Teemamärge: Danske panga Eesti filiaal

Uno Kaskpeit riigikogu õiguskomisjoni aseesimees: rahapesu uurimine Eesti moodi

Uno Kaskpeit

31. juulil 2018 toimus riigikogu õiguskomisjoni erakorraline istung. Teemaks rahapesu Danske Bank Eesti harus. Kohale oli kutsutud Justiitsministeeriumi, prokuratuuri, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo, Keskkriminaalpolitsei ja Finantsinspektsiooni esindajad.