Ornitoloogiaühing: Rail Balticu valitud trass kahjustab loodusväärtusi

Arvamus,

Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on puudulik ja valitud trass kahjustab olulisi loodusväärtusi, leidis Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) pärast Pärnumaa trassikoridori maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande viimaseid avalikustamise koosolekuid.

EOÜ on seisukohal, et Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine on olnud puudulik, ei vasta seadustele ja valitud trassikoridor võib oluliselt kahjustada kõrge loodusväärtusega alade ja liikide seisundit, teatas ühing teisipäeval BNS-ile. EOÜ hinnangul ei tohi praegusel kujul maakonnaplaneeringut kehtestada ega keskkonnamõjude hindamise aruannet heaks kiita.

Väljavalitud trassi planeeringu ning selle KSH aruande tulemustega ei saa EOÜ nõustuda, sest trassi planeerimisel ja keskkonnamõjude hindamisel on kaalutud vaid loodusväärtusi ülemääraselt kahjustavaid ja suure negatiivse ökoloogilise mõjuga alternatiive, jättes hindamata keskkonnasõbralikumad võimalused.

Samuti pole trassivalikute kaalumise ja keskkonnamõjude hindamise aluseks olev loodusväärtuste uuring piisava ajalise ja ruumilise ulatusega, hindamisel pole kasutatud taristuprojekti ökoloogilistele mõjudele vastavat uurimismetoodikat ja arvestatud mõjude prognoosiga.

EOÜ hinnangul pole mitmes eriti kõrge loodusväärtusega piirkonnas alternatiive üldse välja töötatud ja on jäetud isegi Euroopa Liidu tähtsusega Natura 2000 võrgustiku aladele avalduvad mõjud hindamata.

Vee ohustab trassikoridori kulgemine loodusmaastikus rohevõrgustiku tuumaladel, kaitsealade, püsielupaikade ja Natura alade vahetus läheduses suurel määral kaitstavate alade elustikku, seal hulgas eriti tundlikku metsalinnustikku ja käsitiivalisi, aga ka suurimetajaid.

Looduskeskkonna suhtes ebaõnnestunud trassivaliku „loodusesse surumiseks“ pakutakse EOÜ hinnangul välja hulk ebaefektiivseid ja raskesti kontrollitava tulemuslikkusega leevendusmeetmeid, mis muudavad projekti oluliselt kulukamaks, ent ei hoia ära loodusväärtuste kahjustamist.

Ornitoloogiaühing tutvus Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringuga, selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandega ja selle alusel eelistatud trassivaliku põhjendustega ning esitas planeeringu korraldajale mitmeid küsimusi ja ettepanekuid planeeringuga kavandatud trassikoridori ning KSH kvaliteedi ja tulemuste kohta. Oma vastuskirjas lükkas Pärnu maavanem tagasi kõik EOÜ poolt esitatud ettepanekud planeeritava trassi looduskaitseliste mõjude vähendamiseks, vastused olid sisutühjad ja mitmele küsimusele oli jäetud üldse vastamata, teatas ühing BNS-ile.

Tulenevalt tõsistest probleemidest Rail Balticu trassikoridori valiku osas ning ebakvaliteetsest keskkonnamõjude hindamisest teeb ühing Pärnu maavanemale ettepaneku planeeringut mitte kehtestada ning keskkonnaministeeriumile ettepaneku mitte kooskõlastada vastavat KSH aruannet. Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele esineb keskkonnamõjude hindamisel vastuolu õigusaktidega ning aruandes on puudulik teave, mis mõjutab aruande lõppjäreldusi ja sellest tulenevalt võib strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisel eeldatavalt kaasneda oluline ebasoodne keskkonnamõju.

Eesti Ornitoloogiaühingu seisukohtade ja ettepanekutega Rail Balticu trassivaliku Pärnu maakonnaplaneeringule ja selle KSH aruandele ning Pärnu maavanema vastusega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/node/1004.

BNS

Kommentaarid

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused