Prantsuse islamiekspert hoiatab Euroopat kodusõja eest

Prantsuse poliitikateadlane ja islamiuurija professor Gilles Kepel hoiatab Euroopat kodusõja eest ja ütleb, et praegune islamiterrorism Euroopas ei ole mitte niivõrd Lääne tsivilisatsiooni sõda islami vastu, vaid eelkõige sõda islamiusuliste endi vahel. Tulemuseks on terve põlvkond islamiäärmuslasi, vahhabiste ja salafiste, kes ei taha mitte ainult vallutada Euroopat, vaid ühtlasi hävitada ka mõõdukad islamikogukonnad.

Professor Kepel ennustab, et üha suurenev arv noori moslemeid, keda ta nimetab nn džihadistide põlvkonnaks, jätkab terrorirünnakute korraldamist Euroopa linnades. Rünnakute eesmärk ei ole poliitiliste muutuste esile kutsumine, vaid pigem ässitada viha mõõdukate moslemite vastu. Kepeli arvates viib selline tegevus Euroopa kodusõtta, mis ongi džihadistide põlvkonna pikaajalisem eesmärk – hävitada Euroopa ja ehitada selle varemetele islamiühiskond. Sarnast strateegia lasti käiku ka Süürias, Iraagis ja Liibüas, kus terroristid kasutasid ära kodusõjast tekkinud kaost.

Professor Kepeli sõnul ei osale küll praegu suurem osa moslemeid terrorirünnakute organiseerimises, kuid salafismi lai levik noorte moslemite hulgas, mida mõjutab ka kehv perspektiiv Lääne tööturul, tähendab seda, et kolmanda põlvkonna Lääne moslemid liituvad terroristlike rühmitustega juba palju agaramalt.

Salafism ideoloogiana on väga ohtlik, kuna propageerib vägivaldset käitumist ja korrutab sõnumit sellest, kuidas Lääne inimesed on nn uskmatud. Saksamaa politsei pelgab, et Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast saabuvad noored migrandid on salafistide õpetusele eriti vastuvõtlikud, kuna nende ettekujutus ilusast elust Euroopas ei ole sageli vastavuses reaalsusega. Ametnikud on tabanud salafiste asüülikeskustes propagandat tegemas ja endale migrantide hulgast jüngreid värbamas.

Allikas: Die Welt  (tõlkinud Triin van Doorslaer)

Kommentaarid