Poliitika

Kui sundkvoodid ei toimi, võib Euroopa Komisjon kasutada „vabatahtlikkuse“ meetodit

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutas täna Euroopa rände tegevuskava arutelu Eesti seisukoha kujundamiseks. Istungil tegi ettekande siseminister Hanno Pevkur  ning sellel osalesid Riigikogu õiguskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni liikmed. Ettekande tegi ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm. EKRE poolt osalesid komisjoni töös ELAKi aseesimees Jaak Madison ja Väliskomisjoni liige Henn Põlluaas.

Loe edasi

Välisministeerium tahab pagulaskvootide ettepanekut “põhjalikult läbi vaadata”

Välisministeerium teatas oma kodulehel, et Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö küsimuste asekantsler Mart Laanemäe kohtus eile Pariisis Prantsuse Euroopa asjade riigisekretäri Harlem Désir’iga. Mõtteid vahetati nii rahvusvaheliste kui kahepoolsete aktuaalsete teemade üle.

Loe edasi

Õiguskantsler jättis kasutamata võimaluse saada piirilepingule Riigikohtu hinnang

Praegu seisavad Eesti õigusliku järjepidevuse ja Tartu rahu eest väga vähesed jõud. See teeb murelikuks. Eesti Konservatiivse Erakonna fraktsioon Riigikogus avaldas sügavat kahetsust, et õiguskantsler ei pidanud vajalikuks Riigikohtu arvamuse saamiseks niivõrd olulises küsimuses nagu piirileping, mille puhul on õigusteadlaste hulgas palju erinevaid arvamusi. Praegune olukord, kus Riigikohtus ei viida läbi põhiseaduspärasuse kontrolli, kahandab valijate hulgas piirilepingu legitiimsust. EKRE avaldab lootust, et Tartu rahulepingu järgse piiri alale jäänud varade õigusjärgsed omanikud esitavad Riigikohtule kaebused, nõudes kõrgemalt kohtult kaitset omandiõiguse riive vastu ning piirilepingu põhiseadusele vastavuse kontrolli.

Loe edasi

Konservatiivid ei nõustu ei kvootide sisseseadmise ega vabatahtliku immigratsiooni suurendamisega

Eestis ei ole massiimmigratsiooni ja selle tagajärgede teemal tõsiselt diskuteeritud, kvootide sisseseadmist EL-s on võimulolijate poolt siiani eitatud ja ebareaalseks nimetatud. Lissaboni leppe järgi ongi immigratsiooniküsimused täielikult liikmesriikide endi otsustada ning Dublini määrus kohustab riike katma kulud ja tegelema ise immigrantidega, kelle nad on vastu võtnud. Raamdokument “Eesti EL poliitika alused 2011-2015” kinnitab, et pagulaste ümberpaigutamine ja ümberasustamine peavad jääma liikmesriikidele vabatahtlikuks ning et illegaalse sisserände takistamiseks EL piiridel tuleb kasutusele võtta efektiivsed meetmed.

Loe edasi

EKRE ja Vabaerakond soovivad erakondade rahastamise vähendamist

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon ja Vabaerakonna fraktsioon algatasid neljapäeval kaks seaduseelnõu, millest mõlema eesmärgiks on vähendada erakondade rahastamist poole võrra.

Loe edasi

Martin Helme: Vabaerakond läheb kõige rohelise teed

Viimastel nädalatel on toimunud kaks hääletust, kus osa Vabaerakonna liikmeid on toetanud Reformierakonna algatusi. Riigikogulane Martin Helme (EKRE) süüdistab Vabaerakonda Reformierakonna poliitikale kaasaaitamises.

Loe edasi

Euroopa Komisjon plaanib röövida Eestilt seoses pagulastega vähemalt 326 000 eurot kuus

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku jaotada põgenikke Euroopa Liidus riikide vahel ja neid vajadusel ümber asustada. Kuigi väidetavalt teeb komisjon konkreetsed jaotamise ettepanekud maikuu lõpus, siis oma kodulehel avaldatud dokumendis soovitab komisjon Eestil 20 000 põgenikust võtta endale juurde 326 põgenikku.  

Loe edasi

Immigratsioonikvoodid tekitavad euroliidus tülisid

Sel nädalal Euroopa Komisjoni poolt esitletava plaani kohaselt peab iga Euroopa Liidu liikmesriik komisjoni määratava kvoodi järgi põgenikke vastu võtma, kirjutab The Telegraph.

Loe edasi

Traditsioonilise perekonna toetusrühm parlamendis on loodud ja tegutseb

Riigikogu juhatus arutas traditsioonilise perekonna kaitse toetusgrupi moodustamisega seotud küsimusi ja Imre Sooääre vastulauset oma 28. aprilli ja 30. aprilli istungitel. Juhatus küll  taunis nimetatud ühenduse loomise protseduuri, mis oli vastuolus senise tavaga ja kritiseeris toetusgrupi statuudi sätte kehtestamist, mis kohustab toetusgrupi liikmeid kinnitama allkirjaga kavatsust tulevikus teatud kindlal moel hääletada, kuid andis loa nimetatud teotusrühma moodustamiseks.  Riigikogu esimehe, Eiki Nestori sõnul ei ole Riigikogu juhatusel pädevust ega õigust reguleerida Riigikogu liikmete soovi moodustada ühendusi: „Kõik Riigikogu liikmed on ühtviisi vabad nii ühendusi looma kui neisse kuuluma. Ühenduste moodustajad on küll kohustatud esitama Riigikogu juhatusele teatise ühenduse moodustamise kohta, kuid juhatusel ei ole pädevust moodustatud ühendusi registreerida või mitte registreerida.

Loe edasi

Rahandusministeerium saatis käibemaksutõusu kooskõlastusse

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, millega majutusasutuste käibemaksumäär tõuseb 2017. aastast seniselt 9 protsendilt 14 protsendile. Kriitikute sõnul võib see tähendada hoopis maksulaekumiste vähenemist.

Loe edasi