Teemamärge: Tartu Ülikool

Tarmo Kulmari 65. sünnipäevaks anti välja pühendusteos

Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja orientalistikakeskuse ühistööna ilmus TÜ kirjastuse väljaandel trükist võrdleva usuteaduse professori Tarmo Kulmari 65. sünnipäevale pühendatud teos „When Gods Spoke: Researches and Reflections on Religious Phenomena and Artefacts. Studia in Honorem Tarmo Kulmar“. Pühendusteost esitletakse homme, 4. detsembril professor Kulmari austamisõhtul korporatsioonis Sakala. Orientalistikakeskuse poolt väljaantava teadustööde seeria Studia Orientalia Tartuensia, Series […]

Liivamägi: Tartu Ülikool peaks oma rongkäigu tegema tõrvikuteta

Eesti Kirjanduse Seltsi esimees ja Tartu Karlova Kooli direktor Toomas Liivamägi avaldas Facebookis arvamust, et Tartu Ülikooli aastapäeva traditsiooniliselt rongkäigult peaksid kaduma tõrvikud. “Tundub, et kuna tõrviku ja tõrvikurongkäigu tähendus on praegusel viisil muutunud, siis oleks mõistlik, kui Tartu Ülikool teeks oma traditsioonilise tõrvikutega rongkäigu ilma tõrvikuteta ja ütleks seda ka avalikult välja,” kirjutas Liivamägi, […]