424 muretsejat: nõuame Rail Balticu ettevalmistus- ja ehitustööde viivitamatut lõpetamist!

Meeleavaldus Rail Balticu vastuMeeleavaldus Rail Balticu vastu

424 eri elualade inimest nõuavad Riigikogu praegusele ja järgmisele koosseisule saadetud avalikus kirjas Rail Balticu seaduse tühistamist.

Teiste seas on alla kirjutanud Igor Gräzin, Peeter Ernits, Indrek Hirv, Markus Järvi, Jaan Kangilaski, Jaan Kaplinski, Kaja Karu-Espenberg, Tõnu Kõrvits, Peeter Laurits, Jüri Leesment, Sakarias Leppik, Pille Lill, Viivi Luik, Valdur Mikita, Tõnis Mägi, Indrek Neivelt, Endel Oja, Peeter Pere, Andres Põllu, Urmas Reitelmann, Hando Runnel, Emil Rutiku, +Mikk Sarv, Siiri Sisask, Aivar Ruukel, Joel Friedrich Steinfeldt, Kaja Tarto, Lembit Tomikas, Leelo Tungal, Jaak Uibu, Jaan Undusk, Maarja Vaino, Jaak Valge, Varro Vooglaid ja Ülo Vooglaid.

“Seaduse vastuvõtmise aluseks oli audiitorfirma Ernst & Young tasuvusuuringu vigane järeldus, et uus raudtee on ühiskonnale sotsiaalmajanduslikult tulus,” on Postimehes avaldatud pöördumises kirjas. “Jaanuaris 2018 valminud sõltumatust analüüsist tasuvusuuringu kohta selguvad kaalukad põhjused järeldada, et kogu EY tasuvusuuring on olulisel määral vigane, seega Rail Balticu sotsiaalmajanduslik mõju Eestile on kokkuvõttes hoopis negatiivne.”

“Kodanikena nõuame, et uus raudtee lähtuks Eesti tegelikest vajadustest ega jääks koormama ühiskonda ja tuleviku põlvkondi. Head ja vajalikku ühendust Euroopaga võime saavutada märksa säästlikumalt ja loodust oluliselt vähem kahjustades,” leiavad Rail Balticu vastased.

“Teie saate luua pretsedendi, tõestamaks Eesti riigi tõelist demokraatlikkust. Seaduse tühistamine on julge ja ebatraditsiooniline, aga antud juhul on see ainuvõimalik riigimehelik samm. Saagu see näiteks, kuidas valede põhjal ja demagoogia surve all vastu võetud seadust saab riigi tulevikku silmas pidades parandada!”

“Meie, allakirjutanud, nõuame kõigi Rail Balticu ettevalmistus- ja ehitustööde viivitamatut lõpetamist!” võtavad pöördujad kokku. Pöördumine eelnes vahetult teisipäeval Tallinnas Swissotelis algavale Rail Balticu teemakonverentsile.

Kommentaarid