Mart Helme: ÜRO rändeleppega seoses näeme Eestis praegu totaalset silmamoondust

Mart Helme selgitas Postimehele EKRE seisukohti.

Delfi ja Postimees kuulutasid teisipäeval, et ÜRO rändeleppe osas käib üleeuroopaline valeuudiste propaganda. Vastab tõele. Aga mitte selles tähenduses, mida uudise allikana esitletud Soome välisministeeriumi ametnik silmas peab, vaid täiesti vastupidises tähenduses. Võtmes, mis püüab jätta inimestele muljet, nagu ei impordikski globalistid meile massiimmigratsiooni uueks normaalsuseks muutvat kokkulepet, vaid nagu oleks selle nn kompakti näol tegemist mingi süütu targutusega, mis mitte kedagi mitte millekski ei kohusta.

See on vale. Ja selle vale paljastas president Kersti Kaljulaid juba septembris, kui New Yorkis esinedes kinnitas, et lepe tuleb pärast allkirjastamist ka ellu viia. Selle vale paljastas välisminister Sven Mikser, kes kinnitas Eesti Päevalehele antud intervjuus, et kuigi leping pole sellega ühinevatele riikidele juriidiliselt siduv, eeldab see ometi allkirjastanud riikide poolset elluviimist. Selle vale paljastas ka eksperdina (tegelikult globalistliku ideoloogia apologeedina) sõna võtnud Lauri Mälksoo, kes soovitas leppega ühineda, aga siseriiklikult vastu võtta deklaratsioon, mis kinnitaks, et lepe pole juriidiliselt Eestile siduv – asjaolu, mis ei mõjuta rahvusvaheliselt mitte kedagi ja mitte midagi ja mida ettepaneku tegija ka ise suurepäraselt teab.

Tegelikult on see, mida me Eesti sisepoliitikas rändeleppega seoses praegu näeme, totaalne silmamoondus, millel on vaid üks eesmärk: saata välja võimalikult palju segaseid signaale, millest tekitatud virvarris lõpuks leppega siiski ühineda.

Ei lähe läbi, seltsimehed internatsid! See, millega te tegelete, kvalifitseerub täiesti ühemõtteliselt põhiseadusliku korra vastaseks tegevuseks. See, millega te tegelete, paljastab ka absoluutse halastamatusega kõik need poliitikud ja erakonnad, kelle tegevus on otseselt suunatud omaenda rahva vastu. Aga paljastab paratamatult peagi ka need poliitikud ja erakonnad, kes praegu teesklevad, nagu oleksid rändeleppe vastased. Me tunneme neid ja oleme nende silmakirjalikke, reaalsuses mitte midagi maksvaid poose näinud ennegi.

On täiesti mõistetamatu, kui illegaalse immigratsiooni legaliseerimine ja kolmanda maailma massidele nii meie ukse kui rahakoti avamist põhjendatakse meie julgeolekuhuvide või üleeuroopalise solidaarsusvajadusega. Ühiskonna lõhestamine ja patriootide demoniseerimine ei saa kuidagi teenida Eesti julgeolekuhuve. Hoopis vastupidi – need teenivad kõigi nende jõudude (nii idas kui läänes) kes on rahvusluse ja rahvusriigid kuulutanud oma vaenlaseks.

TV3 küsitluses vastas 94 protsenti inimesi, et ei toeta Eesti liitumist ÜRO rändekokkuleppega. Samale küsimusele Postimehe veebis andis eitava hinnangu 85 protsenti vastanutest. Meie poolt portaali Petitsioon.ee üles riputatud allkirjade kogumisele vastasid inimesed kõigest ühe päevaga ligi 5000 allkirja andmisega. Tuletan meelde, et 2016. aastal andsime riigikogu esimehele üle 40 000 meie poolt massiimmigratsiooni vastu kogutud allkirja.

Rahvas ei toeta teid, Kersti Kaljulaid, Sven Mikser, Urmas Paet ja kõik teised, kes te vaikselt leppe ära sussutada lootsite. Tänu EKRE-le see teil ei õnnestunud. Ei õnnestu ka teie poolt praegu harrastatavad silmamoondused. Rahvas ei ole teie poolel.

Seepärast annan teile praegu tormihoiatuse: kui te oma põhiseadusliku korra vastaseid manipulatsioone jätkate, asume me mobiliseerima üldrahvalikku vastukampaaniat ja deklareerime: pärast Riigikogu valimisi me väljume sellest leppest.

Lugupeetavad! On aeg tõsiselt järele mõelda, keda te siiski teenite, kas eesti rahvast või kedagi teist. Kui te samas vaimus jätkate, siis on vastus ilmselge: te teenite kedagi teist.

Mart Helme,
EKRE esimees

Neljapäeval, 15. novembril algusega kell 9.30 korraldab EKRE Stenbocki maja ees piketi ÜRO rändeleppega ühinemise vastu. Pikett toimub paralleelselt valitsuse istungiga, kus ühe teemana on laual ka ÜRO rändelepe.
ÜRITUSE LEHEKÜLG FACEBOOKIS 

 

 

 

 

Kommentaarid