Läti siseministeerium küsib terroritõrjeks 52 miljonit eurot

Läti siseministeerium küsib 2018. aastaks terrorivastase võitluse ja teiste prioriteetsete meetmete rahastamiseks 52 miljonit eurot, ütles ministeeriumi pressiesindaja Alise Adamane.

Sisemininisteerium esitas rahandusministeeriumile ja ministeeriumidevahelisele koordinatsioonikeskusele taotluse 47 prioriteetmeetme rahastamiseks.

Kõige tähtsamal kohal on riigipiiri ja piirivalve tugevdamine, küberjulgeoleku tõhustamine ja terroritõrje.

Valitsus kiitis 23. märtsil heaks eelarveraamistiku aastateks 2018-2020 ja järgmise aasta riigeelarve koostamise kava, mis kohustas ministeeriume 1. juuniks taotlusi esitama.

BNS-UU

Kommentaarid