Ideoloogia

Pagulaste ja sõjapõgenike islamistlikust taustast

Islami vaatenurgast koosneb maailm kahest paigast – Dar al-Islam, islami-kojast ja Dar al-Harb, sõja-kojast. Islamikotta kuulub see osa rahvast, kes on maailmas islamiusulised, sõjakotta kuulub aga see osa elanikkonnast, kes sõja kaudu peab veel saama islamile allutatud. Sõda islami levitamiseks nimetatakse pühaks sõjaks, araabia keeles džihaadiks. See tähendab tõlkes „pingutus“. Džihaadi eesmärk on islami aussetõstmine, islami praktline levitamine või islami võimu kindlustamine (Richard Hartmann). 

Loe edasi

Multikulti lõpp on paratamatu

Lähme ajas veidi tagasi. Ligi 70 aastat lubati Nõukogudes Liidus inimestele, et nad hakkavad elama tööinimese paradiisis. Midagi niisugust muidugi ei juhtunud. Eesti teab oma kogemusest, et tegelikkus oli täpselt vastupidine ja kui lõhe propaganda ning tegelikkuse vahel üha suuremaks muutus, kukkus kogu süsteem kolinal kokku,

Loe edasi

Juhendmaterjal ajakirjanikele: Kuidas kajastada pagulastega seotud teemasid

Uute Uudiste käsutusse on jõudnud Rahvusvahelisevahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esinduse salastatud materjal, mis näeb ette 27 lk.instruktsioone kuidas meie ajakirjanikud peavad kajastama pagulaste teemat Eesti meedias. Materjal mille levitajaks Eesti Ajakirjanike Liit on pärit aastast 2012. Juhendmaterjal anti välja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni projekti „Avalikkuse teadlikkuse ja sallivuse tõstmine Eestis: Põgenikud, pagulased ja immigrandid“ (PAREM) raames ning seda kaasrahastasid nii  Euroopa Liidu Pagulasfond kui ka Eesti Vabariigi Siseministeerium. Sellise dokumendi olemasolu seab tõsise kahtluse alla vaba meedia ja arvamusvabaduse eksiteerimise Eestis ja seetõttu peame oma kohuseks antud materjal avaldada. Just salastamise nõue viitab sellele, et oma rahva selja taga pannakse toime põlastusväärseid tegusid, aga rahvas väärib tõde!

Loe edasi

Endel Susi: mõningaid mõtteid kaasaja ideoloogiatest

Paljusid kaaskodanikke pahandab, et kasutatakse väga kergekäeliselt väljendit fašist. Me ei ela enam nõukaajal, kus sõjaväes teeninud baltlaste ühisnimetus vene ohvritseride poolt oli fašist. Paljud rahvuskaaslased kogesid sellist solvangut  korduvalt. Need, kes julgesid sellele arusaamale vastu tegutseda, pole vaja olla vist selgeltnägija, et mõista, mis nende noorte inimestega seejärel juhtus. Selliseid solvanguid tuli korduvalt kogeda ka teiste erialade inimestel. Nüüd võime ajakirjandusest lugeda samuti mõnede inimeste silditamist fašistideks. Seepärast otsustasin veidi täpsustada kasutusel olnud ja olevaid ideoloogiaid, et inimesed mõistaksid milline tegevus millise ideoloogia valdkonda kuulub.

Loe edasi

Mart Helme: Konservatiivide missioon aastal 2015

Avaldame siinkohal Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimeheks tagasi valitud Mart Helme kõne, mille ta pidas erakonna kongressil 25. aprillil Tallinnas. Kõne heidab valgust EKRE enda vaadetele tänapäeva Eesti valupunktidest.

Loe edasi

Venemaa uus ideoloogia – putinism

Tänapäeva ideoloogilisel maastikul pole tekkinud just palju märkimisväärseid poliitilisi voole, kuid uus suundumus, millele peaks järjepanu tähelepanu pöörama, on putinism – ebademokraatlik ja teiste rahvaste suhtes vaenulik doktriin, milles pole tegelikult ühtegi algupärast mõtet.

Loe edasi