Teemamärge: Peeter Espak

Tarmo Kulmari 65. sünnipäevaks anti välja pühendusteos

Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja orientalistikakeskuse ühistööna ilmus TÜ kirjastuse väljaandel trükist võrdleva usuteaduse professori Tarmo Kulmari 65. sünnipäevale pühendatud teos „When Gods Spoke: Researches and Reflections on Religious Phenomena and Artefacts. Studia in Honorem Tarmo Kulmar“. Pühendusteost esitletakse homme, 4. detsembril professor Kulmari austamisõhtul korporatsioonis Sakala. Orientalistikakeskuse poolt väljaantava teadustööde seeria Studia Orientalia Tartuensia, Series […]