Urmas Espenberg: Eesti õppeasutused on muutumas migratsioonipumbaks

Nagu nähtub AK saatelõigust, mis kajastab Narva kolledži uudiseid, on Eesti õppeasutused asunud importima Eestisse välismaalasi sihiga, et need jääksidki püsivalt Eestisse. Sama asi on kõrvu jäänud ka Tallinna Tehnikaülikooli ja teistegi kõrgkoolide puhul.

Olukorda, kus erinevad Eesti õppeasutused impordivad Eestisse välismaalasi sihiga, et nad jääksid siia püsivalt, tehes seda läbi seadusepügala, mis võimaldab välismaalastel Eestis ajutiselt viibida seoses õpingutega, ei suurenda kuidagi Eesti kui rahvusriigi jätkusuutlikkust. Õppeasutuste asi ei ole ühelgi moel sekkuda riigi rahvastikupoliitikasse ning ühelgi juhul ei tohiks õppeasutused kütta üles siin õppivate välismaalaste lootusi, et viimased peaksid peale õpinguid siia elama jääma.

Situatsioonis, kus Eesti riigil napib raha eestlastele paremate haridusvõimaluste pakkumiseks, ei saa pidada lubatavaks maksumaksja raha eest massilist välismaalaste koolitamist Eestis.

Eraõiguslikud õppeasutused, kes soovivad pakkuda tasulist õpet välismaalastele, peavad seda tegema oma kulu ja kirjadega. Riigi- ja omavalitsuse poolt rahastatud õppeasutuste prioriteediks peab aga olema eeskätt oma kodanike parem haridustase ning eestikeelse kõrghariduse edendamine, mitte varjatud immigratsiooni mahitamine.

Kommentaarid