Poliitika

Suurbritannia valitsuskabinet on valmis alustama kampaaniat Euroopa Liidust lahkumise poolt

Suurbritannia valitsuse ministrid hoiatasid teisipäeval, et astuvad avalikult välja peaministri äsjasõlmitud kokkuleppe vastu Euroopa Liiduga, kuna lepe ei aita vähendada migratsiooni. Teisipäeval esitas Euroopa ülemkogu president Donald Tusk oma ettepanekud uue Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelise kokkuleppe jaoks. Kriitikud aga peavad ettepanekuid tühjadeks lubadusteks, seda peamiselt põhjusel, et Cameroni nõudmine sotisaaltoetuste piiramise osas migrantidele ei leidnud toetust. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Peaminister Cameron oli kokkuvõttes siiski positiivne ja leidis, et Tuski ettepanekute näol on tegemist tõelise edasiminekuga. Ühendkuningriigi valitsuskabinet hoiatas aga, et ei toeta peaministrit Euroopa Liitu jäämise kampaanias ja pooldab Brexitit (Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust). Cameron omakorda nõuab, et kuni lõpliku kokkuleppe sõlmimiseni ELiga peavad valitsuskabineti liikmed järgima ühise vastutuse printsiipi ja toetama peaministrit. Teisipäevase kokkuleppe ja Cameroni tegutsemise kriitikud, nende hulgas ka näiteks Londoni linnapea Boris Johnson ja Suurbritannia Iseseisvuspartei (UKIP) juht Nigel Farage, süüdistavad Cameroni, et ta andis alla migrantide sotsiaaltoetuste kärpimise küsimuses. Kokkulepe ei aita mitte ühelgi moel vähendada migrantidevoolu Suurbritanniasse, kuna ELi siseselt kehtib tööjõu vaba liikumise printsiip. Nigel Farage’i kommentaar sellele oli väga selge: „Unustage see hale kokkulepe!“ Valitsuskabineti liikmed on pahased, kuna leiavad, et peaminister üritab neid panna järgima ühise vastutuse printsiipi, olles ise samal ajal asunud avalikult toetama Euroopa Liitu jäämise kampaaniat. Küsimus kerkis esile teisipäevasel valitsuse istungil, kus üks liikmetest päris, kas euroskeptilistel ministritel on nüüd võimalus vabalt oma kampaaniat teha. Cameron kinnitas, et kõik ministrid peavad toetama peaministri positsiooni kuni läbirääkimiste lõpuni kahe nädala pärast toimuval Euroopa Ülemkogul. Ministrid leiavad, et eriarvamusel olevaid ministreid ei saa lihtsalt vaikima sundida. Samas on mõned siiani euroskeptiliselt meelestatud poliitikud muutnud meelt ja asunud avalikult toetama Cameroni, kuna väidavad, et teisipäeval saavutatud kokkulepe on väga suur edasiminek ja võimaldab läbirääkimiste jätkamist healt positsioonilt. Allikas: The Telegraph (tõlkinud Triin van Doorslaer) FOTO: Scanpix

Loe edasi

Solidaarsusüritused Euroopa islamiseerimise vastu üle Eesti

Eesti Konservatiivne Erakond korraldab 6. veebruaril kell 15 üle kogu Eesti toetusüritusi, et avaldada solidaarsust paljudes Euroopa linnades samal ajal toimuvatele massiimmigratsiooni ja Euroopa islamiseerimise vastastele protestiaktsioonidele. Eesti toetusaktsioonid on kohvikuõhtu-formaadis ning hetkeseisuga toimuvad üritused Tallinnas Vabaduse platsil, Läänemaal Talumehe kõrtsis, Muhus Liival kohvikus Koek & Moes, Tuhalaane külamaja, Viljandi maakonnas, Rakveres Berlini trahteris, Paides Kultuurimaja kammersaalis, Põlvas Vana-Vaksali pubis ning Konservatiivse Rahvaerakonna Tartu ja Võru kontoris. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Euroopas toimuvate meelavalduste taga on parempoolseid konservatiivseid jõude ühendav koostöögrupp Fortress Europe, kuhu kuulub paljude Euroopa riikide rahvaliikumiste (nt PEGIDA, Blok Proti Islamu, Finnish Defence League jpt) ning erakondade esindajaid. Eestit esindab koostöögrupis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Koostöörühm kutsuti kokku, et ühiselt võidelda Euroopas massiimmigratsiooni ja islamiseerimise vastu ning rahvusriikide erinevuste säilitamise nimel. Korraldajad prognoosivad, et ainuüksi Saksamaal kavatseb 6. veebruari meeleavaldustel osaleda kümneid tuhandeid inimesi, Poolas toimuvad meeleavaldused kümnes, Prantsusmaal neljas linnas ning paljudes teistes kohtades, muuhulgas ka Austraalias. Eesti Konservatiivse Erakonna juhatuse liikme ja toetusürituste koordinaatori Maria Kaljuste sõnul ei tohi Eesti Euroopas toimuvaid protsesse passiivselt pealt vaadata. „Aastatepikkuse multikulti-propaganda ja islami pealetungi tõttu on ohus nii Euroopa kultuur kui ka rahvusriigid. Paljude Euroopa riikide valitsused ei suhtu sellesse ohtu täie tõsidusega. Seetõttu on parempoolsed jõud Euroopas hakanud tegema omavahelist koostööd, et probleemi rohkem teadvustada. Iga päevaga liitub Fortress Europe algatusega uusi rühmitusi ja huvigruppe. Me oleme tunnistajaks konservatiivse Euroopa taassünnile.“ Riikide-ülese koostöö aluseks on 23. jaanuaril Prahas vastu võetud deklaratsioon, mis muu hulgas sedastab: „Me ei alistu ega loovuta Euroopat vaenlastele. Me oleme valmis astuma vastu poliitilisele islamile, radikaalsetele islamirežiimidele ja nende Euroopa kollaborantidele. /…/ Me austame Euroopa rahvaste iseseisvust ja kõigi Euroopa riikide inimeste õigust otsustada oma asjade üle nii nagu nad õigemaks peavad. Me peame pühaks kõigi Euroopa riikide kodanike õigust kaitsta oma maa piire ning õigust otsustada selle üle, milliseid migrante nad oma riiki lubavad ja milliseid mitte. Me juhindume ühistest Euroopa juurtest, traditsioonidest ja väärtustest, nagu ka Euroopa rahvaste ajaloolisest koostööst.“ 6. veebruaril Eesti linnades toimuvatel kohvikuõhtutel on kavas vaadata kõigi protestiaktsioonis osalevate riikide esindajate videopöördumisi ning arutleda massiimmigratsiooni, islami peatungi ning Euroopa väärtuste üle. „Kohvikuõhtutele on teretulnud kõik, kes peavad oluliseks saata nii meie kui ka teiste Euroopa riikide poliitikutele sõnum, et ennekõike tuleks hakata seisma oma riigi ja rahva eest,“ ütles Kaljuste. UU

Loe edasi

Mart Helme vastus EPL-i rünnakule: kuna ükski mõistuslik argument rahvuste ja rahvusriikide hävitamise kaitseks ei toimi, võetakse taas kasutusele vene kaart

Avaldame Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme kommentaari tänasele Eesti Päevalehe artiklile “EKRE loob ühendust islamivastaste ja Putini-meelsetega”: Võib-olla võinuks Eesti Päevalehe tänasele artiklile jätta reageerimata, sest enamik lugejad hammustavad artikli autori töömeetodi hõlpsasti läbi. Meelevaldseid seoseid luues püütakse näidata, et meie erakonna võitlus massiimmigratsiooni vastu ja rahvusriikide püsimise eest on justkui Putini organiseeritud. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Samas ei saa sellist alatut laimukampaaniat vaikides pealt vaadata, sest Eesti Päevalehe meetod ongi panna lihtsameelsed uskuma: kus suitsu, seal tuld. Et kui juba leht kirjutas, siis “küllap seal midagi on”. Head inimesed, olgu see selgelt ja ühemõtteliselt öeldud – Konservatiivsel Rahvaerakonnal pole mitte mingisuguseid, ei avalikke ega varjatud sidemeid Putini kuritegeliku režiimiga. Pole kunagi olnud ega ka ei tule. Tuletan siinkohal meelde, et see ei ole meie erakond, kellel on koostööleping Ühtse Venemaaga, see pole meie erakond, kes soovib Venemaale uue piirilepinguga ära kinkida 5,2 protsenti Eestist. See pole meie erakond, kes hangeldas elamislubasid Vene mafioosodele. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on üks paljudest Euroopa parempoolsetest ja Konservatiivsetest erakondadest, kes püüavad massiimmigratsiooni ja islami tõkestamise küsimuses teha riikideülest koostööd. Miks? Sest riikidevahelised ametlikud diplomaatilised kanalid on jäänud probleemi lahendamisel jõuetuks. Euroopa liidrid on migratsioonikriisi suhtes üles näidanud hämmastavat lühinägelikkust. Eesti Päevaleht on teinud nüüd “avastuse”, et mõni nendest organisatsioonidest, kes koondnime Fortress Europa all korraldavad 6. veebruaril üle Euroopa massimeeleavaldusi, on kunagi öelnud midagi positiivset Putini või Venemaa kohta. Sellest piisab ajakirjanikule, et tõmmata mõtteline joon Konservatiivse Rahvaerakonna ja Putini vahele. Me peame aru saama sellest, et Euroopa poliitiline maastik on äärmiselt eripalgeline. Ka parempoolsete ja konservatiivsete jõudude seas on erakondi, kelle ajalugu ja poliitilised huvid on Eesti ajaloost ja huvidest suurel määral erinevad. On päevselge, et paljudes küsimustes me oma partnerorganisatsioonidega ühist keelt ei leia. Aga see pole ka eesmärk. Diplomaatilist koostööd ei tehta ainult nendega, kellega ollaks sada protsenti ühel meelel. Koostööd tehakse küsimustes, kus huvid kattuvad. Antud juhul teeme me Euroopa parempoolsetega koostööd massiimmigratsiooni, islamiohu ja väikeriikide otsustusõiguse küsimustes. Meie koostöö ei puuduta ühtki teist teemat. Me saame aru, et rahvusriikide Euroopa eest seisjate koostöö häirib tõsiselt Euroopa Ühendriikide loomise suuvoodreid. Ja kuna ükski mõistuslik argument rahvuste ja rahvusriikide hävitamise kaitseks ei toimi, võetakse taas kasutusele vene kaart. Tegelikult kõneleb see üksnes selle kaardi kasutajate moraalsest ja intellektuaalsest pankrotist. See kõneleb nende propagandistlikust agooniast. Kellelegi pole uudiseks, et Vene propaganda püüab parempoolsete ja rahvuslike jõudude kriitikat valitsuste aadressil enda huvides ära kasutada. Demokraatlike riikide opositsiooni väljaütlemiste võimendamine on olnud Venemaa propaganda õõnestustaktika juba aastakümneid. Aga see ei tähenda, et Venemaalt tuleks propagandarelv võtta käest Eesti poliitilise opositsiooni tasalülitamise hinnaga. Teisisõnu, me ei pea oma meeleavaldusi ära jätma ainuüksi sel põhjusel, et võib-olla tahab seda kajastada mõni Vene propagandakanal või saabub kohale mõni Putini pildiga Vene provokaator. Meie sellise primitiivse suukorvistamise katsega kaasa ei lähe. Me tahame, et Eestis jääks alles sõnavabadus ja terve mõistus. Eesti Päevalehe ja teiste vasakpoolsete vastutegevuse kiuste. UU

Loe edasi

Jaak Madison: ei saa tõkestada seda, mille tähendust keegi ei tea

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) otsustas 29. jaanuari istungil ühineda Läti Seimi rohelise kaardi ettepanekuga, millega soovitakse tõkestada vihakõne audiovisuaalmeedias. ELAKi esimehe Kalle Pallingu sõnul toetas komisjon Läti Seimi rohelise kaardi initsiatiivi, et juhtida Euroopa Komisjoni tähelepanu puudulikule vihakõne regulatsioonile Euroopa Liidus. Rohelise kaardi algatusega tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek luua kiire tegutsemise mehhanism liikmesriikide pädevatele asutustele reeglite rikkumise ja viha õhutamise korral ning tuua väljastpoolt Euroopa Liitu tulevad meediateenused direktiivi reguleerimisalasse. Samuti soovitakse lõpetada teleülekannete ja tellitavate teenuste ebavõrdne kohtlemine. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); ELAKi aseesimees Jaak Madison ütles aga teemat kommenteerides, et väga raske toetada midagi, mille tähendust keegi ei tea. „Selline termin nagu „vihakõne“ pole kuskil defineeritud ja määratletud mõiste ning seda tõlgendakse väga suvaliselt. Näiteks kas Valdo Randpere väljaütlemist kellegi mahalaskmise kohta saab tõlgendada kui vihakõnet või on vihakõneks üksnes koalitsiooniga mittenõustuvate seisukohtade avaldamine. See hakkab vägisi meenutama vaikiva ajastu totalitaarseid aegu.“ UU

Loe edasi

VIDEOMAGASIN: Eesti Aeg – Nädal Riigikogus 25-29.01

Selle nädala kõige kuumem teema oli Kooseluseadus, mis lõi laineid nii ‎Riigikogus kui meediakanalites. Nimelt tabas homopropagandiste sel nädalal märkimisväärne tagasilöök, sest kooseluseaduse rakendusaktide menetlusskeem jooksis kokku. Põhjalikuma ülevaate annab Martin Helme. Veel tuleb juttu Eesti Energia kulukatest “seiklusprojektidest” Auveres ja Utah-s, samuti Taavi Rõivase kohtumisest Angela Merkeliga. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Ühtlasi avalikustab Helme, mis hakkab juhtuma 24ndal veebruaril, sest ‎EKRE fraktsioon boikoteerib Ilvese pidustusi ja “pingviinide paraadile” seekord ei lähe. UU

Loe edasi

Vandeadvokaat Jüri Raidla hinnangul kooseluseaduse tõttu põhiseadust muuta ei tohi

Üks meie praeguse põhiseaduse loojaid, vandeadvokaat Jüri Raidla rõhutas reedel, et igapäevapoliitika kokkulepete nimel põhiseadust muuta ei tohi, vahendas ETV uudistesaade “Aktuaalne kaamera”. Kooseluseaduse rakendussätete arutelus on Isamaa ja Res Publica Liit teada andnud, et soovib algatada põhiseaduse täiendamist, et kaitsta abielu kui mehe ja naise vahelist liitu. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Raidla ütles, et põhiseadus on seaduste hierarhia tipp, mille järel tuleb tükk tühja maad ja siis ülejäänud seadused. “Kui ma vaatan näiteks ilmaliku maailma suhtes, siis põhiseadus on oma tähtsuselt sarnane piibliga kirikliku maailma jaoks. See tähendab, et põhiseadus ei ole mänguasi. Mida ma selle all mõtlen? Ma mõtlen seda, et põhiseaduse muudatusi põhimõtteliselt ei tohi kasutada igapäevases päevapoliitilises elus teatavate kokkulepete sõlmimiseks,” rõhutas Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni juhtinud Raidla. Tema hinnangul paistab aga olukord Toompeal just nii, et laual on kolm küsimust – kooseluseadus, ametikoht kontrollikojas ja põhiseadus. Põhiseaduse muudatuse sellisesse päevapoliitilisse konteksti toomine devalveerib tema sõnul põhiseadust ja kahjustab põhiseaduse reputatsiooni. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees

Loe edasi

Traditsioonilisel kõnekoosolekul Tartu rahu aastapäeva auks astuvad üles nimekad esinejad

Teisipäeval, 2. veebruaril algusega kell 12 toimub Tartus Vanemuise 35 kõrval oleval platsil kõnekoosolek Tartu rahulepingu 96. aastapäeva auks. Kõnet pidama on oodatud Helmut Piirimäe, Mart Helme, Henn Põlluaas, Andres Herkel, Mart Niklus, Tõnis Lukas, Anti Poolamets, Jaak Madison jt. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Pärast kõnekoosolekut võimalus külastada Tartu rahulepingu tuba. Peakorraldaja on Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu. Kõnekoosolek Facebookis UU Foto: Postimees / Scanpix 

Loe edasi

Valgesse Majja pürgiv vabariiklane: USA kaitseb oma liitlasi

USA vabariiklaste presidendikandidaadiks pürgiv Ben Carson (pildil) ütles neljapäeva õhtul teledebatis, et Ühendriigid peaksid paigutama Baltimaadesse soomusbrigaadi ning Washington kaitseb oma liitlasi igal juhul. “Peame korraldama õppusi mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis ja Leedus,” edastab Carsoni sõnu ajakiri Politico. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Vabariiklane märkis: “Arvan, et me peaksime andma Ukrainale ründerelvastust, et me peame võitlema nendega (Venemaaga) majanduslikult, sest see on ühehobujõuline riik.” Carsoni sõnutsi peab Venemaale avaldama survet ammutades kildagaasi ja hoides nafta hinna madalal, sest see pärsib Venemaa ettevõtlikust. Küsimusele, kuidas Carson presidendina käituks, kui Venemaa tungiks Eestisse, ütles ta vastuseks, et Venemaa tuleb välja suruda kogu Baltikumist. “Arvan, et me peame paiskama sinna (Baltimaadesse) mõne soomustankibrigaadi,” ütles ta. Carson ütles niisamuti, et USA peab kaitsma kõiki oma liitlasi ja kui Venemaa peaks kedagi neist ründama, tuleb talle anda vastulöök. =&0=& – =&1=& FOTO: AFP/Scanpix

Loe edasi

Europarlamendi rahvuslik fraktsioon peab esimest kongressi

Sel neljapäeval ja reedel toimub Milanos Euroopa Parlamendi fraktsiooni Rahvuste ja Vabaduse Euroopa esimene ametlik kongress, teatas fraktsioon oma pressiteates. Rahvuste ja Vabaduse Euroopa koondab patriootlikke europarlamendi saadikuid kaheksast riigist. Rahvuste ja Vabaduse Euroopa (ENL) asutati 15. juunil 2015 pärast pikki läbirääkimisi Prantsuse Rahvusrinde, Hollandi Vabaduspartei, Itaalia Põhjaliiga, Austria Vabaduspartei, Belgia Vlaams Belangi ja Poola Uute Parempoolsete Kongressi vahel. 36 liikmega fraktsiooni kuuluvad ka Suurbritannia Iseseisvuspartei europarlamendi saadik Janice Atkinson ja Rumeenia konservatiiv Laurentiu Rebega. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Vastavalt pressiteatele toimub kongress “vabama ja tugevama Euroopa” lipukirja all ning keskendub immigratsioonikriisile ja terrorismile, mis “ohustab iga meie rahvast”.

Loe edasi

Martin Helme: kooseluseaduse pooldajate teerull on põhjalikult mudas

„Sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond olid täna sunnitud leppima esimese suure lüüasaamisega praeguses koalitsioonis. Kooseluseaduse pooldajate teerull on põhjalikult mudas,“ ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme. Helme sõnul oli täna Riigikogus toimunud poliitiline tsirkus tingitud sellest, et nii Taavi Rõivas, Sven Mikser kui ka Jevgeni Ossinovski üritasid IRl-i esimeest Margus Tsahknat sundida IRL-i saadikuid hääletama kooseluseaduse rakendusaktide poolt. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); „Kõige olulisem oli neil ära rääkida õiguskomisjoni liige Raivo Aeg. Veenmistööd tehti solvangute ja ähvarduste saatel kõigi nende õiguskomisjoni liikmete aadressil, kes ei toeta kooseluseadust,“ ütles Helme. „Tänane päev oli kriitilise tähtsusega, sest järgmisest nädalast lisandub õiguskomisjoni praegusele kümnele liikmele üks liige Keskerakonnast. Nimelt on keskfraktsioonil õigus omada igas komisjonis kolme liiget, aga õiguskomisjonis oli seni neil ainult kaks esindajat. Uue liikme tulekuga patiseis lõppeb ning kooseluseaduste vastastel tekib häälte ülekaal. See tähendab, et kooseluseaduse rakendamise saab edaspidi õiguskomisjoni päevakorrast üldse maha võtta.“ Helme sõnul on kooseluseaduse rakendamine õiguskomisjonis päevakorrast maas nii kaua, kuni Margus Tsahkna sotside ja reformierakondlaste survele järele ei anna. „Allaandmine kooseluseaduse küsimuses tähendaks IRL-ile poliitilist enesetappu. Konservatiivne Rahvaerakond on väga rahul sellega, et meil on õnnestunud olla see ühendav jõud, kes on suutnud mobiliseerida kooseluseaduse vastased väärtustele ja oma valijatele antud lubadustele truuks jääma.“ UU Foto: Riigikogu

Loe edasi