Ideoloogia

Ilvese ja Nestori üleskutsed “sallivuse” diktatuuriks ja vihakõne kriminaliseerimiseks ei päde

President Toomas Hendrik Ilves kutsus esmaspäeval riigikogu sügisistungjärgu avaistungil peetud kõnes parlamenti tegutsema viimasel ajal Eestis pead tõstnud vaenu õhutamise vastu.

Loe edasi

Tarandi soovitus migratsioonivastastele: pange ennast ise põlema

Laupäeval kõlas Kuku Raadio Keskpäevatunnis üpris räige ja kummaline avaldus, mille tegi igati soliidne ja poliitiliste väljaütlemiste vormides piisavalt pädev inimene, mitte mõni Delfi anonüümne kommentaator. Eesti eurosaadik Indrek Tarand, kes rääkis pagulaste teemadel ja Vao seina süütamisest, soovitas asjalikult mida ja kuidas peaks tegema üks Eesti rahva kestmise ja püsimise pärast tõsiselt murtud inimene. “Kui teile meie valitsuse või tema poliitika juures midagi ei meeldi, palun pange ennast ise põlema!”  Ja lisas, et umbes nagu tegid seda nõukogudeaegsed dissidendid, näiteks Jan Palach Tšehhis.

Loe edasi

Infosõja fotod – tegelikkus ja näilisus?

Kaasajal teame, et infosõjas kasutatakse igasuguseid võtteid ja üks neist on kõikvõimalike traagiliste fotode levitamine. Seda võtet armastab kasutada Vladimir Putini meediatoimkond, samuti muud võrgustikud teistes piirkondades. Nüüd on ilmsiks tulnud tõde vähemasti ühe taolise foto kohta (pildil)

Loe edasi

Paide Arvamusfestivalil domineeris kultuurimarksism

Kuigi Arvamusfestivalil olid esindatud ka konservatiivsed ja rahvuslikud vaated domineerisid jätkuvalt kultuurimarksistlikud ja liberaalsed seisukohad, mida nimetatakse moodsa ja segadust tekitava terminiga “avatud ja tolerantseks Eestiks”, kuna annab head võimalused kõik ülejäänud ideoloogiad ksenofoobseteks ja tagurlikeks kuulutada. Kultuurimarksism, mis tekkis 60ndetel aastatel ja kelle peaideoloogiks oli Herbert Marcuse, oli tükk aega opositsoonis, kuid tõusis peagi Euroopa valisevaks ideoloogiaks ja on nüüdseks võimul paljudes riikides juba paarkümmend aastat. Hetkel on ta aga muutunud suurimaks ohuks Euroopa riikide rahvuslikule julgeolekule.

Loe edasi

Urmas Espenberg: Radikaalse feminismi pahupooltest…

Kuigi äärmuslikum feminism väidab, et võitleb meeste ja naiste täieliku võrdsuse saavutamise nimel ja see on üdini progressiivne tegevus, on see küsitav. Veelgi enam, taoline ideoloogiline vool võib lõpuks hukutada nii perekonna kui ühiskonna tervikuna. Lisaks diskrediteerib radikaalfeminism ka tavaliste naisõiguslaste võitlust võrdsete võimaluste eest, kus seda tõesti vaja on, pöörates viimasegi küsitavalt naeruväärseks.

Loe edasi

Pagulaste ja sõjapõgenike islamistlikust taustast

Islami vaatenurgast koosneb maailm kahest paigast – Dar al-Islam, islami-kojast ja Dar al-Harb, sõja-kojast. Islamikotta kuulub see osa rahvast, kes on maailmas islamiusulised, sõjakotta kuulub aga see osa elanikkonnast, kes sõja kaudu peab veel saama islamile allutatud. Sõda islami levitamiseks nimetatakse pühaks sõjaks, araabia keeles džihaadiks. See tähendab tõlkes „pingutus“. Džihaadi eesmärk on islami aussetõstmine, islami praktline levitamine või islami võimu kindlustamine (Richard Hartmann). 

Loe edasi

Multikulti lõpp on paratamatu

Lähme ajas veidi tagasi. Ligi 70 aastat lubati Nõukogudes Liidus inimestele, et nad hakkavad elama tööinimese paradiisis. Midagi niisugust muidugi ei juhtunud. Eesti teab oma kogemusest, et tegelikkus oli täpselt vastupidine ja kui lõhe propaganda ning tegelikkuse vahel üha suuremaks muutus, kukkus kogu süsteem kolinal kokku,

Loe edasi

Juhendmaterjal ajakirjanikele: Kuidas kajastada pagulastega seotud teemasid

Uute Uudiste käsutusse on jõudnud Rahvusvahelisevahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esinduse salastatud materjal, mis näeb ette 27 lk.instruktsioone kuidas meie ajakirjanikud peavad kajastama pagulaste teemat Eesti meedias. Materjal mille levitajaks Eesti Ajakirjanike Liit on pärit aastast 2012. Juhendmaterjal anti välja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni projekti „Avalikkuse teadlikkuse ja sallivuse tõstmine Eestis: Põgenikud, pagulased ja immigrandid“ (PAREM) raames ning seda kaasrahastasid nii  Euroopa Liidu Pagulasfond kui ka Eesti Vabariigi Siseministeerium. Sellise dokumendi olemasolu seab tõsise kahtluse alla vaba meedia ja arvamusvabaduse eksiteerimise Eestis ja seetõttu peame oma kohuseks antud materjal avaldada. Just salastamise nõue viitab sellele, et oma rahva selja taga pannakse toime põlastusväärseid tegusid, aga rahvas väärib tõde!

Loe edasi

Endel Susi: mõningaid mõtteid kaasaja ideoloogiatest

Paljusid kaaskodanikke pahandab, et kasutatakse väga kergekäeliselt väljendit fašist. Me ei ela enam nõukaajal, kus sõjaväes teeninud baltlaste ühisnimetus vene ohvritseride poolt oli fašist. Paljud rahvuskaaslased kogesid sellist solvangut  korduvalt. Need, kes julgesid sellele arusaamale vastu tegutseda, pole vaja olla vist selgeltnägija, et mõista, mis nende noorte inimestega seejärel juhtus. Selliseid solvanguid tuli korduvalt kogeda ka teiste erialade inimestel. Nüüd võime ajakirjandusest lugeda samuti mõnede inimeste silditamist fašistideks. Seepärast otsustasin veidi täpsustada kasutusel olnud ja olevaid ideoloogiaid, et inimesed mõistaksid milline tegevus millise ideoloogia valdkonda kuulub.

Loe edasi

Mart Helme: Konservatiivide missioon aastal 2015

Avaldame siinkohal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimeheks tagasi valitud Mart Helme kõne, mille ta pidas erakonna kongressil 25. aprillil Tallinnas. Kõne heidab valgust EKRE enda vaadetele tänapäeva Eesti valupunktidest.

Loe edasi