Trump tuleb: multikultilased, soroslased, sallivuslased ja muud friigid, värisege!

Donald Trump, Melania TrumpDonald Trump, Melania Trump

USA 45. president on ametisse määratud. Sallivuslaste kisa ja inetu sõim ei suutnud seda tulemist muuta ei kampaania ajal ega ka vahetult enne inauguratsiooni.

Trump tuli vääramatult, ja kui ignoreerida peavoolumeedia kiunu, siis ka kindlalt. Tolerantide hirm ja sallivuslaste õudusunenägu on teoks saanud. Uus president on ametisse vannutatud.

Kas maailmas hakkab lõpuks midagi muutuma, kas inimesed ja riigid naasevad oma juurte juurde, terve mõistuse juurde, tagasi normaalse ehk enamiku inimeste ja rahvusriikide huve arvestava poliitika juurde? Kas maailm pööratakse taas pea-pealt jalgadele tagasi? Tahaks loota.

Kuidas see kõik Eestit puudutab? Meid kammitsevad mitu peamist hirmu, mis lähima kümnendi jooksul teravalt esile kerkinud ja lõppkokkuvõttes viivad välja peamise küsimuseni: kas meie rahvusriik ja kultuur jäävad püsima? Kas Trumpi tulek leevendab Vene ohtu ja tagab maailmarahu? Kas Trumpi tulek leevendab meile tulevat pagulassurvet? Kas Trumpi tulek taastab normaalse ühiskonnakorralduse, kus kõikvõimalike vähemuste huvisid ei viida ellu enamuse arvelt? Kas Trumpi ajastu lõpetab kõiksugu kitsaste erigruppide nagu immigrandid, homo- ja transseksuaalid poputamise ning peavoolupoliitika ja -meedia kisa põlisrahvastiku ning heteroseksuaalide kallal? Kas lõpeb feministide lõputu ilkumine ja sõim meeste aadressil? Kas kitsas poliitilist eliiti ja establishmenti, kes on tegelikult kaaperdanud demokraatia, on võimalik ohjeldada?

„Me anname riigi rahvale tagasi,“ ütles Trump on ametisseastumise kõnes. “Me kavatseme otsida sõprust ja head tahet riikidelt üle maailma, kuid teeme seda mõistmises, et igal riigil on õigus asetada omaenda huvid ennekõike. Me ei soovi kellelegi peale suruda meie eluviisi, vaid pigem laseme sellel hiilata eeskujuna kõigile, kes seda järgivad.”

Obama ajastu hakkab läbi saama, seega tehkem enam ruumi klassikale! Lõpetagem soigumine pagulastest ja tõmmakem pidurit moslemiimmigratsioonile, tõstkem ausse klassikaline abielu ja heteroseksuaalsed suhted, lõpetagem perverssuste soosimine, minimeerigem maailmasõja oht ja tugevdagem maailmarahu, hakakem lõpuks tegelema oma rahvusriikide, nende majanduste ja inimeste heaoluga. Ja katsugem ise oma asju ajada, et paremini hakkama saada. Trump on öelnud, et oma kohustusi NATO ees täitvaid liikmeid ära ei anta. Saagu siis nii…

Head algust härra President!

Kommentaarid