Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Meie valik on koduselt armas Eesti ja rahvusriikide Euroopa!

05.06.2015
Manilaid

Järgmisel nädalal saab selgeks, mis positsiooni võtab pagulaskvootide ja sisserände teemal Eesti valitsus. Rahvuskonservatiivide positsioon on selles küsimuses üheselt selge: kindel ei massilisele sisserändele. Järgnevalt esitame 10 argumenti, mille pärast vastu olla massilisele moslemitest aafriklaste sisserändele.

1. Massiline ja illegaalne moslemitest aafriklaste sisseränne on väga tõsine probleem; selle lahendamist tuleb alustada sealt, kus need probleemid esile kerkisid ehk inimkaubitsejate likvideerimisest Vahemere tsoonis ja elamis- ning arengukeskonna loomisel abi pakkumisest põgenike koduriikidele. Pigem tasub Euroopal investeerida haldusteenuste, riigiaparaadi ja hariduse ülesehitamisse Aafrikas kohapeal. Selle 1000 euro eest kuus, mis kulub pagulase ülalpidamisele, saab Aafrikas aasta otsa koolis käia 25 last.

2. Sisserändepoliitika peab Euroopa Liidus jääma rahvusriikide otsustada. Euroopa Liidul pole õigust liikmesriikidele ette kirjutada, keda ja kui palju riiki sisse lubada. Parimal juhul on Eestile jõukohane põgenike kvoot tosin põgenikku aastas, kindlasti mitte 1000.

3. Massiline moslemitest aafriklaste sisseränne kasvatab oluliselt julgeolekuriske ja kahandab ühiskonna turvalisust.

4. Eesti sotsiaalkaitsesüsteem pole pagulaste massiliseks vastuvõtmiseks absoluutselt valmis ning praeguse süsteemi juures lõppeks sedalaadi eksperiment katastroofiga. Seda pole kunagi üles ehitatud massilise pagulaste immigratsiooniga toimetulekuks.

5. Immigratsioon kasvatab oluliselt sotsiaalkaitse kulutusi riigieelarvele ning selle arvelt jääb abiraha saamata Eestis puudust kannatavatel lastel ning teistel abivajajatel.

6. Massiline immigratsioon ja Euroopa Liidu poolt pealesurutud pagulaskvoodid seavad ohtu eestlaste kui põlisrahva positsiooni jääda peremeesteks omal maal. Eestis on niigi väga suur osakaal  välismaalasi. Ligi veerand Eesti elanikkonnast on vene rahvusest. Eestis elab üle saja tuhande Venemaa kodakondsusega isiku, lisaks üle 85 000 alalise elamisloa ehk „halli passi“ omaniku. Seejuures on Venemaa kodakondsusega isikute arv kasvutrendis.

7. Migrantide ülalpidamiseks kulub Eesti maksumaksja raha üle 1000 euro kuus. Samal ajal kui aidatakse teisi, ei suuda valitsus toime tulla kasvava absoluutses vaesuses elavate inimeste hulgaga kohapeal.

8. Massiline väljaränne on kahjulik väljarändajate ühiskondadele endile, kuna lahkub ettevõtlikum ja aktiivsem osa ühiskonnast; oluline panus elu edandamisse kohapeal jääb tegemata.

9. Eestile on vastuvõetav vähene, kõrge tööeetikaga ning kvalifikatsiooniga tööjõu sisseränne. Me ei jõua tervet Aafrikat lugema, kirjutama ja kahvliga sööma õpetada.

10. Eesti nagu ka ülejäänud Euroopa majandus kaotab massilise sisserände ning kasvavate sotsiaalkulude tõttu konkurentsivõimet ning jääb USAle ja Hiinale globaalses konkurentsivõitluses alla.

Meie valik on koduselt armas Eesti ja rahvusriikide Euroopa!