Teemamärge: EKRE haridustoimkond

EKRE haridustoimkonna pöördumine huvigruppide poole põhikooli lõpueksamite kaotamise küsimuses

EKRE Kultuuri-, Haridus- ja Teadustoimkond on mures põhikooli lõpueksamite kaotamise pärast (Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 57SE) ja selle mõju pärast riigi üldisele haridusetasemele, haritud Eesti tulevikule ja sellest lähtuvalt teenuste ja tööjõu kvaliteedile ning riiklikule suveräänsusele üldiselt.

Meeletu suvi ühe EKRE haridustoimkonna liikme pilgu läbi – külaskäik islami kultuurikeskusesse

EKRE haridustoimkond käis suve  hakul külas Islami kultuurikeskuses, põhjuseks nende kevadine küllakutse Tallinna koolidele, mida mitmed Tallinna elitaarsed koolid ka usinasti ära kasutasid. Oma isiklikest muljetest jutustab ja teema üle arutleb toimkonna liige Eda Rüütel.