Ühiskond

Eesti-Läti ühine meeleavaldus uusmigratsiooni vastu Valgas!

SA Euroopa Rahvusrinne kutsub oma pressiteates kõiki inimesi, kes vastustavad Eesti muutumist massimigratsiooni tallermaaks, mis suurendab põlisrahva tööpuudust, vähendab sotsiaaltoetusi, halvendab tervishoiu kvaliteeti ja inimeste turvalisust, reedel 30. oktoobril 2015 kell 15.30 Valga Kultuuri- ja huvialakeskuse ette avalikule koosolekule. Ürituse peateemaks on massimigratsiooni vastu võitlemine ning Euroopa põlisrahvaste keele ja kultuuri toetamine. Lauldakse rahvuslikke laule ja süüakse sooja suppi. 19.00 toimub Raja tänava piiripunktis kohtumine Läti sõpradega ning ühiselt moodustatakse sümboolne inimkett Eesti ja Läti vahel. Lisaks toimub piiril 3 balti riigi poolsete esindajate ühise manifesti ette lugemine kolmes keeles (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Üritust toetab Konservatiivne Rahvaerakond ja Rahva Ühtsuse erakond. On organiseeritud eribussid Tallinnast, Pärnust, Tartust ja Võrust. UU

Loe edasi

Euroopa surmaheitlus

Hetkel domineerib Euroopa liidrite retoorikas peamiselt kaks teemat: euroopalike väärtuste säilitamine moslemimigrantide abiga ja moslemimigrantide integreerimine nii, et nad võtaksid omaks euroopalikud väärtused. Kahjuks ei ole Euroopa liidrid mõistnud, et euroopalike väärtuste päästmise plaani õnnestumine on võrdelises seoses sellega, kui hästi õnnestub euroopalike väärtuste hävitamine Needsamad euroopalikud väärtused, mis nõuavad näiteks alla 10 miljoni elanikuga Rootsilt 180 000 moslemimigrandi vastuvõtmist aastas, seavad nn uutele rootslastele ka ootused, et nad suudaksid olla tolerantsed, aktsepteeriksid feminismi ning homoabielusid. Ja ometigi on Euroopa linnad täidetud šariaadi patriootidega, vihaste töötute meestega, kes lehvitavad Islamiriigi lippu ja panevad aeg-ajalt toime mõne terroriakti. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Osad Kesk-Euroopa riigid on nüüdseks märganud, et euroopalikel väärtustel ei ole suurt midagi pistmist Euroopa riikide jätkusuutliku funktsioneerimisega. Selle asemel tegeletakse omamoodi paigaltammuva sotsialismiga. Kuid ka sotsialistlikus heaoluriigis oodatakse, et inimesed käiksid elatise teenimiseks tööl. Kahjuks algas Euroopa helde heaoluühiskonna kiire kokkuvarisemine kohe, kui sisserännanud moslemid otsustasid seda oma huvides ära kasutada. Kaks aastat tagasi teatas Hollandi kuningas, et 20. sajandi teise poole klassikaline heaoluühiskond on liikunud suunas, mis pikemas perspektiivis ei ole enam jätkusuutlik. Samal aastal kutsus Taani rahandusminister üles heaoluühiskonna kaasajastamisele. Kuid probleem ei ole mitte kaasajastamine, vaid keskaega tagasi liikumine. 27% Hollandis elavatest marokolastest ja 21% türklastest on töötud. 27% Taanis elavatest iraaklastest on samas olukorras. Ja isegi kui nad töötavad, on nende keskmine sissetulek tunduvalt madalam Euroopa keskmisest. Kriitikud on viidanud tõsiasjale, et multikultuurne Ameerika ei ole suutnud üleval hoida samasugust heaoluühiskonda nagu on Euroopas. Nüüd mil Euroopa heaoluriigid on muutumas multikultuurseteks, ei suuda ka nemad samamoodi jätkata. Euroopa on oma heaoluühiskonda ja selle väärtustesse palju investeerinud. Moslemimaailm on aga investeerinud suurtesse perekondadesse. Euroopa ootab moslemimaailma suurtelt peredelt, et need päästaksid vananeva Euroopa. Moslemimigrandid aga ootavad Euroopalt oma suurte perede toetamist, samal ajal kui nemad tegelevad narkoäriga või löövad nii muuseas maha mõned pead. Euroopalt enesetappu nõudvad euroopalikud väärtused on seotud teatud ideoloogiaga, mitte keele, kultuuri või rahvusega. Euroopasse saabuvad migrandid kahjuks ei jaga seda ideoloogiat. Miks peaks 23-aastane Mohammed töötama neli aastakümmet selleks, et mõni Hans või Fritz saaks minna 61-aastaselt pensionile ning mõnuleda Mallorcal? Ainuüksi mõte sellest, et Mohammed peaks mingilgi põhjusel tahtma teha midagi sellist, on täiesti absurdne ja Euroopa liidrite ning nende murelike kodanike rumala fantaasia vili. Mohammed ei jaga euroopalikke väärtusi. Ja ei hakka neid ka kunagi jagama, ükskõik kui hoolega vananevad õpetajad Euroopa koolides sellest jahuvad. Moslemimigrandid on mõeldud vananeva Euroopa pensionisambana. Kuid moslemimigrantidel endil on hoopis teistsugused plaanid. Fritz eeldab, et sel ajal kui tema puhkab, teeb Mohammed tööd. Mohammed aga juba puhkabki ning eeldab omakorda, et Fritz teeb tööd. Fritz ei ole Mohammedi sugulane, seega ei näe Mohammed mingit põhjust, miks peaks ta tema toetamiseks töötama. Euroopa sotsiaaldemokraatia on muutnud ühiskonna üheks suureks kindlustusseltsiks, kus raha kogutakse ühte patta kokku. Kuid islam keelab kindlustusega tegelemise, kuna seda peetakse hasartmänguks. Euroopa sotsiaaldemokraatia ootab, et eurooplased ostetakse kautsjoni vastu välja, kuid Mohammedi jaoks on euroopalikud väärtused kuritegu islami vastu. Mohammedi jaoks võrdub maksete tegemine sellisesse süsteemi hasartmänguga, kuid süsteemist raha välja võtmine on Jizya – tasu, mida mittemoslemid on kohustatud maksma moslemitele. Islami seaduste järgi on näiteks lubatud narkoäri, kuid maksude maksmine mitte. Seetõttu tegelevadki nii paljud salafiidid Euroopas narkoäri ning pettustega. Euroopa heaoluühiskonna suures süsteemis osalemine on suurem patt kui uskmatute tagant varastamine. Mohammed ei plaani usaldada oma tulevikku kahtlaste pensionifondide kätte. Ta investeerib tuleviku oma lastesse. Ja kui sellist eluviisi toetab veel ka sotsiaalhoolekanne, siis seda parem. Kui sotsiaalhoolekanne kukub kokku, siis hoolitsevad vananeva Mohammedi eest need lapsed, kes ei ole vangis või ISi ridades võitlemas. Selline pensioniplaan on tegelikult palju kindlam ja traditsioonilisem kui Euroopa oma. Rootsi võtab sel aastal vastu 180 000 migranti. Saksamaa 1,5 miljonit. Suurem osa neist on noored mehed, kes järgivad Mohammedi pensioniplaani. Eurooplastele kinnitatakse, et Mohammed päästab nad demograafilisest kriisist. Kuid tegelikult paneb Mohammedi tulek veel suurema koorma noorte eurooplaste õlule, kes lisaks vananeva elanikkonna ülalpidamisele peavad nüüd hakkama ülal pidama ka miljoneid Mohammede, nende mitut naist ja neljateistkümmet last. Seega tõuseb Euroopas pensionile mineku iga ja eakate inimeste sotsiaalteenuseid kärbitakse. Heaoluühiskond kukub kokku. Kuid seda tuleb kuidagi ikkagi elus hoida, kuna vastasel juhul ootavad ees suured rahvarahutused. Araabia kevade üheks käivitajaks olid teravilja hinnatõus ja toetuste kärpimine toiduainesektoris. Hinnad tõusid ja valitsused kukkusid, tänavarahutustest kasvasid välja kodusõjad. Kujutage siis ette sellist olukorda Rootsis, kus 50% noortest meestest moodustavad enamasti töötud moslemid. Euroopa hävitab end pikkamööda ise ja seda euroopalike väärtuste nimel. Euroopa püüab kaitsta oma majandussüsteemi, juhtides seda kindlalt pankroti poole. Euroopa poliitikud peavad kõnesid ning selgitavad, kuidas meil on euroopalike väärtuste hoidmiseks vaja moslemite massmigratsiooni. Need kõned kõlavad sama segaselt nagu hullumeelse enesetapja hüvastijätukiri. Islami väärtusi ei ole võimalik ühildada euroopalike väärtustega. Ja siin ei ole juttu mitte ainult sõnavabadusest või usuvabadusest, vaid isegi Euroopa heaoluühiskond ei vasta islami väärtustele. Moslemitel on kõrge sündivus, kuna nad suhtuvad oma tulevikku täiesti teisiti kui teevad seda eurooplased. Eurooplased on valinud väikesed perekonnad ja terve hulga ametkondi, mis kõik peaksid nende eest hoolt kandma. Kuid sellistel euroopalikel väärtustel ei ole tulevikku. Euroopa joob gripist paranemiseks mürki. Ning selle asemel, et muuta oma väärtusi, üritab Euroopa end hoopis hävitada. Mohammedi pensioniplaan ei päästa Euroopa sotsialismi, vaid annab sellele surmahoobi. Allikas: http://www.zerohedge.com/news/2015-10-25/death-europe (tõlkinud Triin Van Doorslaer)

Loe edasi

Einasto: Globaalse tarbimisühiskonna aeg on otsakorral

Tänapäeva globaliseeruv massiühiskond on unustanud paljud inimkonna püsimajäämiseks vajalikud põhimõtted, arvab professor Rein Einasto. “Tarbimisühiskond kaasneva pillava elulaadi ja kasvava hedonismiga ei saa olla kestlik heaoluühiskond,” kirjutab ta Postimehes 1.

Loe edasi

EKRE petitsiooniga on liitunud 28 000 inimest

Immigratsiooni- ja pagulaspoliitika rahva kontrolli alla saamiseks rahvahääletust nõudev Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on sellesisulisele petitsioonile kogunud 28 000 allkirja. “Esmaspäevase seisuga oli petitsioonile antud 27 000-28 000 allkirja ja ma arvan, et nädala lõpuks on 30 000 koos,” ütles teisipäeval BNS-ile EKRE aseesimees Martin Helme. Ta lisas, et postiga on allkirjastatud petitsiooni tagasi saatnud umbes 16 400 inimest, internetis on selle allkirjastanud umbes 10 000 inimest ja tänavatel on aktivistid kogunud umbes tuhat allkirja. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Erakond saatis makstud vastusega petitsiooni kõigisse 531 000 erapostkasti ja Helme sõnul on kampaania erakonnale praeguseks maksma läinud 65 000 eurot ja see summa võib veel veidi suureneda. Kõige enam on kulunud trükkimisele, postitusele ja tagasipostitusele. Petitsiooni reklaamikampaania läks EKRE-le maksma umbes 9000 eurot. Helme on BNS-ile öelnud, et partei pani petitsiooni tarvis raha kõrvale. “See on kõrvale pandud erakonna raha – maksime aprilliga valimiskampaania võlad ära ja hakkasime raha koguma.” UU/BNS

Loe edasi

Konservatiivide petitsioonikampaania Nõmmel

EKRE Tallinna piirkonnad korraldasid täna välikampaaniaürituse Nõmmel, turu lähedal kultuurimaja juures. Inimesed said anda allkirju EKRE petitsioonile, mis nõuab massimigratsiooni piiramist, selle allutamist rahva kontrollile ja referendumi korraldamist vastavas küsimuses. See oli teine suurem üritus Tallinnas, mille konservatiivid Tallinnas läbi viisid. Eelmine toimus 17.oktoobril Tammsaare pargis ja järgmine leiab aset Kristiine keskuse juures 31.oktoobril. EKRE Põhja-Tallinna piirkonna juhi Urmas Espenbergi sõnul on üritus ellu kutsutud seepärast, et Omniva ei suutnud EKRE poolt tellitud ja kinni makstud masspostitust paljude adressaatideni kohale toimetada.”Seetõttu suhtleme nüüd rahvaga otse, räägime poliitilistel päevateemadel ja kohapeal saab ära täita ka mingil põhjusel kättesaamata jäänud petitsiooni. Poliitikute jaoks on taoline rahva sekka minek nagunii alati kasulik, kuna saab kuulda osteallikast, millist poliitikat soovitakse näha” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Üritust soosis taaskord kena sügispäev. Rahvast käis konservatiivide telgi ümber palju, nii noori kui vanu, lastega peresid ja pensionäre, eestlasi ja venelasi, erinevate elualade esindajaid. Enamus neist tõdes, et Eesti peab seisma oma riigi ja kultuuri eest ning liiga palju võõrast kultuurist uusmigrante seavad väikese riigi jätkusuutlikkuse ohtu. Jäi kõlama ka hirm võõra islamiusu ja kuritegevuse võimaliku tõusu pärast. UU

Loe edasi

Paanika Brüsselis – Juncker : “Euroopa õitseaeg on möödas!”

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Junckeri sõnul on Euroopa Liit tõsises majanduskriisis ja ohus on ka ELi integratsioon. „Oleme Euroopa majandusliku õitseaja lõppemise tunnistajateks,“ ütles Euroopa Komisjoni president Madridis Euroopa Parlamendi konservatiivsete parteide kongressil. Junckeri meelest ohustavad üha tugevamaks muutuvad rahvuslikud ja separatistlikud liikumised nn unistust ühtsest kontinendist. „Euroopa Liidul ei lähe praegu väga hästi,“ rääkis Juncekr. „Seega peame tegema kõik, et hoida elus oma lootused ja unistused ühtsest Euroopast.“ Euroopa Liidu osakaal maailmaturul on pidevas languses ja moodustab peagi kõigest 15% maailmamajanduse kogutoodangust, samal ajal kui 80% sellest annavad Euroopa Liidu välised riigid. Vananeva rahavastikuga Euroopas elab vaid 7% protsenti kogu maailma elanikkonnast, kuigi veel sada aastat tagasi oli osakaal 20%. Selle sajandi lõpuks võivad eurooplased moodustada vaid 4% maailma rahvastikust, seda juhul kui maakera rahvastiku arv tõuseb kümne miljardi inimeseni. „ Euroopa on demograafiliselt nõrk ja nii see ilmselt ka jääb,“ lisas Juncker. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Junckeri sõnad peegeldavad Suurbritannia euroskeptikute meeleolusid, kes on juba pikemat aega väitnud, et Suurbritannial tuleks luua majanduslikud sidemed arenevate ja tugevate majandustega, mitte majanduskriisis vaevleva Euroopa Liiduga. Junckeri meelest tuleb aga Euroopal praeguses olukorras hoida endisest rohkem kokku. „Veel ei ole käes aeg taasjaguneda rahvuse või klassi järgi erinevatesse leeridesse,“ ütles ta Madridis. Demograafilise ja majanduskriisi valguses on mõned Euroopa ametnikud veendunud, et põgenikekriisil on tegelikult positiivsed tagajärjed. Juncker omakorda võrdles Euroopat hädaoruga. „Kui ma reisin mõnel teisel kontinendil, siis näen, kuidas inimeste silmad löövad Euroopast kuuldes särama. Aga koju tagasi jõudes leian end hädaorust. Me ei tea, kes me oleme ja me ei oska tunda uhkust oma eelkäijate saavutuste üle,“ rääkis Juncker. Juncker kinnitas, et tahab keskenduda sotsiaalsele Euroopale, see tähendab võita nn lihtsate inimeste toetus. „Me ei tohi kaotada inimesi, kes on meisse alati uskunud, lihtsaid tööinimesi, kes ei ole sugugi vähem intelligentsed kui nn eliit. Nemad on Euroopat alati toetanud ja on aeg võita nad tagasi.“ Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans hoiatas, et Euroopa ühtsuse toetajatel seisavad ees rasked ajad. „Varem täiesti mõeldamatu on nüüd saamas tõeks. Ma räägin Euroopa ühisprojekti lagunemise võimalikkusest,“ kõneles Timmermans hiljuti Brüsselis, mõttekoja Friends of Europe (Euroopa sõbrad) foorumil. Suur osa eurooplastest toetab endiselt Euroopa ideaale, kuid nad ei toeta Euroopa poliitikuid ja Euroopa poliitikat.” Allikas: The Telegraph (tõlkinud Triin van Doorslaer)

Loe edasi

Konservatiivid toetavad eestkoste all asuvaid lapsi

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon algatas 21.oktoobril elatisabi muutmise seaduse eelnõu (115 SE). Eelnõu võeti riigikogu menetlusse ja seda määrati menetlema juhtivkomisjonina õiguskomisjon. Eelnõuga soovitakse anda eestkoste all olevatele lastele võimalus saada elatisabi. Sellega luuakse võrdne kohtlemine nende lastega, keda kasvatab üks vanematest. Seni kehtiva seaduse kohaselt makstakse elatisabi ainult lapse vanema vastava taotluse alusel. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); UU  

Loe edasi

Põhja-Tallinnas algab metsseajaht

Tallinna Keskkonnaamet kavatseb piirata Paljassaare poolsaarele tunginud metssigade arvukust. Selleks koostab Harju Jahindusklubi tegevuskava, milles käsitletakse jahipidamise üksikasju. Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul on Paljassaare poolsaarel metssigade arvukus suurenenud niivõrd, et elanike jaoks on muutunud häirivaks metssigade rüüsted linna haljasaladel ning elamute ja ettevõtete territooriumitel. „Kuivõrd metssigu kohtab üha sagedamini väljaspool loodusmaastikku, siis on tekkinud oht, et loomad võivad rünnata ka inimesi. Samuti takistavad metssead lindude kaitseks loodud Paljassaare hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist, sest metssead rüüstavad maaspesitsevate lindude pesasid,“ märkis Sarapuu. „Seepärast tuleb varalise kahju ennetamiseks, inimeste ohutuse tagamiseks ning Paljassaare hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamiseks piirata metssigade arvukust Paljassaare poolsaarel.“ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Metssead asustavad Paljassaare poolsaart järjepidevalt 2009. aastast. Käesoleva aasta suveni oli teada, et poolsaarel elab kolm kuni neli looma. Selle aasta suve lõpus teavitati aga Tallinna Keskkonnaametit juba 10–12 loomast. 13. oktoobril teatas ASi Tallinna Vesi esindaja, et heitveepuhastusjaama territooriumil oli nähtud juba mitmekümnepealist karja. Metssigade poolt ülestuhnitud pinnase järgi arvati, et loomad tegutsevad üksnes Paljassaare hoiualal. Tänaseks on aga selgunud, et loomad on toitu otsides liikunud linna hooldatavatele haljasaladele ning elamute ja ettevõtete territooriumitele, põhjustades oma tegevusega varalist kahju ning tekitades inimestes hirmu. Probleemi lahendamiseks kutsus Tallinna Keskkonnaamet 13. oktoobril kokku nõupidamise, kus osalesid Politsei- ja Piirivalveameti, Keskkonnaameti, Põhja-Tallinna Valitsuse, Eesti Jahimeeste Seltsi, Harju Jahindusklubi ja ASi Tallinna Vesi esindajad. Koosolekul leiti, et Paljassaare poolsaarel ei tohi olla püsivat metssigade asurkonda ning ainus võimalus olemasoleva asurkonna arvukuse piiramiseks on loomade surmamine. Paljassaare poolsaarel elavate metssigade jahipidamisele ei kohaldu jahiseadus, sest jahiseaduse § 23 lõike 3 punkti 1 kohaselt ei peeta jahipidamiseks tiheasustusalale tunginud uluki jälitamist, püüdmist, tabamist või surmamist. Seega on Tallinna linnal heakorra ja elanike turvalisuse tagamiseks õigus jälitada, püüda ja surmata Paljassaare poolsaarel kui tiheasustusalal elavaid metssigu. Harju Jahindusklubi koostatav tegevuskava kooskõlastatakse Politsei- ja Piirivalveameti, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ning Põhja-Tallinna Valitsusega ja vajadusel Tallinna Transpordiametiga (kui osutub vajalikuks tee või tänava sulgemine). Kui jahipidamise üksikasjad ja läbiviimise aeg on selgunud, teavitatakse sellest ka piirkonna elanikke ja ettevõtteid.

Loe edasi

4 viisi, kuidas eurooplased saavad sissetungi peatada

Rootsi rahvuslasest aktivist Daniel Friberg avaldas veebilehel RightOn artikli “4 viisi sissetungi peatamiseks: nõuanded antikolonialistidele”. Avaldame selle siinkohal lühendatud kujul. Käimas on Euroopa koloniseerimine. See on toimunud juba aastakümneid ja ei tohiks enam kellelegi olla uudiseks. Enne sellele probleemile praktiliste lahenduste väljakäimist heidame pilgu põhjustele, mis on lasknud sellel juhtuda: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); 1) Lääne eliidi teadlik, paremal juhul naiivne, halvemal juhul pahatahtlik kampaania elavdamaks majandusmigratsiooni Aafrikast ja Lähis-Idast. Rootsi eliit, kes juhib maailma kõige äärmusvasakpoolsemat ennastvihkavat riiki, on kõige hullem näide. Näiteks on Rootsi saatnud oma rannavalve – kelle tegelik ülesanne peaks olema Rootsi piiride kaitse – Vahemerele, kus illegaalidel aidatakse turvaliselt jõuda Euroopa rannale. Sealt rändavad illegaalid edasi peamiselt Saksamaale ja Rootsi, riikidesse, kes pakuvad neile kõige suuremaid majanduslikke hüvesid. 2) USA sõjajärgne välispoliitika on eriti viimastel aastakümnetel tähendanud sekkumisi Lähis-Idasse ja Aafrikasse. See strateegia on USA neokonservatiivide geopoliitikas kesksel kohal, kuna Ameerika mõju laiendamine ja maavarade üle kontrolli haaramine kattub vasakpoolse ideega universaalsest kõigile riikidele ühtmoodi kohaldatavast demokraatiast. Automaatselt toob see kaasa korduvad veresaunad, kuna küünilisus pluss silmaklappidega idealism on halvim võimalik kombinatsioon nende kaootiliste piirkondade jaoks. Kõigepealt maksavad selle hinda sealsed riigid, seejärel Euroopa, kuhu saabuvad nüüd terved hõimud. Parimal juhul nad ei integreeru ja muutuvad koormaks Euroopa riikide majandusele, halvimal juhul saavad neist terroristid. Euroopa valitsused ei ole võimelised neid tendentse ette nägema ega mingilgi moel nendega toime tulema. 3) Mošeed üle islamimaailma elavad kolonisatsiooni vaimus. Imaamid õpetavad noortele moslemitele, et neil on püha kohustus massiimmigratsiooni kaudu levitada islamit Euroopas. Pole juhus, et valdav enamik Euroopasse saabuvaid immigrante on noored mehed. Kui tegu oleks pelgalt sõjapõgenikega, võiksime oodata rohkem naisi ja lapsi. Immigrantide demograafia meenutab rohkem sissetungivat armeed. Küsimus ei ole ainult immigrantide soos ja vanuses, vaid ka suhtumises. Üleskutsed Euroopa koloniseerimiseks mõjuvad väga paljudele noortele moslemitele.

Mida me saame ette võtta?

Eurooplaseks olemine ei tähenda, et massiimmigratsiooni ja meie maailmajao islamiseerimist tuleks näha positiivsena. Vastupidi, on täiesti loomulik tunda vastumeelsust, kui uustulnukad lubavad tasapisi meie kultuuri enda omaga asendada. Ausalt öeldes ei saa ükski mõistlik inimene midagi sellist heaks pidada. Paljud tunnevad tõenäoliselt endas viha, nähes seda juhtumas. On loomulik, et need inimesed tahavad – koguni peavad enda kohuseks – võtta midagi ette, tõusta meie kultuuri ja tsivilisatsiooni kaitsele. Loodetavasti kuulud sina just nende hulka, kui oled sattunud seda lugema. Kui kolonistide massid ületavad enneolematutes kogustes meie piire, siis on tulnud tund, et tegutseda. Küsimus on selles, mida ette võtta? Järgnevalt mõned nõuanded, mida saab igaüks Euroopa ja oma kodumaa kaitseks teha: 1) Võtke osa riigipiiri kaitsmisest illegaalide eest. Koguge kokku oma mõttekaaslased ja valvake piiri neis punktides, kust illegaalid võivad riiki saabuda. Vastavalt oma riigi seadusandlusele aidake kaasa nende vahistamisele ja võtke ühendust politseiga. 2) Kaitske oma kogukonda. Korraldage protestiaktsioone, kui valitsus kavatseb teha ajaloolistest paikadest, hotellidest, külalistemajadest või vanadekodudest pagulaskeskused. Vaidlustage ehitusload, koguge allkirju, andke need üle ametnikele, ja avaldage survet oma poliitilistele esindajatele. Mobiliseerige massiivne vastupanu oma kogukonna hävitamise ja oma inimeste ümberasustamise vastu. Ärge andke sammugi järele, ja ärge kunagi laske oma kodupaigast teha multikultuurset kaost. Mängus on teie laste ja lastelaste tulevik. 3) Andke teada valitsusasutustest, kes diskrimineerivad eurooplasi. Kui ükskõik milline Euroopa valitsus pakub välismaalastele ja immigrantidele hüvesid, mis pole kättesaadavad kohalikele, on tegu etnilise diskrimineerimisega. See on lubamatu ja selle vastu tuleb kõikjal võidelda. 4) Organiseeruge poliitiliselt. Toetage liikumisi, kes seisavad praegustele suundumustele vastu. Panustage kuidas iganes te saate. Kui lähete valima, tehke kindlaks, et teie valitaval erakonnal oleks selge ja aus plaan immigratsiooni peatamiseks. Tehke oma hääl kuuldavaks – internetis, peavoolumeedias ja alternatiivmeedias. Rääkige selgelt ja ausalt, vältige tahumatust ja madalalaubalisust, kuid ärge langege ka rumalasse poliitkorrektsusse.

Loe edasi

MTÜ Eesti vanemad avalik pöördumine Jürgen Ligi poole

Austatud Jürgen Ligi! Lubage meil väljendada Eesti Vanemate ühingu nimel oma murelikkust seoses haridussfääris toimuvaga, täpsemalt seoses seminariga, mis korraldatakse koolide esindajatele LGBT teemal, et õpetada seal õpetajaid rääkima homoseksuaalsetest suhetest kui millestki enesestmõistetavast, kõlbelisest ja elutervest. Me kõik teame, et kõlbelisus on meie tsivilisatsiooni alus. Ilma kõlbelisuseta saavad meist poolinimesed, kes tegutsevad primitiivsete instinktide ja tarbimisvajaduste ajendil. Inimtegevuse kõrgemad aspektid, hingeline ja vaimne areng osutuvad ülearuseks. Selline ühiskonna vorm on perspektiivitu. Nii nagu vähkkasvaja sureb varem või hiljem koos peremeesorganismiga, millel ta parasiteerib, nii on ka tarbimisühiskond määratud hukule. Kõlblusetu käitumise normaalseks tunnistamine viib degradeerumiseni. Me ei ole geide vastu! Vaatamata sellele, et me ise kõneleme vajadusest erinevatesse eluavaldustesse sallivalt suhtuda, ei pea me vastuvõetavaks seda, kui ühiskonnas nimetatakse terveteks ja normaalseteks käitumisviise, mis seda ei ole. Sallivuse ja tolerantsuse vahel on suur erinevus. Sallivus tähendab teiste kultuuride eluõiguse tunnistamist, jäädes sealjuures iseendaks. Tolerantsus on meditsiinilisest erialakeelest pärit termin, mis tähendab organismi võimetust sissetunginud viirustele või võõrkehadele vastupanu osutada. Sajaprotsendiline tolerantsus tähendab surma. Sallivus tähendab seda, kui teistel lubatakse OLLA ja nende olemasolu aktsepteeritakse. Tolerantsus tähendab seda, kui me lubame võõral kultuuril ennast meie omast kõrgemale asetada. Kui homoideoloogia asetab ennast rahvuskultuurist kõrgemale, võime rääkida rahvuse surmast. Eesti ühiskond on küll väike, kuid tugev tänu oma traditsioonidele, sealhulgas perekondlikele traditsioonidele, mille üle me uhkust tunneme. See ongi see jõud, mis on lubanud meie väikesel rahval aastasadade kestel püsima jääda. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (function($){ $(document).ready(function(){ }); })(jQuery); (function ($) { var bsaProContainer = $('.bsaProContainer-1'); var number_show_ads = "0"; var number_hide_ads = "0"; if ( number_show_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000); } if ( number_hide_ads > 0 ) { setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000); } })(jQuery); Te olete kahtlemata arukas inimene ja saate suurepäraselt aru, et ilusate loosungitega, mille eesmärgiks olevat meie ühiskonna sallivaks muutmine, külvatakse tegelikult homopropagandat. Nende asjade vahel on õhuke piir, kuid toimuv on ilmselge! Kui õpetate lastele sallivust, räägite temaga umbes nii: „Kallis laps, tea, et kõik inimesed on erinevad ja meil on õigus olla sellised nagu me oleme, koos kõigi oma väärtuste ja puudustega – kui me ei põhjusta üksteisele otsest kahju.“ Selleks ei ole tarvis LGBT spetsialiste kohale kutsuda. Ent kui lapsele öeldakse: „Kas tead, kallis laps, kui hea ja tore on olla gei? Võib olla oled sinagi üks nendest?“ siis õpetatakse talle tolerantsust, mis viib enesehävitamiseni. Kes vastutab selliste mõtete istutamise eest õrnas eas noorte peadesse? Kompetentsed, kuid mitte laialt levitatavad uuringutulemused on näidanud, et ainult väike osa geidest on juba sünnist peale sellise suundumusega, suuremast osast aga on saanud geid elu jooksul. Terve mõistus ütleb, et ühe inimese isikuvabadus lõpeb seal, kus algab teise inimese isikuvabadus. Seda mõtet edasi arendades võib öelda, et geide ja lesbide isikuvabadus lõpeb seal, kus algab traditsiooniliste perekondade vabadus kasvatada oma lapsi vastavalt oma veendumustele. Kas meil on tarvis korraldada rahvusvahelises mastaabis üritust LGBT õiguste teemal? Kui palju on meil Eestis geisid? Millal toimus viimane geiparaad ja kui palju inimesi sellest osa võttis? Isegi Google’i abil on raske selle kohta infot leida. Kui paljud neist kannatavad tagakiusamise all? Miks ei tegelda selliste juhtumitega ükshaaval ja eraldi? Kordame veelkord, et me oleme homoviha vastu. Kuid me ei soovi, et meie riigis läheksid sajad tuhanded dollarid sellele, et sisendada meie lastesse veendumust, nagu oleks hälbelisus normaalne. See tähendaks mõistete asendamist, mis pöörab noorte inimeste maailma jalgadelt pea peale. Me oleme vastu sellele, et seksuaalvähemuste õiguste teemat kunstlikult suureks puhutakse. Meie riigis võivad järgmisel aastal enam kui 400 talumajapidamist pankrotistuda, rahvaarv väheneb, meie riiki on paigutatud hambuni relvastatud NATO väeüksused. Aga meie korraldame LGBT teemalisi seminare. Kas pole veider? Arvame, et meil kõigil tasub neile küsimustele mõelda, hoolikalt mõelda. Ka teil, härra minister. Sest ju ka teie lapsed hakkavad selles ühiskonnas elama!

Loe edasi