Abilinnapea Vadim Belobrovtsev ei andnud ammendavat vastust küsimusele Vene kodakondsusega õpetajate kohta

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev jättis Vene kodakondsusega õpetajate arvu enda teada.

Reedel sai teatavaks, et oktoobri lõpus ETV+ peatoimetajaks valitud Ekaterina Taklaja on Venemaa Föderatsiooni kodanik, mis on tõstatanud küsimuse – kui palju on Eesti riigisüsteemi ametites Vene kodanikke?

1. novembril toimunud Tallinna volikogu istungil vastas abilinnapea Vadim Belobrovtsev EKRE fraktsiooni liikme Mart Kallase arupärimisele Vene Föderatsiooni kodakondsusega õpetajate ja õpilaste kohta Tallinna koolides.

“Kui palju on õpib 2018/2019 õppeaastal Tallinna vene õppekeelega munitsipaalkoolides Eesti Vabariigi kodakondsusega, määratlemata kodakondsusega ja Vene Föderatsiooni kodakondsusega õpilasi,” kõlas Mart Kallase küsimus.

Vadim Belobrovtsevi sõnul õpivad Tallinna haridusvõrgus erineva kodakondsusega õpilased. “Eesti Vabariigi kodakondsusega õpilasi on vene õppekeelega (sh vene/eesti õppekeelega) koolides 15 823, määratlemata kodakondsusega õpilasi 80 ning Vene Föderatsiooni kodakondsusega õpilasi on Teie poolt küsitud munitsipaalkoolides kokku 1252,” vastas abilinnapea.

Teine küsimus kõlas: kui palju õpetab 2018/2019 õppeaastal Tallinna vene õppekeelega munitsipaalkoolides Eesti Vabariigi kodakondsusega, määratlemata kodakondsusega ja Vene Föderatsiooni kodakondsusega õpetajaid?

Selle küsimuse juures hakkas Vadim Belobrovtsev keerutama, teatades, et Tallinna 57 munitsipaalkoolis on tööl erineva kodakondsusega õpetajaid ja pedagoogi värbamisel peab haridusasutuse juht lähtuma õpetajatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuetest.

“Tallinna koolides õpetatakse väga erinevaid keeli ning sagedasti on just keeleõpetajad Eesti kodakondsusest erineva kodakondsusega. Muu (sh Vene Föderatsiooni) kodakondsusega õpetajad töötavad vene õppekeelega koolide kõrval ka eesti õppekeelega koolides. Õpetaja kodakondsuse andmed on isikuandmed,” vastas Belobrovtsev. “Tallinna linnal puudub õigusaktidest tulenev õigus ja vajadus töödelda, st ka koguda õpetajate kodakondsuse andmeid, mistõttu palume Teil pöörduda küsitud andmete saamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.”

Belobrovtsevil on seega väidetavalt teada õpilaste kodakondsus, kuid mitte õpetajate oma. Nii jäigi esialgu teadmata, kui palju vaenuliku võõrriigi kodanikke jagab siinsetele vene õpilastele putinlikke õpetusi. EKRE-l pole mingit alust arvata, et Vene kodakondsed õpetavad lojaalsust Eesti riigile – mistahes aine õpetamisel saab sellele ideoloogilist tooni anda.

Kommentaarid