Eesti asub matma välismaa uraani oma rannikule

Sillamäe sadam ja terminalid

Postimehe käsutusse sattunud dokumendid paljastavad Eesti riigi enda osalusega plaani alustada välismaa päritolu radioaktiivsete metallide uraani ja tooriumi matmist Eesti sadamarajatistesse.

Keskkonnaamet annab sellise plaani realiseerimiseks suure tõenäosusega juba lähiajal vastava load ettevõtete ringile, mille soovide peaarhitekt on OÜ NPM Silmet ning kaasa löövad Tiit Vähiga seotud ettevõtted Sillamäe Sadam ja AS Silpower, keskkonnaministeeriumi ja Tiit Vähi ühisettevõte AS Ökosil ning ka puhtalt riigiettevõte Eesti Energia.

Kavatuste põhjuseks on NPM Silmeti tootmisprotsessi omapära: välismaa kaevandustest toimetatakse Eestisse haruldasi metalle sisaldav tooraine kolumbiit ja tantaliit, mis paraku sisaldab ka radioaktiivseid metalle uraani ja toorumi. Kahele viimasele pole NPM Silmet suutnud aga mingisugust mõistlikku rakendust leidnud ning ettevõte omanikud on keeldunud seda ka Eestist välja viimast, kuigi vastav lubadus on kehtiva keskkonnaloa alusel riigile antud.

Nii ongi ettevõttel tänaseks kogunenud oma territooriumile kinnised vaadid kokku ligi 535 tonni radioaktiivsete tootmisjäätmetega. Ainus plaan neist vabanemiseks on valminud koostöös Tartu ülikooliga ja see plaan näeb lühidalt ette seda, et NPM Silmeti ohtlikud tootmisjäägid segatakse kuni vahekorras 1:500 põlevkivituhaga.

Ökosil paigutab saadud segu oma põletusjääkide hoidlasse ja edasi kasutatakse seda veega segamise järel tekkinud tuhakivi näol juba Sillamäe sadama laiendamise täitetöödel. Vajadusel kasutatakse protsessis ka Enefiti põlevkivituhka.

Kogu kavatsuste paketis, mille NPM Silmet möödunud aasta lõpus keskkonnaametile loa saamiseks esitas, on aga mitmeid küsitavusi.

Allikas: Postimees

Kommentaarid