Globalism halvendab elutingimusi ja suurendab ebavõrdsust

Hiljuti läbiviidud Eurobaromeetri uuringu järgi arvab enamus Euroopa riikides küsitletuid, et üleilmastumine süvendab sotsiaalset ebavõrdsust.

58 protsenti Läti elanikest leiab, et üleilmastumine suurendab sotsiaalset ebavõrdsust, näitas aprillis korraldatud Eurobaromeetri uuring.

Leedus oli samal arvamusel 57 ja Eestis 55 protsenti vastanuist.

Kõige rohkem peetakse globaliseerumist sotsiaalseks ohuks aga Kreekas (81 protsenti), Prantsusmaal (76 protsenti) ja Sloveenias (76 protsenti). Keskmiselt arvab 63 protsenti Euroopa Liidu elanikest, et üleilmastumine suurendab ebavõrdsust.

BNS-UU

Kommentaarid