Haridus- ja teadusministeerium rahastab venestamist kultiveeriva ajakirja väljaandmist

Ajakiri Mitmekeelne HaridusAjakiri Mitmekeelne Haridus

Rünnakud eesti keele ja rahvuskultuuri vastu muutuvad aastast aastasse aina tugevamaks ja intensiivsemaks. Venestamine ei ole nüüd enam isegi hiiliv, vaid lausa avalik. Isegi riigi poolt Eesti põhiseaduse § 6-t (Eesti riigikeel on eesti keel) kaitsma pidav Haridus- ja teadusministeerium, annab sellesse oma üha suureneva panuse.

Augusti lõpus andis Narva kolledž välja ajakirja Mitmekeelne Haridus esimese numbri. Ajakiri hakkab väljaandjate sõnul ilmuma nii paberil kui ka elektrooniliselt kaks korda aastas. Ajakirja ilmumist toetab Haridus- ja teadusministeerium.

Esimeses numbris arutletakse muuhulgas mitmekeelse hariduse mudelite üle. Nii näiteks võime ajakirjast lugeda Dmitri Jegorovi seisukohta, mille kohaselt puhtalt vene- või eestikeelsele kool on väga halb nähtus, kuna pole tema hinnangul kvaliteetne.

Osa ajakirja sisust kujutab aga endast otseselt juhendmaterjali sellest, kuidas teostada kultuurikatkestust ja minna eestikeelse õppe asemel üle mitmekeelsele õppele.

Kuvatõmmised ajakirjast “Mitmekeelne Haridus”.

Kommentaarid