Teemamärge: Migratsioonikriis Itaalias

Euroopa Komisjon pressib Eestisse jõuga rohkem “põgenikke”

Moslemid

Euroopa Komisjon esitas 4. juulil kava, mis hõlmab abimeetmeid Itaaliale toimetulekuks immigrantide vooga. Euroopa Parlamendis Strasbourgis esitatud kava näeb Itaaliale ette 35 miljoni euro suurust abi ja koostööd Liibüa ja teiste peamiste ebaseaduslike sisserändajate lähteriikidega. Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi sõnul tuleb Itaalia suhtes näidata üles “täielikku solidaarsust”.