Rahvale võimu tagastamise võti peitub valimissüsteemi muutmises

Toompea lossToompea loss tühjeneb ja täitub.

Eesti Vabariik on asutunud 100. juubeliaastasse. Leian, et Eesti Vabariigi Valitsusel oleks aeg lõpetada erakondlikud mängud ning hakata väljendama Eesti Vabariigi kodaniku tõelist tahet.

Selle aluseks on Riigikogu valimise korra vastavusse viimine Eesti Vabariigi Põhiseadusega. Praegune Riigikogu valimiste seadus on tegelikult Eesti Vabariigi Põhiseadusega vastuolus. Põhiseaduse §1 ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. §56 lisab, et kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu kahel moel: Riigikogu valimisega ja rahvahääletusega.

Tänane Riigikogu valimise seadus teenib pigem erakondade huve ja ei väljenda Eesti kodanike tõelist tahet. Riigikogu valimise seadus sätestab, et valimised viiakse läbi 12 valimisjaoskonna kandidaatide nimekirja alusel. Kahes või mitmes valimisringkonnas üks kandidaat osaleda ei tohi. Antud valimiskorraldus võtab seega kodanikult ära võimaluse hääletada soovitud kandidaadi poolt. Kehtiv valimiskorraldus on aga vastuolus Riigikogu valimise seaduse §2 lõige 2 sättega, mis ütleb, et „Riigikogu liikmete valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.“

Võttes aluseks Eesti Vabariigi Põhiseaduse §1 ja §56 ning Riigikogu valimise seaduse §2 lõige 2 leian, et Riigikogu valimised peavad toimuma  kõigis valimisjaoskondades ühtse kandidaatide nimekirja alusel. Riigikogusse valitakse hääletustulemuste pingerea järgi 101 liiget. Riigikogu asendusliikmeks valitakse vastavalt pingerea järgmine kandidaat, sõltumata erakondlikust kuuluvusest. See korraldus lihtsustaks tunduvalt valimisi, hoiaks kokku rahalisi vahendeid, kaotaks ära nn “häältepüüdjad ehk peibutuspardid” ja väljendaks Eesti rahva tõelist tahet.

Ma ei pea õigeks poliitilistele MTÜ-dele ehk erakondadele raha eraldamist riigieelarvest. Kodanikuna ja maksumaksjana ei ole ma nõus, et erakondade majandustegevuseks ja valimiskampaania läbiviimiseks kulutatakse  maksumaksja ehk riigieelarve vahendeid. Erakondade tegevuse rahaline kate peab tulema liikmetasudest ja eratoetustest. Läbi liikmetasude ja toetuste saavad erakonna pooldajad väljendada oma usku ja ootusi antud erakonna poliitilisele vaatele. Eesti Vabariik on astunud juubeliaastasse. Kingime Eesti Vabariigi juubeliks rahvale õiglase ja õige Riigikogu valimise seaduse!

Toivo Tohver, Eesti Vabariigi kodanik.

Kommentaarid