulemus on nadi.

Loe edasi

Urmas Espenberg: peavoolusotsioloogid alternatiivuurijaid ründamas

Mitmes viimases Ühiskonnauuringute Instituudi poolt läbi viidud uuringus jõuti järeldusteni, mis brüsselimeelsetele punaliberaalse värvinguga “riigisotsioloogidele” ilmselgelt ei meeldinud.

Loe edasi

Henn Põlluaas: sotsid – rahvusriikluse lammutajad

Sotsiaaldemokraatia ei ole enam ammu vasaktsentristlik ideoloogia, mis pooldas sotsiaalset õiglust ja demokraatiat.

Loe edasi

Õppuste „Zapad 2017“ võimalikud mõjud Intermariumile

Kui Euroopa praegusesse olukorda põhjalikumalt süveneda ja teha prognoose, kuidas arengud eeloleval sügisel Balti regioonis (seoses Vene-Valgevene kavandatud õppustega „Zapad 2017“) võiksid toimuda, siis eksisteerib reaalne võimalus, et nn Ida-Euroopa, eelkõige Intermariumi (vt. märkust lõpus) piirkonna hulka loetavad Baltikum ja Poola, aga halvemal juhul Euroopa tervikuna ning NATO,  võiksid ajaliselt olla palju lähemal stsenaariumile, mida kirjeldab L. Kunnas oma raamatus „Sõda 2023. Taavet/Koljat“.

Loe edasi

Harri Kivilo: inimõiguste edumeelseks kohandamine

Eesti keeles tähendab inimene mõtlemis- ning kõnevõimelist ühiskondlikku olendit. Ent kõik inimesed ei ole võimelised mõtlema ja rääkima ning on neidki, kes ei saa hästi või üldse mitte hakkama kuulmise ja nägemisega ning neidki, kellel on võib olla teisi vaimseid või kehalisi puudusi.

Loe edasi