Riik kulutab 200 000 eurot pagulaste kultuuri- ja spordiprogrammile

Siseministeerium otsib koostöös kultuuriministeeriumiga partnerit, kes töötaks välja ja pakuks Eestis rahvusvahelise kaitse saanud välismaalastele ning nende perekonnaliikmetele kultuuri- ja spordiprogrammi.

Tegevuste eesmärk on soodustada rahvusvahelise kaitse saajate kultuurilist kohanemist Eesti ühiskonnas kultuuri ja spordiga seotud tegevuste abil, teatas siseministeerium.

Toetusega võimaldatakse vähemalt kahesajale Eestis rahvusvahelise kaitse saanud inimesel osaleda programmis, mille läbimisel on nad omandanud teadmised Eesti kultuuriruumist, tutvustanud oma päritolumaa kultuuri ning loonud neile vajaliku kohaliku tasandi kontaktvõrgustiku.

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ning seda rahastatakse 75 protsendi ulatuses varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondist ning 25 protsendi ulatuses riigieelarvest. Programm viiakse ellu ajavahemikus tuleva aasta 1. veebruarist ületuleva aasta lõpuni.

UU

Foto: Sander Ilvest

Kommentaarid