Intervjuu

Rail Baltic – Emil Rutiku kommentaar RK Majanduskomisjoni istungi kohta

Toome teieni Emil Rutiku kommentaari Riigikogu majanduskomisjoni 21. veebruari avalikule istungile, kus pidi toimuma arutelu avaliku pöördumise üle seoses Rail Balticu trassi valikuga. Paraku lõppeas istung fiaskoga.

Loe edasi

Leo Kunnas: meie ühiskonnal lasub vastutus tuleviku ees

Hiljuti saabus trükist Eesti kirjaniku ja sõjaväelase reservis Leo Kunnase romaan „Sõda 2023″, mis kirjeldab kahe erineva stsenaariumi kaudu Eesti sõda Venemaaga. Mida Kunnas oma uue raamatuga saavutada püüab, küsib teine kirjanik URMAS ESPENBERG.

Loe edasi

Intervjuu Tallinna Lennujaama juhi Piret Mürk-Dubout’ga

Millisena näete lennujaama üldiseid arengusuundi? Milline peaks lennujaam teie kontseptsiooni kohaselt olema?
Lennujaama üldine kontseptsioon ei saa ajas suuresti muutuv olla. Tallinna Lennujaam on ja jääb peamiselt Euroopa-sisestele lendudele orienteeritud lennujaamaks.
Visioon on olla Põhja-Euroopa atraktiivseim lennujaam. Just selle visiooniga võtame vastutuse ja omame piisavalt ambitsiooni, et luua uut väärtust Eesti majanduskeskkonnale.
Tallinna Lennujaam soovib kindlasti olla kasvav lennujaam ja soovime senisest aktiivsemalt võtta eestvedaja rolli nii turismi ja kaubavedude valdkonnas, kui ka liinilendude teeninduse ja lennukite hooldusvõimaluste baasina.  Eesti jaoks on oluline, et meil on erinevatele reisijarühmadele sobivad lennuühendused vähemalt paarikümne otselennu võimalusega ning piisavalt suure hulga mugava ümberistumise võimalusega.
Lennujaam on kogu riigi majanduse vedur, sest iga lennukiga saabuv turist jätab Eestisse ligi 300 eurot reisi kohta. Lennujaama eesmärk on kasvatada reisijate arvu 5 protsenti aastas ehk 100 000 reisija võrra ja nii tuua riigile täiendavat tulu 30 miljonit eurot igal aastal.
Milliseid lennufirmasid ja lennuliine soovite Tallinnasse juurde tuua?
Olulisemad lennureisi jätkukeskused ehk inglise keeles hub’id on tänaseks kaetud. Üle poole meie reisijatest liigub läbi Riia, Helsingi ja Frankfurdi, seega on optimaalne ning olemasolevatele lennuoperaatoritele majanduslikult mõistlik põhivõrgustik Tallinnas juba välja kujunenud.
Konkreetsete lennufirmade nimesid, kellega läbirääkimisi peetakse, ei saa lennujaam avaldada enne, kui lennufirma ise on välja öelnud uute liinide või sageduste kohta käiva informatsiooni. Kuid töö lennufirmadega käib iga päev ning koostöös ettevõtlusorganisatsioonide, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ning teiste partneritega oleme täpsustanud, millised on ja millised oleksid tulevikus Eesti jaoks olulisemad ühendused. Samuti oleme analüüsinud, millised ühendused on hetkel alateenindatud ja millega võib rahul olla.
Lennuliinide osas seab Eesti väiksus omad piirid, sest 1,3-miljonilise elanikkonnaga riigil on suurtele lennufirmadele keerulisem läheneda.  Hetkel valitseb maailma lennunduses pigem lennukite puudujääk ning kõik perifeersemad sihtkohad pingutavad uute liinide nimel. Kuid erakordne teenuse kvaliteet ja lennufirmadega pidevas kontaktis olemine toob meilegi häid uudiseid.
Oluline on, et ärireisijatel avaneks võimalus lennata hommikul ärikohtumisele Euroopa suurematesse pealinnadesse ning õhtuks koju jõuda. Siin näeme seda, et näiteks Londoni suund on hetkel kindlasti alateenindatud, sest nii otselendude kui ümberistumiste Londonisse jõudmise arvukuselt on tegu suurima sihtjaamaga. Pingutame, et tihendada Londoni suunal lennugraafikut ning leida optimaalseimad lahendused, mis vastaksid ärireisijate vajadustele.
Samuti on fookuses Lääne-Saksamaa, kust võiks eeldada suuremat sissetulevate turistide mahtu. Arutame võimalusi tihendada lennugraafikut Põhja-Euroopa suunal.
Eestlased reisivad tegelikult päris palju – rohkem, kui keskmine sakslane või inglane. Murekohaks on rohkem sissetulevate turistide vool. Puhkusehooajaks püüame koos reisikorraldajatega leida lisaks tšarteritele ka otseühendusi soojematesse piirkondadesse Kesk- ja Lõuna Euroopas. Kardetavasti ei tule Türgi ja Egiptuse populaarsuse endine tase enam niipea tagasi.
Kui palju plaanib lennujaam teha lähiaastatel koostööd Nordicaga? Millisena koostöö/sünergia võiks välja näha?
Nordica on väga vajalik lennujaamale ja kogu Eesti majandusele.
Lennufirma täituvus on oluliselt paranenud, samuti opereerimisnäitajad. Tühistatud ja hilinenud lendude arv on täiesti keskmisel tasemel võrreldes teiste lennufirmadega, oma lennukitega opereerimine on teenuse kvaliteeti parandanud. Konkurents teiste vedajatega, eriti AirBalticu ja SAS-iga, on ülitihe.
Nordica uus sõlmjaam Münchenis on väga hästi tööle läinud. Ilma koduvedajata või baseeruva lennufirmata oleks lennujaamal väga keeruline kasvada, samuti ei oleks väljalennuajad ega saabumisajad Eesti reisijate vajadusi silmas pidades nii head. Kopenhaageni liin on kurb näide konkurentsi puudumisest – lennusagedused vähenesid ning pileti hind kerkis mitmekordselt.
Kas peate mõistlikuks Pärnu lennujaama renoveerimisplaane sellisena, nagu Pärnu linn ja omavalitsused need on välja pakkunud?
Konkreetselt Pärnu lennujaamast rääkides oleme tutvunud Pärnu ettevõtjate poolt tellitud uuringu tulemustega ning peame neid veidi liiga optimistlikeks – Tallinna Lennujaam ise hindab oluliselt konservatiivsemalt potentsiaalsete otselendajate arvu Pärnusse ning märkimisväärselt suuremaks lennujaama rekonstrueerimiseks vajamineva investeeringu summat, mis pole mitte 13,5, vaid pigem 20 miljoni euro suurusjärgus, ning iga-aastaseid ülalpidamiskulutusi, mida on meie hinnangul pigem rohkem, kui 1,25 miljonit eurot aastas – ainuüksi lennujaamadele esitatavad nõudmised karmistuvad aasta-aastalt.
Kuid otsus peab sündima riigi ja kohaliku omavalitsuse ning ettevõtjate dialoogis – lennujaama esmane soov on, et otsuseni jõutaks lähimas tulevikus, sest teadmatus tekitab segadust ning ebakindlust kõigi osapoolte jaoks. 
Millisena näete Tartu ja saarte lennujaamade arengusuundi?
Lennujaamal on hea meel, et vahepealsed segadused saarte lennuühenduse osas on lahenenud ning uus vedaja Transaviabaltika on end korralikult käima saanud.
Lennuühenduse taastumisest alates püsib Kuressaare suunal lendude täituvus kuni 60 protsendi juures. Tegemist on 100-protsendiliselt riigi poolt tellitava teenusega, seega ei ole lennujaamal siinkohal erilist rolli mängida. Kindlasti soovime omalt poolt nii palju kui võimalik kaasa aidata sellele, et lennuühenduste ajad oleksid reisijate jaoks parimad võimalikud ning selles küsimuses oleme osapooltele toeks oma võimaluste piires.
Tartus on Finnair käesoleva aasta jooksul purustanud järjest reisijarekordeid – septembris lendas Tartu ja Helsingi vahel 2827 reisijat, üheksa kuuga on reisijaid olnud 22 037. Tartu reisijate paremaks teenindamiseks valmis augustis uus 70-kohaline ootesaal.
Finnairi talvine lennugraafik on pälvinud Tartus elavat vastukaja, sest ei võimalda reisijatele osadel päevadel mugavat ümberistumist jätkulendudele Helsingis. Lennujaam teeb koostööd Tartu linnavalitsuse ja Finnairiga, et leida optimaalseim lahendus kõigi osapoolte jaoks ning taastada endine graafik hiljemalt kevadeks. Tartu lennujaamas on käimas ka juhivahetus, uut juhti otsitakse avaliku konkursi kaudu.
Kas kolm projekti, mille tõite Tallinna lennujaama puhul septembri alguses tähtsamaina välja – lennuraja laiendamine, reisiterminali lõunatiiva rekonstrueerimine ja parkimismaja ehitamine – on Eesti Euroopa Liidu eesistumist 2017. aasta teises pooles arvestades graafikus?
Tänavu on suurimaks tööks olnud lennuliiklusala laiendamine – selleaastased tööd lõpetatakse novembri keskpaigas ning siis on Tallinnas Baltimaade pikim tsiviillennunduses kasutusel olev lennurada, kogupikkusega 3480 meetrit. Ehituse peatöövõtja Lemminkäinen Eesti on teinud väga head tööd, püsides töödega graafikus ning tagades samal ajal ka ohutuse. Öised lennupiirangud tekitasid reisitõrkeid vaid mõnel korral, üldjoontes suudeti ka hilinevatele lendudele vastu tulla ning lubati neil maanduda, kui ehitustegevus seda võimaldas.
Järgmisel aastal jätkuvad lennuliiklusalal laiendustööd, lõplikult valmib uus lõunapoolne perroon ning täiendavad seisuplatsid. Vahetame välja ka lennuraja pealiskatte, mis on oodanud oma järge pea 20 aastat.
Mis projektid on eesistumise tõttu tühistatud või ajutiselt peatatud?
Lennujaamal tuleb mõningaid muudatusi teha ehitusplaanides – parkimismaja ehitamine täies mahus lükkub edasi eesistumise järgsesse aega. Valmis saab ehitatud terminali esine liiklusala ning ka terminali lõunapoolne laiendus. Samuti jätkame ka järgmisel suvel ehitustöid lennurajal. Samas hoidume sellest, et eesistumise ajal tervitaks külalisi ehitustanner, seega tuleb mõningaid tegevusi veel ajatada vastavalt valmimise graafikule – seda täpsustame jooksvalt koostöös ehitajatega.  
Kuidas edeneb idee muuta Tallinna lennujaam Aasia-suunaliste kaubavedude jätkukeskuseks? Kas olete loonud uusi kontakte Hiina ettevõtjatega, kes sooviks Tallinnasse näiteks logistikaparke rajada?
Lennujaamal tuleb igal juhul leida täiendavaid võimalusi tulu teenimiseks, seega suuname senisest rohkem tähelepanu näiteks kaubaveo hoogustamisele. Möödunud aastal veeti lennujaama kaudu üle 16 000 tonni kaupa. Siin on perspektiivi kasvatada seda mahtu mitmekordselt – neid võimalusi olemegi hetkel kaardistamas koos kaubavedajatega.
Kõik lennujaamad kogu piirkonnas on huvitatud kaubavedude hoogustamisest, eelkõige pidades silmas Hiinast tulevaid kaupu. Leedu ja Läti tegelevad lennukaubaveo arendamisega riiklikul tasemel väga aktiivselt, kuid Eesti suureks eeliseks on Omniva koostöö Hiina ettevõttega SF Express. Nende Post11 veab juba täna kaupu Hiinast Tallinna Lennujaama ning toimetab neid edasi klientidele mitte vaid Eestis, vaid ka Põhjamaades ning Venemaal. Lennujaam ise on landlord-tüüpi infrastruktuuriettevõte. Ehitame valmis võimekuse kaubavedajate teenindamiseks, kuid kauba peavad siia kohale tooma ikkagi ekspediitorid.
BNS/UU
FOTO: PM/Scanpix

Loe edasi

Jason Reza Jorjani: Ühe iidse rahva uus ärkamine

Jason Reza Jorjani on pärsia ja Põhja-Euroopa päritolu õpetlane, kes on üles kasvanud New Yorgis. Ta kaitses oma doktorikraadi filosoofias New Yorgi osariigi ülikoolis ja annab praegu New Jersey Tehnoloogiainstituudis loenguid teaduse, tehnoloogia ja ühiskonna ning Iraani ajaloo teemal. Jorjani on Teadusuuringute Seltsi liige ja teeb koostööd Iraani Taassünni Liikumisega, mille eesmärgiks on viia iraani rahvad tagasi oma islamieelsete juurteni. Sel aastal ilmus tema raamat Prometheus & Atlas, mis räägib Euroopa kollektiivsele teadvusele omasest avastus- ja uurimistungist.

Loe edasi

Georg Kirsberg: EKRE on ainuke eestimeelne jõud, kes meie riigi heaks midagi ära teha tahab!

Uued Uudised tegi suveintervjuu isemõtleja, piraadiküti ja poliitika psühholoogiliste aluste uurija Georg Kirsbergiga. Hiljuti liitus Kirsberg ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. Sellest ja veel paljustki muust saab teada alljärgnevast intervjuust.  Küsitles Urmas Espenberg.

Loe edasi

Arnold Rüütel: presidenti peaks valima rahvas! Vaid nii saab president täita moraalse majaka ja rahva ühendaja rolli

Hiljuti 88-aastaseks saanud president ja Konservatiivse Rahvaerakonna auesimees Arnold Rüütel on oma vanuse kohta haruldaselt heas vormis ning kaugel sellest, et pidada rahulikku pensionipõlve. Muu hulgas võtab ta Konservatiivse Rahvaerakonna auesimehena aktiivselt osa erakonna juhatuse ja volikogu tööst. Presidendil käis Kadrioru ametiruumides külas kirjanik URMAS ESPENBERG, et küsida elukogenud mehelt nii Euroopa rändekriisi, Eesti maaelu olukorra kui ka presidendivalimiste kohta.

Loe edasi

Kalle Mälberg – külamees metsalagedal, oma järve kaldal

Olid tuntud tele – ja raadiomees, kirjutanud palju arvamuslugusid „Delfis, „Õhtulehes“ ja mujal, viimasel ajal saab sind tihti lugeda „Uutes Uudistes“, sest oled meie uus kolumnist. Räägi endast lähemalt?

Loe edasi

INTERVJUU: USA-s elav eesti muusik Brad Jurjens: illegaalseid immigrante ei nunnutata USAs nii nagu liberaalses Euroopas

USAs elav Eesti muusik Brad Jurjens pidi vabariigi aastapäeval Estonia kontserdisaalis esitama Eesti hümni, kuid loobus pärast seda, kui riiklikult rahastatud ETV lasi eetrisse “Tujurikkuja” loo “Ei ole üksi ükski maa” paroodia. Intervjuus Uutele Uudistele avab Jurjens oma suhtumise tagamaid ning tõmbab ühtlasi vee peale nii Eesti kui ka Euroopa rändepoliitikale ja riigijuhtidele. 

Loe edasi

Makedoonia president ei arvesta põgenikeküsimuses enam Euroopa Liiduga

Kreeka-Makedoonia piiril Idomenis valitsevast olukorrast on palju räägitud. Ajakiri Bild käis külas Makedoonia presidendil Gjorge Ivanovil, kes leiab, et Euroopa Liit on reetnud tema riigi ja jätnud probleemidega üksi.

Loe edasi

Victor Orbán: Saksamaa toon on jäme, ülbe ja agressiivne

Hiljuti ilmus ajakirjas Bild pikem intervjuu Ungari peaministri Viktor Orbániga (pildil). Teda tuntakse kui otsekohese ütlemisega meest, kes on praeguses Euroopa migratsioonikriisis kõige resoluutsem kvoodisüsteemi vastane.

Loe edasi