Urmas Espenberg: rahvuskonservatiivid toetavad jõuliselt pensionäre

PensionäridPensionärid

Äsjailmunud uuringu valguses teeb rõõmu, et vanemaealiste toimetuleku osas on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) oma valimisprogrammmis astunud jõulisi samme pensionäride huvide eest seismiseks.

Nagu selgub Eurostati värsketest 2017. aasta kohta käivatest andmetest on Eesti pensionäride vaesuse risk Euroopa Liidu kõrgeim. Seejuures oli kõikide Balti riikide pensionäride vaesuse risk liidu keskmisest kõrgem. Täpsemalt oli 2017. aasta andmete järgi vaid neli liikmesriiki, kus pensionäride vaesusrisk ületas 30 protsendi piiri.

Eesti oli see osakaal 46 protsendiga kõige kõrgem. Järgnesid Läti 43,7 protsendiga, Leedu 36,7 protsendiga ja Bulgaaria 32,4 protsendiga. Kõige väiksem oli pensionäride vaesuse risk aga Prantusmaal 7 protsendiga, Slovakkias 7,6 protsendiga ja Taanis 8,6 protsendiga.

Selline olukord pole normaalne ja inimeste panemine taolisesse seisu nende elusügise etapil, kui nad on ühiskonna arengusse panustanud kogu oma jõu ja tervise, pole normaalne. EKRE soovib valitsusse pääsu korral kahekordistada pensioni esimese samba, lisaks reformida teist ja kolmandat sammast ning pikemas perspektiivis ümber kujundada kogumispensioni süsteemid ja fondihalduse põhimõtted. Pensionid tuleb vabastada tulumaksust, samuti lõpetada Soomes töötanud pensionäride topeltmaksustamine.

 

Kommentaarid