Teemamärge: Migratsioonikriis Itaalias

Massiimmigratsioonile kulutatud miljonid ei suuda arengumaade migrante Itaalias tööle panna

Itaalias on kulutatud miljoneid eurosid immigrantide tööturule integreerimiseks, kuid tulemused on kehvad. Breitbart kirjutab (viitega Il Giornale’le), et ühe Milanos läbiviidud programmi raames kulutati kolme aasta jooksul vähemalt 15 miljonit eurot, kuid programmi tulemusena on tööd leidnud kõigest 120 immigranti.

Euroopa Komisjon pressib Eestisse jõuga rohkem “põgenikke”

Moslemid

Euroopa Komisjon esitas 4. juulil kava, mis hõlmab abimeetmeid Itaaliale toimetulekuks immigrantide vooga. Euroopa Parlamendis Strasbourgis esitatud kava näeb Itaaliale ette 35 miljoni euro suurust abi ja koostööd Liibüa ja teiste peamiste ebaseaduslike sisserändajate lähteriikidega. Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi sõnul tuleb Itaalia suhtes näidata üles “täielikku solidaarsust”.