Oravaparteilane raius metsa maha ja täidab seda kiviklibuse pinnasega, vald vaikis aastaid

Mäekuninga elamurajoon

18. septembri hommikul ehmusid Viimsi valla, Mäekuninga elamurajooni (Mäekünka tee ja Mäemetsa tee) elanikud väga, kui alustati järjekordset täitepinnase vedu Reformierakonna liikmele kuuluvale Metsa-Nurme kinnistule, mis on seni registris küll metsamaana, kuid raiuti juba mitu aastat tagasi metsast lagedaks.
Mäekünka tee elanik Monika Kähr meenutab, et kogu saaga sai alguse juba mõned aastad tagasi, kui kinnistu raiuti metsast lagedaks hoolimata sellest, et Viimsi valla üldplaneeringu järgi on tegemist rohealaga ja see on seni registris maatulundus-, mitte äri- või elamumaana.

„Pärast lageraiet täideti ala suuremalt jaolt savi ja kiviklibuga, mis välistab normaalse rohekeskkonna taastumise. Juba siis kehitasid nii  Viimsi vallaametnikud kui Keskkonnainspektsiooni töötajad õlgu. Keegi pole kinnistu omanikult pärast lageraiet nõudnud metsakorralduskava ega ka asendusistutust,“ rääkis Kähr.
Läbi pisikese küla veeti septembrikuu vältel nelja suure kalluriga iga päev 80 koormat täitepinnast. „Käesoleval hetkel elab Mäekuninga elamurajoonis 22 väikest last ja nende jaoks oli septembrikuu jooksul koduaiast väljumine välistatud elementaarseks jalutuskäiguks või jalgrattasõiduks,“ muretseb Monika.
Millise koormuse tekitab see kitsale külatänavale võib igaüks ise aimata. „Samuti ei saa välistada, et teed, mis on ehitatud ca 11 aastat tagasi, vajavad varsti kapitaalremonti, mille jaoks vallal nagunii raha ei ole. Samuti on teed kaetud poriga ja tolmutavad masinad sõidavad järjepidevalt läbi küla. Kuigi vallaametnikud kehitavad järjekordselt õlgu, on seekord väljastatud antud töödeks ka vastav luba, siis anonüümseks jääda sooviva ametniku kinnitusel on see sel korral toimunud kõik kuidagi liiga kiiresti,“ on Monika nördinud.
„Kas kohalike valimiste eel on valla keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest võtnud heaks ühe väikese küla normaalne elukeskkond keerata pea peale? Kohalike valimiste eel peab hoiatama Pirita inimesi, sest Erik Vest kandideerib KOV valimistel Tallinna linnapeaks valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik ridades. Sellise inimese valituks osutamisel ei ole selline ebaseaduslik tegevus välistatud Tallinna linnas ega ka rohelisel Pirital,“ sõnab Kähr.

Lubja külla, Metsa-Nurme kinnistule ehitatakse plaanide kohaselt eramud. Tegemist on 6,12 hektari suuruse maatulundusmaaga. Kinnistusregistrist selgub, et Reformierakonnaga 2012. aasta aprillis liitunud Keiti Mürkhain (39) ostis Metsa-Nurme 2012. aasta septembris. Kinnistule on seatud kohtulik hüpoteek summas 120 819,20 eurot osaühingu STANEK (pankrotis) kasuks. Samuti on Metsa-Nurme kinnistule seatud kohtulik hüpoteek summas 57 352 eurot Maksu-ja Tolliameti kasuks. Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel kanti see sisse tänavu 18. septembril. Samal päeval, mil algas järjekordne külaelanikke ehmatanud pinnasevedu Metsa-Nurme kinnistule. „Kinnistul tehti koheselt lageraie. Väidetavalt on vallal valmidus lubada üks elamu pinnaga 250m2, mille ehitusega võib alustada „kasvõi homme“. Kinnistu omaniku väitel tegeleb vallas keegi ametnik, kelle nime meile ei öelda, kinnistule ehitusõiguse saamisega. Kännud on maast välja juuritud. Maa seest välja tulnud kivid on transpordivalmis,“ nendib Kähr.

Metsa õigesti majandamisel mets taastuks aastate jooksul, kuid nüüd ei ole selleks lootustki. „Kuna Metsa-Nurme kinnistu külgneb ka Kuninga kinnistuga, siis olukorras, kus saadakse ehitusõigus Metsa-Nurmele, tekib sarnane ootus ka Kuninga kinnistu omanikul. Seega räägime vähemalt 4-6 autost, mis Mäemetsa ja Mäekünka tänavatele lisandub. Kuna Viimsis on palju tühje elamukrunte, siis tekib küsimus, miks peaks kümne perekonna elukeskkonna halvendamise hinnaga andma selliseid õigusi antud kinnistute omanikele,“ pärib Kähr retooriliselt.

Selleks, et aru saada, mida Viimsi vallavalitsus toimuva kohta kostab, kohtusid Mäekuninga elurajooni elanikud Eero Sikka, Raul Kivari, Juri Geller 25. septembril Viimsi kahe abivallavanema IRL-i liikme Jan Trei ja Margus Kruusmägiga. Kohtumisel osales ka Viimsi keskkonnateenistuse peaspetsialist Liisi Arm ja Viimsi keskkonna- ja planeerimisameti juhataja, Tallinna linnapeakandidaat Erik Vest.

Kohtumise järel piiras vallavalitsus raskeveokite liikumist Mäekünka/Mäemetsa teedel, et ei oleks võimalik Teearu Grupil rohkem pinnast Metsa-Nurme kinnistule juurde vedada. Abivallavanem Kruusimägi lubas, et leiab võimaluse Metsa-Nurme kinnistu vertikaalplaneeringu tühistamiseks. Abivallavanem kinnitas ka, et tellib Mäekünka ja Mäemetsa teedele ekspertiisi ja pakub välja lahenduse nii sõidutee kui ka kõnniteede asfaltkatte taastamiseks.

Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest lubas alles nüüd, mil 6,12 ha maatulundusmaalt on mets ammuilma maha saetud ja metsamaa kiviklibuse mullaseguga kaetud, saata Keskkonnainspektsiooni järelpärimise Metsa-Nurme kinnistul toimuva kohta. MTÜ Mäekuninga Seltsi esindaja Raul Kivari saatis pärast kohtumist taotluse riiklikkusse keskkonnaametisse, et vaidlustada pinnase vedu Metsa-Nurme kinnistule.

Selleks, et Mäekuninga elamurajooni elanike ja Viimsi vallaametnike kohtumisest jääks ka reaalne märk maha, saatsid viis MTÜ Mäekuninga Seltsi 29. septembril Viimsi vallavanemale Rein Loigule, abivallavanem Margus Kruusmägile ja Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisameti juhatajale Erik Vestile ka kirjaliku pöördumise, kus kirjeldasid aastate jooksul tekkinud ebanormaalset olukorda Metsa-Nurme kinnistul.

Mäekuninga rajooni elanikud kirjutavad Viimsi vallavalitsejatele muuhulgas järgmist: „Kirja koostamise hetkeks on Metsa-Nurme kinnistule perioodil 2015-2017 ladestatud tuhandeid kuupmeetreid pinnast. 2015. aasta septembris teostatud ladustamistöödest informeeris MTÜ Mäekuninga Selts Viimsi vallavalitsust oma 25. september 2015. aasta kirjaga. Meie kirjale vastas Erik Vest 2. novembri 2015. aasta kirjaga, kus selgitas, et „kaevise vastuvõtmine ja pinnase planeerimine ei eelda planeeringut ja ehitusluba, kui keskmine pinnase tõstmine ei ületa 50 sentimeetrit“. Vest lisas, et “Valla ehitusjärelevalve selgitab praegu, kas pinnast tõsteti lubatud 50 sentimeetri ulatuses või rohkem.”

24. septembril 2017. aastal fikseeriti MTÜ Mäekuninga Seltsi poolt Metsa-Nurme kinnistul tõstetud pinnase kõrguseks üle kahe meetri üle loodusliku pinnase taseme, mis on üle nelja korra enam, kui Erik Vesti eelpoolt toodud kirjas nimetatud 50 sentimeetrit.

Pinnase ladustamine kinnistule on täielikult vastuolus Viimsi vallavalitsuse poolt 13. oktoobril 2009. aastal kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“.

Vastavalt planeeringu punktile 2.2.1 tuleb rohevõrgustiku aladel juhinduda maakasutuses järgmistest eesmärkidest:  1. ökosüsteemide ja elupaikade kaitse; 2. loodusliku mitmekesisuse kaitse; 3. liikide ja koosluste säilimine; 4. pinnase ja põhjavee kaitse; 5. mikrokliima kaitse; 6. inimmõju kompenseerimine.

MTÜ Mäekuninga Seltsi hinnangul on senine tegevus Metsa-Nurme kinnistul täielikult vastuolus:  1. eeltoodud rohevõrgustiku koridori erinõuetega;  2. rohevõrgustiku alade maakasutuse eesmärkidega ja  3. on väga olulise negatiivse mõjuga keskkonnale ja kahjustab oluliselt rohevõrgustiku alal asuvat metsamaad.

Eelnevast tulenevalt palume Viimsi vallavalitsusel astuda kiiresti vajalikke samme (järelevalve, sanktsioonid jms) selleks, et rohevõrgustiku alal asuva kinnistu metsamaa hävitamine koheselt peatataks, keelataks metsamaa hävitamine tulevikus ja taastaks planeeringus sätestatud nõuetele vastav olukord.“

Ühtlasi palusid nad esitada Mäekuninga Seltsile tegevuskava Metsa-Nurme kinnistu metsamaa hävitamise peatamiseks, hävitamise keelamiseks ja rikkumisele eelnenud olukorra taastamiseks. Samuti palusid kohalikud Viimsi valla poolset selgitust, miks on kohalik omavalitsus lubanud kinnistul planeeringuga vastuolus olevate tegevuste elluviimist ja miks pole teostatud piisavas mahus järelevalvet, et oleks tagatud rohevõrgustiku alade säilimine. „Kas 2015. aasta novembris tuvastas ehitusjärelevalve pinnase tõstmise üle 50 sentimeetri ja mida võttis vald ette kahjude kõrvaldamiseks?“ küsisid Mäekuninga rajooni elanikud lõpetuseks.

MTÜ Mäekuninga Selts rõhutas, et on vastu igasugusele loomulikku looduskeskkonda hävitavale tegevusele ja ehitustegevusele Metsa-Nurme kinnistul. 29. septembril Viimsi valda läkitatud pöördumisele kirjutasid alla Raul Kivari, Eero Sikka, Argo Saul, Laur Kivistik ja Jüri Geller.

Kommentaarid


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'UUModsaddFooterCalls' not found or invalid function name in /data03/virt50799/domeenid/www.uueduudised.ee/htdocs/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286