Teemamärge: meedia

Meedia on kajastanud Trumpi uudiseid positiivselt vaid 3%-l juhtudest

President Trump

Meediaanalüüsiga tegelev sõltumatu keskus Media Tenor viis vahemikus 20. jaanuar kuni 17. veebruar läbi uuringu mille käigus vaadeldi lähemalt 370 erinevat meediakajastust USA presidendi Donald Trumpi kohta saadetes „NBC Nightly News”, „CBS Evening News” ja Fox News’i „Special Report”. Selgus, et kanalitel NBC ja CBS olid vaid 3% Trumpi kajastavatest uudistes positiivsed, 43% olid negatiivsed […]

Ameeriklaste usk meediasse langes rekordmadalale

Ameeriklaste usk meedias kajastatava erapooletusse ja paikapidavusse langes rekordmadalale, selgus kolmapäeval avaldatud arvamusküsitluses. Meediat usaldab vaid 32 protsenti ameeriklastest, mis on kaheksa protsenti vähem, kui aasta tagasi. Kõnealust küsitlust alustati aastal 1972. aastal ja alates aastast 1997 on seda korraldanud iga-aastaselt. Kõige kõrgem oli näitaja 1976. aastal, mil meediat usaldas 72 protsenti ameeriklastest. Rahva usalduse […]

George Soros – Euroopa vaenlane

Daniel Friberg. George Soros: Enemy of Europe. Originaal veebilehel RightOn.net. Maailmakuulus „filantroop“ George Soros on aastaid olnud üks globaalse poliitika kõige probleemsemaid figuure. Lääne-Euroopa meedia kujutab teda tavaliselt jõuka ja heasoovliku vasakpoolsete kalduvustega avaliku arvamuse kujundajana, kes teeb koostööd erinevate valitsusväliste organisatsioonidega, et teha maailma paremaks. Juba pealiskaudne vaatlus George Sorose karjääri viimastele aastakümnetele näitab, […]