Üheksa kõige olulisemat sõnumit Trumpi Varssavi kõnes

Möödunud nädala neljapäeval pidas USA president Donald Trump oma Poola visiidi ajal Varssavis märgilise tähtsusega kõne, milles ta kaitses jõuliselt Lääne tsivilisatsiooni ja Lääne rahvusriike siduvaid väärtusi. Isegi paljud Trumpi kriitikud on tunnistanud, et tegemist oli väga olulise ja hea kõnega.

Portaal Breitbart on teinud kokkuvõtte Trumpi Krasinski väljakul peetud kõnest ja toonud välja üheksa kõige olulisemat sõnumit.

1.  Trumpi sõnul esindavad poolakad õiget Euroopa hinge
Trump rääkis Poolast ja poolakate rahvuslikust identiteedist suure soojusega ja ütles, et isegi ajal, mil Poola kustutati maailmakaardilt ei suutnud keegi kustutada seda riiki poolakate endi südametest ega ajalooraamatutest. „Poola on Euroopa geograafiline süda, kuid mis veelgi olulisem, poolakates elab õige Euroopa hing. Teie rahvus on võimas, sest teie hing on võimas ja tugev,“ ütles USA president.

2. Trump rõhutas Poola ja USA vahelisi olulisi sidemeid

Donald Trumpi sõnul on Poola ja USA vahel sõprussidemed, mis esinevad vaid inimeste vahel, kes on võidelnud ja surnud vabaduse eest: „Ameeriklaste jaoks on Poola on olnud lootuse sümbol meie riigi algusaegadest alates. Poola kangelased ja Ameerika patrioodid võitlesid külg külje kõrval Ameerika iseseisvussõjas ja paljudes teistes sellele järgnenud sõdades.“

Ta lisas: „Ja ma ei ole siin täna vanal liitlasel lihtsalt külas, vaid ka selleks, et tuua Poolat näiteks kõigile, kes otsivad vabadust ja kellel on julgust ning tahet kaitsta meie tsivilisatsiooni. Poola lugu on lugu inimestest, kes ei ole kunagi kaotanud lootust, keda ei ole kunagi suudetud murda ja kes ei ole mitte iial unustanud, kes nad on.“

3. Trump küsis, kas Läänel on tahet jääda ellu

Trump hoiatas oma kõnes, et Lääne tsivilisatsiooni ei ole võimalik kaitsta ainult raha ja relvadega. Ta rõhutas, et selleks on vaja pühendunud tahet hoida elus Lääne rahvusriike siduvaid väärtusi: „Meie aja tähtsaim küsimus on, kas Läänel on tahet jääda ellu. Kas meil on enesekindlust, et kaitsta iga hinna eest oma väärtusi? Kas meil on piisavalt austust oma kodanike vastu, et kaitsta oma piire? Kas meil on julgust säilitada oma tsivilisatsiooni nende ees, kes lõhuksid ja hävitaksid selle? Meil võivad olla suurimad majandused ja kõige vägevamad relvad, kuid kui meil ei ole tugevaid perekondi ega tugevaid väärtusi, siis oleme nõrgad ja me ei jää ellu. Kui keegi on unustanud need kõige olulisemad asjad, siis peaks ta külastama riiki, kus seda kunagi unustatud ei ole. Ta peaks tulema Poola.“

4. Trump kaitses jõuliselt Lääne tsivilisatsiooni

Endine USA president Ronald Reagan on öelnud, et vabadus on habras ja selle kadumine võib olla vaid ühe põlvkonna kaugusel. Ka president Trumpi sõnum Lääne väärtuste kaitsmisel kõlas sarnaselt: „Ameeriklased, poolakad ja teised Euroopa rahvad hindavad isikuvabadust ja suveräänsust. Me peame töötama koos, et astuda vastu jõududele, mis õõnestavad ajapikku meie väärtusi ning hävitavad sidemeid meie kultuuri, usu ja traditsiooniga, tulgu need ohud siis kas meie endi hulgast või lõunast või idast. Kui me ei ole tähelepanelikud, siis hävitavad need jõud meie julguse, võitlusvalmiduse ja meie vaimu ning nõrgestavad meie tahet kaitsta meid endid ja meie ühiskonda.“

Ta jätkas: „Ja kui me ei unusta, kes me oleme, siis ei ole võimalik meid alistada. Ameeriklased ei unusta kunagi. Euroopa rahvad ei unusta kunagi. Me oleme kõige edumeelsemad ja parimad kogukonnad. [—] Me kirjutame sümfooniaid. Me oleme innovaatilised. Me austame oma iidseid kangelasi, hindame oma ajatuid traditsioone ja tavasid ning oleme alati avastamishimulised ning valmis seadma uusi eesmärke. [—] Me väärtustame seadust ja kaitseme sõna- ja väljendusvabadust. Meie jaoks on naised meie ühiskonna ja edu aluseks. Me seame kõige olulisemale kohale elus usu ja perekonna, mitte valitsuse ja bürokraatia. Ning me debateerime kõige üle. [—] Ent üle kõige hindame me iga üksiku inimelu väärtust, kaitseme iga isiku õigusi ja jagame igaühe lootust elada vabaduses.“

5. Trump esitas Venemaale väljakutse

Oma kõnes kutsus Trump Venemaad üles liituma vastutustundlike riikidega ja lõpetama olukorra destabiliseerimise näiteks Ukrainas: „Läänel tuleb seista silmitsi ka jõududega, mis üritavad panna proovile meie tahte, õõnestavad meie kindlustunnet ja esitavad väljakutseid meie huvidele. Uutele agressioonivormidele, nagu näiteks propaganda, finantskuriteod ja küberrünnakud vastu astumiseks peame olema liit, mis on valmis võitlema nendel uutel lahinguväljadel efektiivselt. Kutsume Venemaad üles lõpetama destabiliseeriva tegevuse Ukrainas ja mujal, lõpetama vaenulike režiimide – muuhulgas Süürias ja Iraanis – toetamise ning liituma vastutustundlike rahvastega võitluses ühise vaenlase vastu ja tsivilisatsiooni kaitseks.“

6. Trump kaitses NATOt ja kinnitas, et USA seisab NATO artikli 5 taga

Ehkki libauudistes on sageli räägitud sellest, kuidas Trump ei plaani hoida kinni NATO artiklist 5, rõhutas USA president oma kõnes, et NATO liikmed peavad täitma oma kohustusi ühenduse ees: „Kõigile neile, kes on kritiseerinud meie karmi hoiakut, tahan rõhutada, et USA ei ole näidanud mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, et me seisame kindlalt NATO artikkel 5 taga, mis tähendab kollektiivkaitset. Sõnu on lihtne teha, kuid teod on need, mis loevad. Ja omaenda kaitseks – ning te teate seda, kõik teavad seda, kõik peavad seda teadma – tuleb Euroopal teha rohkem. Euroopa peab näitama, et usub oma tulevikku ja investeerima rohkem raha selle tuleviku kindlustamiseks.“

7.  Islamiäärmuslus ja avatud piirid on oht Lääne tsivilisatsioonile

President Trump on korduvalt rõhutanud, et USA tahab ise valida, keda ta oma riiki laseb ja võtta vastu vaid inimesi, kes on valmis armastama seda riiki ja ameeriklasi. Sama ütles Trump ka oma Varssavis peetud kõnes, viidates islamiäärmuslusega kaasnevatele ohtudele, rõhutades piiride sulgemise olulisust terroristidele ja äärmuslastele ning tahet tervitada oma riigis neid inimesi, kes on valmis jagama Lääne väärtusi ning armastama meie inimesi:

„Me võitleme karmilt islamiäärmuslusega ja me võidame. Me ei kavatse aktsepteerida neid, kes on meie väärtuste vastu ja kes õigustavad süütute vastu suunatud vägivalda vihkamisega.“

Trump lisas: „Me seisame silmitsi veel ühe rõhuva ideoloogiaga. Nimelt ideoloogiaga, mis üritab eksportida terrorismi ja äärmuslust kogu maailma. Ameerika ja Euroopa kannatavad järjest terrorirünnakute all. Me peame tegema sellele lõpu.“

8. Me tahame Jumalat

„Neli kümnendit kommunistliku valitsuse all kannatasid Poola ja teised okupeeritud Euroopa rahvad brutaalse agitatsiooni all, mille eesmärgiks oli hävitada teie vabadus, teie usk, teie seadused, teie ajalugu, teie identiteet – teie kultuuri ja inimlikkuse põhialused. Ent hoolimata kõigest, te ei kaotanud kunagi usku. Teie anastajad üritasid teid murda, ent Poola ei murdunud kunagi.

2. juunil 1979. aastal kogunes miljon poolakat oma esimesele ühismissale omaenda rahvuskaaslasest paavstiga ja sel päeval pidi küll iga kommunist Varssavis taipama, et nende julm süsteem kukub peagi kokku. Nad pidid taipama seda hetkel, mil miljon poola meest, naist ja last avasid korraga suu ühiseks palveks paavst Johannes Paulus II missa ajal. Miljon poolakat ei palunud küllust. Nad ei palunud privileege. Selle asemel ütles miljon poolakad kolm lihtsat sõna: „Me tahame Jumalat.“

Nende sõnadega meenutasid Poola inimesed lubadust paremale tulevikule. Nad leidsid uut julgust astuda vastu oma anastajatele ja nad leidsid sõnad, millega kuulutasid, et Poolast saab jälle Poola.“

Trump jätkas: „Seistes täna siin selle imelise rahvahulga ees, selle vapra rahva ees, võime ikka veel kuulda nende inimeste häälekaja läbi aja. Nende sõnum on sama õige ka täna, nii nagu igavesti. Poolakad, ameeriklased, Euroopa rahvad hüüavad endiselt: „Me tahame Jumalat!““

9. Lääs ei murdu iial

Varssavis kõne pidades ütles USA president, et just meie kangelased meenutavad meile tõsiasja, et patriootide veri päästis Lääne.

„Praegu ei alga meie võitlus Lääne eest lahinguväljalt – see algab meie peas, meie tahtes ja meie hinges. Praegu ei ole meie tsivilisatsiooni ühendavad sidemed mitte sugugi vähem elulised ega nõua vähem kaitset, kui see paljas maariba, millel kunagi püsis Poola ainus lootus. Meie vabadus ja meie tsivilisatsioon sõltub neist ajaloolistest, kultuurilistes sidemetest, ja meie mälust. Nii nagu Poolat ei olnud võimalik murda, teatan ma kogu maailmale, et Lääs ei murdu iial ja meie väärtused jäävad, meie inimesed on edukad ja meie tsivilisatsioon on võidukas. Me kõik peame võitlema nii nagu poolakad. Perekonna, vabaduse, riigi ja Jumala eest. Jumala kaitsku poolakaid. Jumal kaitsku meie liitlasi ja Jumal kaitsku Ameerikat,“ jätkas USA president.

Allikas: Breitbart    (refereeris Triin van Doorslaer)

FOTO: AP/Scanpix

Kommentaarid