Eestis luuakse võitluslikku Pavlik Morozovite ühiskonda. Punalippe barrikaadidele kannab Eesti Ekspress

Eesti hakkab vajuma sotsialistlikusse hämusse.

Eesti Ekspressis ilmus Eero Epneri lugu: “Sest nad saavad”. See on hirmus lugu, kui see kõik tõsi on. Aga…

Uued Uudised ei eita perevägivalla probleemi olemasolu ega mastaapsust. Ainult et kogu lugu on kirjutatud ja ülesehitatud pisaranõrutamise eesmärgil ehk just sellises stiilis, et probleem ühiskonna katastroofiliseks kriisiks kujundada.

Loos on palju eraldi juhtumeid. Aga kui otsida üles kõik Eesti keskkonnareostused, saaks neist kokku kujundada loo üdini reostatud maast; kui koguks kokku üksikjuhtumid loomade varjupaikades, saaks hirmsa loo sellest, kuidas seal loomi piinatakse; kui panna kokku koolikiusamise lood, siis ei julgeks ükski lapsevanem enam võsukest kooli panna, ja nii edasi.

“Eero Epner kohtus kahe kuu jooksul paarikümne psühholoogi, juristi, prokuröri, õpetaja, terapeudi, lastepsühholoogi ja ametnikuga ning kuulis neilt kõigilt erakordseid lugusid kohutavast vägivallast Eesti kodudes,” kirjutab Eesti Ekspress. Kas tõesti on kaitsvad koduseinad Eestis piinakambriks muutunud? Või on hoopis Suur Vale valla pääsenud?

Mis nüüd edasi saab? Kuulame kõik, kas naabri juurest mehe piinatava pere oigeid ei kosta? Vaatame igat meest kui naisepeksjat? Kujundame Eestile naistepeksjariigi maine?

Kes kujundab Eestis välja neomarksismist tuttava olukorra, kus ühiskonnas tuleb luua hästi palju rindeid võitluseks kõige ja kõigi vastu? Me juba võitleme soolise palgalõhe, koolikiusamise, seksuaalvähemuste diskrimineerimise, väidetava rassismi, kliimahuku, natsliku EKRE  ja ei tea kelle vastu veel! Kas me hakkamegi istuma kaevikutes ja jätame normaalse positiivse eluga hüvasti?

Vaadake, kes neid võitlusi juhivad! Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid, LGBT, marufeministid, sallivuslased ja kogu see leer, kes kannab endas neomarksistlikku võitlustrateegiat. Ja neil peab olema vaenlane, keda peksta!

Ja vaadake nüüd, keda pekstakse! Kõigi juhtumite puhul võideldakse “toksilise maskuliinsuse” vastu. Palgalõhe põhjustavad firmade juhtkonnad, kus mehed on väidetavalt ülekaalus. Rassistid on mõistagi valged mehed ja homofoobid heteromehed. Kliimat hukutavad samuti mehed, sest nemad ju puid ei kallista ja mõtlevad pigem, kust odavam toasoe seinte vahele tuua.

“Maskuliinne” EKRE, kes võitleb nii traditsioonilise perekonna, eesti rahvusluse, suveräänse Eesti ja rahvusriikide EL-i poolt ning “euroopalike väärtuste”, multikultuursuse ja globalismi vastu, on sellele kambale suurepärane poksikott.

Ilukirjanduslikult väga mõnusa, emotsionaalse, luulelise ja hingelise loo kokku kirjutanud Eero Epner lähebki lõpuks asjalikuks, selgitades üldtausta, mille kohaselt Eesti on hukas. Kogu loo olemus on ilmselgelt ja sotsialistlikult ühiskonnakriitiline, vastavuses neomarksistliku ideoloogiaga, suunatud konservatiivsuse vastu ja “meeste ülemvõimu” piiramise toetuseks. Ehk siis ideoloogiline tellimistöö vasakpoolselt ajakirjanikult.

Sellele viitab ka lause: “Helmer Hallik ning Toomas Liiva on ainsana artiklis nimedega, sest nad on mehed ja neil on võimupositsioon. Kõik teised on peaaegu kaitsetud.” Eestis on kõik naised seega kaitsetud vastikute, nurjatute ja vägivaldsete meeste ees? Eriti hullud on meesjuhid? Aga mis imelikud moodustised, mida võib Tallinna linnapildis alatasa näha – kallistavad mehed ja naised – siis ikkagi alles on?

Aga kogu see meestevastane kampaania, mis on juba Läänes nii levinud, et on näiteks Rootsis loonud üksikute meeste ja naiste ühiskonna (rootslaste seas, moslemitel on suurpered), ongi ju suunatud traditsioonilise perekonna ja meeste vastu eraldi. Loosungiks on ikka mehe kui naiste ahistaja, šovinisti, rassisti ja teab mis vastiku tegelase veel maadligi tampimine ja hävitamine. Kuid mis saab Rootsis siis, kui moslemimehed võimu üle võtavad?

See juhtkiri ei tähenda, et perevägivalda pole olemas ja et selle vastu ei peaks võitlema. Kahjuks on Lääne-Euroopast teada, et just nii see inkvisitsioon algabki ning lõpeb see naiste, meeste ja laste eraldamisega. Eestiski on kavandatud suur kampaania perevägivalla vastu, mis ilmselt midagi ei lahenda, küll aga loob siia väärastunud. pealekaebava ja barrikaadidel röökiva Pavlik Morozovite ühiskonna.

Kommentaarid