VIDEO: Nädal Riigikogus – enamikke poliitikuid paraku eesti rahva heaolu ei huvita

Mitmeid riigis ja Riigikogus toimuvaid sündmusi vaadeldes tuleb tõdeda, et valdav osa Eesti poliitikud ega ametnikke ei hooli Eesti riigist ega paraku ka rahva heaolust.

Käesoleva aasta 23ndal nädalal Riigikogus toimunut kommenteerides toob Henn Põlluaas välja mitmeid Eesti ühiskonnaelu probleemseid kohti, mis saavad alguse just nimelt hoolimatutest poliitikutest ja ametnikest, kellede tegelikud tegutsemismotiivid jäävad pahatihti varjatuks. Nii Rail Baltic kui ka mitmed teised europrojektid, mis toovad sellisel moel kiiresti ja hoolimatult elluviiduna ühiskonnale kasu asemel kahju, on just nimelt vastutustundetu ja hoolimatu (vahel lausa kuritegeliku) poliitika tagajärg.

Samuti toob Põlluaas välja, et Eestis ilmnevad aina tugevamad venestamise ilmingud, milledest üheks näiteks on järjest süvenev vene keele kasutamine ametiasutustes.

Henn Põlluaas leiab veel, et olukord Eesti piiri valvamisega on vägagi hapu, sest parimal juhul suudab Eesti oma piiri kaitsta kõige rohkem ehk nädala ning sedagi vaid Kaitseliitu kaasates.

UU

Kommentaarid