Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ettepanek: Delfi Faktikontrolli lahmimise vastu tuleb luua oma Faktikontroll

22.08.2021
Delfi
© Uued Uudised

Orientalist ja Ühiskonnauuringute Instituudi juhataja Peeter Espak ütleb sotsiaalmeedias, et on viimane aeg asutada Delfi Faktikontrolli Faktikontroll.

“Teen otsa lahti ja võtan endale voli kontrollida maailma tõe ja õigluse ning tsivilisatsiooni alustala Faktikontrolli lauset: “ÜRO on tegelenud põgenike- ja immigratsiooniteemadega juba enne teist maailmasõda.”

Faktikontrolli Faktikontrolli otsus: VALE! Põhjendus: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon asutati 26. juunil 1945. Teine maailmasõda algas 1. septembril 1939. Järelikult ei saanud veel mitte asutatud organisatsioon tegeleda põgenike- ja immigratsiooniteemadega juba enne Teist maailmasõda, sest nimetatud organisatsiooni polnud enne teist maailmasõda veel asutatud.

PS Täiesti vale on ka arutelukäik, nagu kohustaks ükskõik milline ÜRO või mis tahes muu konventsioon Euroopa Liitu või ka mingit üksikriiki vastu võtma “pagulasi”. Ka sõjapõgenik peab vastama väga konkreetsetele kriteeriumidele – ning kui näiteks kuhugi riiki põgeneb ütleme Afganistani või ka Iraagi armee desertöör – siis ei ole tegu mitte ühegi kriteeriumi kohaselt sõjapagulase, vaid väejooksikuga.

Majanduspõgenikud, mugavuspagulased, desertöörid või mis iganes kategooria inimesed, kes “lihtsalt põgenevad”, ei ole sõjapõgenikud ega ka oma automaatselt õigust pagulasstaatusele. Tõepoolest on aga ka ÜRO konventsioonide kohaselt “pagulane” isik, keda ähvardab kodumaal usu, rassi, rahvuse, või sotsiaalse grupi kuuluvuse baasilt tugev tagakius. Aga ka sel juhul peab selline kartus või võimalus tagakiusuks olema ülihästi põhjendatud ja ka tõene.

Ning mitte mingit pagulasestaatust ei saa näiteks nõuda isik, kelle puhul on kahtlus, et ta on omakorda oma maal enne ise kuritegusid toime pannud – mida peab loomulikult kontrollima. Iraagis näiteks hetkel ei ole sõda (v.a. kohalikul tasandil eri ohtlikke piirkondi) – seega pole ka mittesõjapiirkonnast Iraagist Leetu saabunud inimesel sinna mitte vähimatki asja. Selleks peaks taotlema viisat – mitte ületama ebaseaduslikult piiri.

Ükskõik mis konventsioonide seisukohalt – Sibulal on jumala õigus (Delfi Faktikontroll vaeb Priit Sibula seisukohavõttu). Leedul või ELil puudub igasugune kohus vastavaid ebaseaduslikke piiriületajaid vastu võtta. Oma assüülitaotluse oleks nad aga pidanud esitama Valgevenes – sest seal ei ole sõda ning on üldjoontes turvaline (kui sa ei ole just Valgevene opositsiooni liige, mida Iraagi kodanikud tõenäoliselt ei ole) – ning lennukiga nad Valgevenesse esimesena ka saabusid.

Iraagis aga hetkel pole ka sõda – pilet Turkishiga Tallinnastki Bagdadi ca 500 eur edasi-tagasi, igaüks võib minna ja tulla – loomulikult viisaga või muu seaduslikku sissesõitu võimaldava staatusega. Seega peaks vastavad ebaseaduslikud piiriületajad saatma tagasi Valgevenesse – või otse sinna, kust nad tulid – ning mitte mingit muud teemat asjaga olla ei saagi. V.a. tõesti juhul, kui tuvastatakse, et Leetu on sattunud mingite imelike keerdkäikude tõttu mingi isik, kes tõepoolest põgenebki oma elu eest – mingi terroriorganisatsioon on ta kuulutanud oma mustas nimekirjas olevaks moel, et Valgevenes ka elu ohus.”

Toimetuselt: Delfi-EPL Faktikontroll on sattunud oma üheülbalise, arvamustel, mitte faktidel põhineva, ideoloogiliselt kallutatud ja ebaajakirjandusliku tööga juba väga suure kriitika osaliseks ning aeg oleks kas selline pseudokontroll lõpetada või siis tegeleda sellega tõsiselt. Praegu toimuv vaid häbistab faktikontrollijaid endid.