Ideoloogia

Berkley mässu organiseerijate sponsor on seotud Sorose rahastatud mittetulundusühinguga

Californias, Berkley Ülikoolis toimunud mässu organiseerinud rühmitus Refuse Fascism (Keeldu fašismist) sai annetusena 50 000 USD organisatsioonilt Alliance for Global Justice (AfGJ), mida omakorda rahastab peamiselt George Sorosele kuuluv mittetulundusühing Tides Foundation.

Loe edasi

Henn Põlluaas: ERR-i kallutatus on häbiks kogu ühiskonnale

  Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsiooni liikme Henn Põlluaas sõnul tõestab ERR järjekindlalt, et tegemist on poliitliselt kallutatud organisatsiooniga. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); „Näiteks eelmise aasta alguse esimesse viite Foorumi saatesse kutsuti esinema: VE – 5 korda; SDE – 4 korda; IRL – 4 korda; RE – 3 korda; KE – 3 korda; EKRE – vaid 1 kord. Terve aasta lõikes oli saatesse kutsutud erakondade osalus enam vähem samasugune,“ osutab Põlluaas. „Tänavu on toimunud neli Foorumi saadet, kuhu on kutsutud esinema: RE – 4 korda; VE – 3 korda; IRL – 3 korda; KE – 3 korda; SD – 2 korda, kuid EKRE – taas vaid 1 kord. Ei pea vist selgitama, et Foorumi saade on üks vaadatuimaid arutelusaateid, kus erakondadel on võimalik enda seisukohti esitada ja debateerida.“ Põlluaasa sõnul joonistuvad eelpooltoodust selgelt välja ERR-i erakondlikud eelistused ehk see millistele erakondadele antakse rohkem eetriaega ja võimalust pildil olla ning eriti see, millist erakonda, sõnumit ja maailmavaadet ilmselgelt diskrimineeritakse ja boikoteeritakse. „Täpselt samasugune kallutatud suhtumine on nähtav ka ERR-i uudiste teemavalikutes ja tonaalsuses. Paljud olulised teemad seoses EKRE-ga on kas maha vaikitud, moonutatud või esitatud negatiivses võtmes,“ ütles Põlluaas. „Ffraktsiooni kohtumisel ERR juhi Margus Allikmaaga pöörasime tema tähelepanu sellistele negatiivsetele tendentsidele, kuid tema lubadusele pöörata tasakaalustatusele ja erakondade võrdsele kohtlemisele rohkem tähelepanu, mingeid positiivseid muutusi ei järgnenud. Näiteks vaikis AK maha isegi eelmise aasta lõpus EKRE poolt Riigikogus korraldatud riiklikult tähtsa küsimuse arutelu Rail Baltica teemal. Ometi oli tegemist riigi kõrgeima võimaliku foorumiga ja Rail Baltica näol sõna otseses mõttes sajandi projektiga.“ Põlluaas leiab, et niikaua, kui ERR on maksumaksjate poolt rahastatav televisioonikanal, peab seal esitatu olema erapooletu, õiglane ja tasakaalustatud. „Kõiki riigikogu erakondi tuleb kohelda võrdsetel alustel, mitte kellegi poliitiliste eelistuste või mujalt tulevate suuniste järgi. On kaks lahendust: kas taastada ERR-i objektiivsus ja tõsiseltvõetavus ja ERR hakkab tegutsema nii, nagu õiguslik-avalikule televisioonikanalile on kohane, või tuleb teha põhjalik kaadrivahetus nii ERR-i kõrgema kui uudistetoimetuse juhtide seas.“   UU

Loe edasi

Euroopa Komisjon nõuab Facebookilt võltsuudiste levitamise lõpetamist

Euroopa Komisjon hoiatas hiljuti Facebooki ja teisi sotsiaalmeediakanaleid ja nõudis, et nood hakkaksid rangemalt tegelema nn võltsuudiste levitamise piiramisega. Vastasel juhul võib Brüssel rakendada nende suhtes õiguslikke meetmeid.

Loe edasi

Evelin Marjamägi: müüt Pavlik Morozovist elab haridusametnike peas edasi

On ilmselge, et demokraatlikus riigis tuleks enim lahknevusi tekitavate küsimuste otsustamisel lähtuda rahva enamiku tahtest. Demokraatia on aga paraku kaaperdatud Euroopa  sotside ja liberaalide liidrite poolt. Teame hästi, et pagulaste vastuvõtmine ja kooseluseaduse õigusliku tunnustamine on toimunud rahva enamuse tahtest üle sõites. Nii eelmine kui ka praegune valitsus ei üritagi varjata, et kõik Brüsselist tulevad ettekirjutised ja soovitused kuuluvad täitmisele, arvestamata, kas see kõik on meie riigi ja rahva huvides. Rahva saatus ja tulevik otsustatakse selle järgi, kustpoolt puhuvad.ideoloogilised tõmbetuuled (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Nüüd on need ideoloogilised tõmbetuuled jõudnud otsapidi koolidesse ja lasteadadesse. Olukord hakkab meenutama ideoloogilist kasvatustööd, mida viidi läbi kunagises Nõukogude Liidus. Nõukogulik kasvatustöö pidi kaotama kodanluse elemendid ja pöörama lapsed nende vanemate vastu, kes ei jaga riigi ametlikku ideoloogiat. Tuleb välja, et müüt noorest ja progressiivsest kommunistlikust noorest Pavlik Morozovist, kes oma vanameelse isa maha lasi, elab Eesti haridusametnike peas edasi. Muuhulgas ütles haridusministeeriumi töötaja Irene Käosaar, et pagulasteemalised rollimängud aitavad noorel mõista, et kodust saadud hinnangud pagulastemaatika kohta ei pruugi olla õiged. Kui see ei ole laste pööramine vanemate vastu, siis mis see on? Keegi ei ole empaatiavõime õpetamise ja kasvatamise vastu. Aga kui soovime lastele õpetada sallivust ja selle tagajärgi, siis tuleks klassiruumis mängida läbi ka enesetapurünnakud ning vägistamis- ja ahistamisjuhtumid avalikes kohtades. Teine küsimus on see, kui kaugele kavatseb riik nn. avatuse, sallivuse ja võrdsusega minna. Kas järgmisena hakkame Rootsi eeskujul looma sooneutraalseid lasteadu? Kas paneme lasteaia seinale pildi roosas kleidis poisist ja keelustame Tuhkatriini ja Pöial-liisi muinasjutud, sest need näitavad valesid soorolle? Kas hakkame lastele lugema moodsat ja ideoloogiliselt tuunitud kirjandust, kus poiss ja tüdruk on asendatud terminiga “sõbrakesed”? Kui te arvate, et need küsimused on vaid retoorilised, siis te eksite. Me oleme ainukesed koos Ungari, Poola, Itaalia ja Slovakkiaga EL liikmesriikidest, kus seni puuduvad sihipärased poliitikad soorollide ning -stereotüüpide muutmiseks alg- ja põhihariduses. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 näeb ette, et hariduses hakatakse kasutama õppemeetodeid ja -materjale, mis on vabad soolistest stereotüüpidest, sealhulgas eelkõige aegunud soorollidest. Samuti püütakse toetada mehelikkuse ja naiselikkuse väljaarendamist. Rääkides mehelikkusest ja naiselikkusest… Valitsus on välja töötanud – jällegi “targal” Brüsseli soovitusel – plaani, mille kohaselt inimene, kes tunneb, et tema sooidentiteet ei lange kokku tema bioloogilise sooga, saab esitada avalduse oma soo- ja isikukoodi muutmiseks, ilma et sellele peaks eelnema soovahetusoperatsioon või meditsiiniline konsultatsioon. Teisisõnu, kõik mehed saavad õiguse nõuda enda tunnistamist naiseks ja naised võivad nõuda enda tunnistamist meheks. Sealjuures saaks iga soovija muuta oma sugu kuni kaks korda aastas. Mida taolised radikaalsed reformid tähendavad? Aga seda, et vabama ja liberaalsema ühiskonna nimel on hakatud vankumatu järjekindlusega loodusest kaasa antut ümber kujundama. Vasakpoolsed viivad jätkuvalt läbi eksperimente, mille tagajärjed võivad ühiskonnale olla katastoofilised. Tuletame meelde, et õilsate loosungite saatel läbi viidud kommunismiprojekt lõppes vangilaarite ja kümnete miljonite hukkunutega. Loomulikult tembeldatakse meid kõikvõimalikeks foobideks selle eest, et me julgeme Euroopas endiselt populaarsele vasakpoolsele ideoloogiale vastu astuda ja välja öelda oma seisukoha. Meis üritatakse tekitada süütunnet sellepärast, et soovime hoida elus neid väärtusi ja tavasid, mis on meile edasi antud eelnevate põlvkondade poolt ja mida tahame edasi anda oma lastele ning lastelastele. Kuid just sellepärast tulebki nendel, kes ei nõustu omaks võtma vasakliberaalset ideoloogiat julgemalt ja kindlamalt oma arvamust avaldada ning mitte taganeda oma põhimõtetest. Kui meie haridusametnikud tahavad Eesti koolid muuta immigratsioonipropaganda kanaliks, siis peab sellele vastu astuma rahvas.

Loe edasi

Rain Pärnaste: immigratsioonipropaganda ei tohi jõuda Eesti kooli!

Nõukogude okupatsiooni ajal peeti oluliseks ideoloogilist kasvatust, mille all mõisteti inimese kujundamist ja võitlust kommunistlike ideede eest. Nõukogude inimese peamiseks kasvatusasutuseks oli kool, mille ülesandeks oli juba varajases eas pöörata inimene Nõukogude Liidu ja kommunismi usku.

Loe edasi

Dokumentaalsari viis otsuseni sulgeda Põhjamaade soouuringute instituut

Põhjamaade ministrite nõukogu otsustas sulgeda Põhjamaade soouuringute instituudi (NIKK).

Loe edasi

Vambola Kolbakov: Utoopia nimega Maa ajaloolises vaates biokeemiku pilguga

Alates XIV sajandist võis iga vähegi mõjuvõimu omava kohaliku üliku, rääkimata juba valitsejatest, kaaskonnast leida vähemalt ühe kentsaka, habemesse kasvanud ja põletusarmidega kätel ja näol tegelase, keda nimetati alkeemikuks. Alkeemiku põhiliseks ülesandeks oli tol ajal olmes enamkasutatava metalli- seatina-, muutmine kullaks või siis vähemal määral hõbedaks. Kindlasti leidus nende inimeste hulgas üksikuid andekaid inimesi, aga enamus neist kujutas enesest aktiivseid ja järjekindlaid, kuid vähese haridusega skisofreenset ambitsiooni omavaid tegelasi.

Ruuben Kaalep konverentsil Identitarian Ideas VIII

Kuigi Rootsi asub lähedal ja mul on sealsete rahvuslastega hea läbisaamine, oli see aasta mu jaoks esimene kord käia iga-aastasel konverentsil “Identitarian Ideas”. Sõitsime sinna koos veel kolme noore eesti rahvuslasega noorteliikumisest Sinine Äratus. Samuti olid konverentsi jälgima tulnud neli lätlast erakonnast Rahvuslik Ühendus ja mõningad poolakad. Konverents toimus Stockholmi lääneosas ja nagu liberaalses Läänes toimuvate rahvuslike ürituste puhul harilik, anti selle asukohast teada vaid päev varem, et kohalikud vasakpoolsed ei saaks üritust häirida ega selle toimumist ära hoida. Nähtavasti see töötas, kuna ainus kokkupuude vasakpoolsete rootslastega toimus päev varem, istudes koos lätlaste ja poolakatega Nordisk Ungdomi nimelisest noorteliikumisest pärit rootsi sõprade kutsel ühes Stockholmi baaris. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Meie lauda sattus ühel hetkel kaks naissoost feministi, kelle poliitiliste vaadete osas ei jätnud nende väljanägemine kahtlust. Ma ei saanud aru meie rootsi sõprade vestlusest feministidega, kuid ühel hetkel hakkas kogu seltskond meie lauas valjuhäälselt hüüdma kiitust patriarhaadile. Targu tegid feministid minekut, nähes pilti, mis viletsa rahvus- ja identiteeditunde poolest tuntud Rootsis ei saanud just olla tavaline. Mulle meenutas toimunu mõningaid hetki laulva revolutsiooni ajast, kui samamoodi pool sajandit allasurutud identiteet järsku lahvatas, tuues kaasa õndsa ja rahuldava vabadusetunde. Kuigi vasakpoolsed konverentsi häirima ei tulnud, venis selle algus tehniliste probleemide tõttu. Korraldajatel tuli kuuldavasti minna kauplustesse otsima slaidide näitamiseks vajalikku tehnikat, mis võttis eriti palju aega, kuna oli nädalavahetus. Tulemusena algas konverents plaanitust tervelt kaks ja pool tundi hiljem. Organisatoorne külg oleks kindlasti saanud olla parem, eriti kuna tegu oli järjekorras juba kaheksanda konverentsiga. Umbes pooled kõnelejad rääkisid rootsi keeles, mistõttu ma nende kõnede sisust eriti palju ei mõistnud. Patrik Ehn, endine Rootsi Demokraatide partei aktivist, rääkis slaididelt nähtu põhjal erakonnas viimasel ajal tekkinud liberaalsemast suunast. Ta võrdles 1990ndaid ja 2000ndaid, kui partei liikmed tavatsesid fotodel poseerida näiteks Prantsusmaa Rahvusrinde asutaja Jean-Marie Le Peniga, praeguse olukorraga, kus peavooluga võrreldes liiga rahvuslike vaadete eest heidetakse erakonna noorliikmeid parteist välja. Rootslastest kõnelesid veel Dan Eriksson, kes töötab Rootsi rahvusmeelses alternatiivmeediakanalis Motgift, ja Ingrid Carlqvist, kes on üks väheseid sealseid parempoolseid ajakirjanikke. Veebilehe RightOn asutaja Daniel Friberg andis ülevaate üle maailma tõusuteel olevatest parempoolsetest figuuridest, näidates Donald Trumpile pühendatud pompöösset YouTube’i videot – mille peale publik plaksutas – ja mainides muuhulgas Brasiilia opositsiooniliidrit Jair Bolsonarot ning Filipiinide presidenti Rodrigo Dutertet. Rootsi kõnelejatest viimane, Isac Boman rääkis oma raamatust “Penningmakten”, mis kritiseerib tänapäeva rahasüsteemi. Bomaniga rääkides ilmnes, et hetkel elab ta Tallinnas ja nii oli mul rõõm kutsuda ta loenguid andma ka eesti rahvuslastele. Kaugelt parim kõneleja oli ameerika-iraani päritolu filosoof Jason Reza Jorjani, kes pidas sisutiheda loengu orgaanilise riigi põhimõttest, lähtudes inimkonna psüühiliste võimete arengust. Need varem paranormaalseks peetud võimed käsikäes biotehnoloogia ja teiste teadusharude arenguga sunnivad Jorjani sõnul tagasi pöörduma ebavõrdsusel põhinevasse ühiskonda, mis ei saa üheski modernses tähenduses olla demokraatlik. Ainus väljapääs saaks olla arheofuturistlik käsitlus, mis kombineerib traditsioonilise eetika ja maailmatunnetuse selle sajandi jooksul inimkonnale avarduvate võimetega. Teine Ameerika alternatiivparempoolsete esindaja konverentsil oli F. Roger Devlin, kelle kõne võttis kokku tema essee ja raamatu “Võimutsev seksuaalutoopia” (Sexual Utopia in Power) põhiideed. Devlin kirjeldas nii naistele kui meestele omast seksuaalutoopiat, naerutades kuulajaid tõdemusega, et meeste paradiis on samasugune nagu seda tõotatakse märtritele islamiusus. Tema sõnul ei suutnud 1960ndate seksuaalrevolutsioon rahuldada ei meeste ega naiste unistusi ja nõnda jätkas see iga utopistliku revolutsiooni rada: esiteks vabastamine, teiseks repressioonid. Devlini arvates esindab kolmanda laine feminism seksuaalrevolutsiooni repressiivset staadiumi. Seejärel kõneles Dan Roodt, Lõuna-Aafrika buur, kellega ma olin kohtunud juba maikuus American Renaissance’i konverentsil. Seekord keskendus ta oma kõnes vähem numbritele ja kuivadele faktidele ning rohkem inspireerivatele kildudele oma rahva ajaloost ja omaenda kogemusest. Ta kiitis internetti kui ajaloo parimat võimalust teisitimõtlemise levikuks ja oli kõnelejatest ainus, kes mainis Pepet, mispeale kuulajate nooremast osast käis läbi naerukahin. Roodt lõpetas inspireeriva mõttega: meil on vedanud, et elame säärasel sündmusterohkel ajastul. Konverentsi lõpetas Alexander Markovics, Identiteediliikumise Austria haru asutaja ja juhtfiguur. Tema kõne oli üks paljudest hetkedest Rootsi visiidi käigus, mis andis lootust Euroopa noorte osas. Tähelepanuväärselt kirjeldas ta austerlasi pigem saksa rahva ja kultuuri osana, rõhutades, et rahvuslase jaoks on oluline eelkõige etniline kokkukuuluvustunne ja mitte niivõrd valitsused või kunstlikult tõmmatud riigipiirid. Kahjuks ei jõudnud Stockholmi kaks kõnelejat, keda ma ootasin kõige suurema põnevusega. Need olid Greg Johnson ja Mimi Al-Laham (YouTube’is tuntud kui SyrianGirl). Ma oleks tahtnud näha Süüria rahvuslase Al-Lahami, kes tahab säilitada oma riigi praegusi piire, ja iraanlase Jorjani, kelle sooviks on Pärsia impeeriumi taastamine, debatti Kurdistani tuleviku osas. Siiski sain ma sarnase kogemuse osaliseks, vesteldes poola rahvuslasega Leedu ja Ukraina piiride teemal. Kuigi korraldusliku poole üle saab nuriseda, oli konverents suurepäraseks võimaluseks näha nii vanu kui uusi nägusid Euroopa rahvuslikult areenilt. Liberaalse fassaadi taga on Rootsis iga aastaga kasvamas tugev rahvuslike liikumiste ja organisatsioonide võrgustik. Ei saa alahinnata, kui oluline on säärase üleeuroopalise identiteedimeelse konverentsi korraldamine riigis, mis on tuntud ühe peamise vasakpoolsete kindlusena Euroopas. Jääb üle vaid loota, et Identitarian Ideas saab iga aastaga üha olulisemaks Euroopa rahvusluse häälekandjaks ja tõmbab ligi üha rohkem osalejaid. Ruuben Kaalep

Loe edasi

Sinine Äratus: Allakäiv liberalism ei suuda inimestele pakkuda tulevikuvisooni

EKRE noorteliikumine Sinine Äratus osales laupäeval Stockholmis toimunud iga-aastasel rahvuslaste konverentsil “Identitarian Ideas”, kus toimus muuhulgas ka kohtumine Iraani islamivastase filosoofi Jason Reza Jorjaniga. Jorjani sõnul muudab tehnoloogiline areng lähitulevikus inimkonda ja viib liberaaldemokraatia hävinguni läänemaailmas. See tuleb Jorjani hinnangul asendada hierarhilise ja orgaanilise riigiga, kus inimeste identiteedi vaieldamatu alus on nende etniline kuuluvus. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Samuti tutvus Sinise Äratuse delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigi buuride aktivisti Dan Roodti kaudu sealsete valgete rahvuslastega, kelle hinnangul on alates apartheidi kukutamisest selle riigi Euroopa päritolu elanikkond viidud hävingu äärele. Konverentsi läbiv teema oli liberalismi allakäik ja hukk, mida mainiti mitmes kõnes. “Enamik kõnelejaid jõudis konsensuseni, et liberaalne ideoloogia on surnud ja see ei suuda pakkuda tulevikuvisiooni,” kirjutas Sinine Äratus pressiteates. “Me saime konverentsil hulgaliselt uusi tutvusi inimeste ja organisatsioonidega, kellega me jagame sarnast maailmavaadet,” kinnitas Ruuben Kaalep (fotol), üks Stockholmis viibinud Sinise Äratuse esindajaid. “Eurooplased, kes seisavad oma rahvuslike huvide eest, peavad seda tegema üheskoos. Nagu paljud rootslased mind veensid, ei tohi Eesti ealeski muutuda Rootsi-suguseks riigiks, kus võidutsevad liberaaldemokraatia, multikulturalism ja feminism. Me kuulume ühte idaeurooplastega, kes jaotavad inimkonda rahvusi mööda, mitte mingist veidrast võrdsuseideest lähtudes.” Rootsi rahvuslaste mõttekoja Motpol korraldataval üritusel olid esindatud nii kohalikud rahvuskonservatiivid Rootsi Demokraatide parteist kui ka parempoolsed mõtlejad üle maailma. BNS-UU

Seotud lood  Jason Reza Jorjani: Ühe iidse rahva uus ärkamine

 

Loe edasi