Pärnu lennujaama rekonstrueerimine jääb ära

Kui opositsioonis olles tegi praegune majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson jõulisi avaldusi Pärnu lennujaama taaskäivitamiseks, siis uues ametis jahutab Simson pärnakate õhinat lennuliikluse arendamise osas. Pigem on temast saanud Rail Balticu tuline toetaja.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) vastas jõulude eel kuu varem saadetud Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) kirjale, millega taotleti riigilt investeeringut Pärnu lennujaama renoveerimiseks. Minister Kadri Simsoni allkirjaga vastus jahutab pärnakate õhinat. Ministeerium tutvus POL-i tellitud uuringutega ja küsis juurde eksperthinnangu AS Tallinna Lennujaamalt. Kaaluka etteheitena väidetakse, et POL-i analüüsides puudub osa, mis kirjeldaks, kuidas suudab lennujaam pärast investeeringute tegemist katta ise iga-aastased ülalpidamiskulud. Ministeeriumi hinnangul ei tuleks Pärnu lennujaam sellega toime, kirjutab Pärnu Postimees.

AS-i Tallinna Lennujaam eksperthinnang seab üldse kahtluse alla Rootsi lennundusekspertide uuringu. Nii kuluks tallinlaste arvestust mööda Pärnu lennujaama renoveerimisele vähemalt 19,5 miljonit eurot, mitte 13 miljonit nagu nimetatud rootslaste analüüsis. Pealegi kasvaksid hüppeliselt Pärnu lennujaama ülalpidamiskulud, hinnanguliselt umbes 1,2 miljoni euro võrra aastas.

Küllaldases mahus regulaarühendusi Pärnusse ei peeta tõenäoliseks ja ainult tellimuslendudega piirdumine eeldaks riigi dotatsiooni suurenemist. Ministeerium väljendas oma vankumatut usku tulevikku ja Rail Balticusse, mis tagab turistidele kiire ja mugava rongiühenduse. Kokkuvõttes on öeldud, et Pärnu lennujaama renoveerimise analüüs ja äriplaan on liiga optimistlikud ja ilma Tallinna Lennujaama tulude-kulude ja toimetulekutoetuse vajaduse analüüsita. Peale selle peab ministeerium veel konsulteerima riigiabi Euroopa Liidu nõuetele vastavuse suhtes.

Möödunud aasta alguses märkis toona opositsioonis olnud Simson, et otselennud Pärnu soodustaks kogu Lääne- Eesti ettevõtluskeskkonda, kuid praegu on rahvusvaheliselt kuurortlinnana tuntud Pärnu olukorras, kus ühendused ei vasta turistide ootustele.

BNS-UU

FOTO: PM/Scanpix – uue valitsuse esimene istung Stenbocki majas 24.11, K. Simson ja M.Pomernats

Kommentaarid