Andres Raid: ametnikkonna omavoli ei peaks olema kaasaegse elu loomulikud koostisosad

Eesti,
- Updated
©UU
Andres Raid

Järgnev ülevaade ei pärine kuskil konverentsil esitatud teesidest Eesti meeletust edust ja liidrirollist maailmas just IT vallas, vaid elust enesest ja sellestki, kuidas asjalood tegelikult on ja kuidas peab „tavainimene“ (värdväljend!) selles eduloos hakkama saama.

Isiku ukse taha ilmusid ühel heal päeval jõustruktuuride esindajad, kuna tema elamisse olevat sisse kirjutatud keegi kriminaalne isik. Kas tõesti võib olla, et peremehe enda teadmata on keegi end sinna (tema elamisse) sisse kirjutanud?! Mingit kõrvalist isikut polnud ta oma elupaigas kunagi kohanud…

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Hakkas siis kodanik kinnisasja omanikuna asja uurima ja selgus, et ta ise EI saagi selles E-riigis oma asju vaadata, küll saaks aga hüpoteetiliselt suvaline isik võltsida temaga sõlmitud üürilepingu, esitada selle KOV-ile ja need “sissekirjutavad” tolle sinna sisse. Kuid nagu  mitme pretsedendi põhjal on selgunud- ei teata ametnik sellest kinnisasja omanikule, nagu näiteks ei teatatud ühele kodanikule, et Välisministeerium oli ta tema teadmata tema enese kinnisasjalt “väljakirjutanud”, mis otse loomulikult selgus alles Maanteeameti büroos sõiduki registreerimisel, millest keelduti kuna pole seda nõutavat “seost Eestiga”.

Seda olukorda võimaldab paljuhaibitud “E-RIIK”. Kogu  asi pööras äsja  eriti koomiliseks, sest kodanik sai teate, et  tema Mustamäel asuva kinnisasjaga tegeleb elektrooniliselt Saaremaa! Jah, ta esitab “E” avalduse Saaremaa vallavalitsusele, et vaadata, kes on tema Mustamäel asuvale kinnisasjale “sisse kirjutatud”.

Hetkel väljastab Tallinna kodanike rahvastikuregistri andmeid Saaremaa omavalitsus. See ei ole nali! Ja oma andmete vaatamise eest küsitakse loomulikult raha. https://jarvateataja.postimees.ee/6854897/elukohaandmeid-saab-registreerida-uues-rahvastikuregistri-portaalis

Tuleb välja, et kui suvaline isik maksab raha, siis saab juba maksja vaadata tema kinnisasjale sisse kirjutatuid iga kell! https://www.tallinn.ee/Teenus-Andmete-valjastamine-rahvastikuregistrist

Võõras saab seega ise kohe – omanik paraku ei saa. Õiguskantsler on sellele juhtinud tähelepanu juba aastal 2008 ja sinna see jäigi! Õiguskantsler: Olgugi,et rahvastikuregistri seaduse adressaatidel on kohustus tagada oma elukohaandmete õigsus, ei pruugi nad seda kohustust täita, kui neid andmeid võidakse kergekäeliselt jagada eraisikutele. Pean seetõttu problemaatiliseks tänast olukorda, kus rahvastikuregistri andmeid on eraisikutel võimalik osta ilma puudutatud isikult selgesõnalist nõusolekut küsimata  eesmärkidel, mis erinevad isikuandmete rahvastikuregistrisse kogumise eesmärgist.  Ülal esitasin põhjaliku analüüsi, milles tõin välja põhjused, miks rahvastikuregistriseaduse sätted, mis võimaldavad rahvastikuregistri andmeid väljastada õigustatud huvi korral füüsilisele ja juriidilisele isikule, on põhiseadusega vastuolus. Selgitasin samuti, et tänane regulatsioon selle eest tasu kehtestamiseks on põhiseadusega vastuolus.

Maanteeameti (sellest oleme UUs varemgi kirjutanud) enam kui küsitava väärtusega blanketile on tehtud õiguskantsleri märkus juba aastal 2012, mis tänagi veel paraku samasugusena kodanikele ette pannakse :

https://www.mnt.ee/sites/default/files/alalise_elukoha_kinnitus.pdf

Võtab pea ringi käima küll – Mustamäe kinnisasja “sissekirjutusi” menetleb Saaremaa omavalitsus, ise ei saa oma kinnisasja andmeid vaadata, kuid kui võõras maksab, siis saab, ukse taha võidakse tulle kohtuniku poolt allkirjastatud  läbiotsimismäärusega, sest keegi on end “sisse kirjutanud” omaniku teadmata.

Õiguskantslerile on selle kohta saadetud ka märgukiri, paraku tulemusteta. https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_margukiri_rahvastikuregistri_andmetele_juurdepaasu_voimaldamine_ja_nende_eest_tasu_kusimine.pdf

Eelmise aasta lõpul tuli siiski teade – “2020. aasta sügiseks valmivad järk-järgult rahvastikuregistri e-keskkonna kõik plaanitud teenused, näiteks lisandub elukohatoimingute teenuste hulka omaniku eluruumi registreeritud isikute päring…”

Tulles veelkord Maanteeameti juurde tagasi, siis isik, kes oskas asju ajada, oli veenev ja tundis süsteemi, pani ameti käituma vastavalt Euroopa kohtu otsustele, mis pelgalt sissekirjutuse puudumist registritoimingutest keeldumise põhjusena ei aktsepteeri ja inimene sai juhiload vahetatud. Vähemalt üks, „vähemvõimekas“, on ikka ilma nii lubadest kui tööst, sest ameti vastuses oli lugeda – „aga meie seisukoht on selline“, arvaku see EU kohus mida tahab.

Tuleme kogu loo alguse juurde tagasi. Selline virvarr ning ametnikkonna omavoli ei peaks olema kaasaegse elu loomulikud koostisosad. Väike asi? Tulemus on „pisiasjade“ kuhjumine ja sealt edasi  riigiaparaadi ja rahva võõrdumiseni ja mis veel hullem – võimaliku võõrandumiseni.

 

 

 

 

4 commentsOn Andres Raid: ametnikkonna omavoli ei peaks olema kaasaegse elu loomulikud koostisosad

 • Avatar

  Minu isiklikud kogemused kõikvõimalike riigipalgaliste ametnikujunnidega suheldes on sellised, et enne on mõistlik asjassepuutuv seadusandlus läbi lugeda ja alles siis ametniku poole pöörduda. See säästab aega ja närve, sest enamasti üritavad nad sind lihtsalt peetima hakata, et end tähtsa ja targana tunda aga niipea, kui sa teed neile selgeks, et nad ei sattunud just nüri pliiatsi otsa, hakkavad imed toimuma, sest ametnik on mugavustsoonist välja lükatud ja hirm oma rumalusega vahele jääda kompenseeritakse tegutsemisega. Ametnik kardab kõiki, kes teavad rohkem, kui ta ise peaks teadma.

 • Avatar

  Olen tihti mõelnud, et kas tegemist ongi omavaliga?
  Ehk on tegemist hoopis lausrumaluse ja teadmatusega, sest ametnike poolt väljastatud dokumendid (vastus kvalifitseerub dokumendiks) on selliseid kodanike õiguste rikkumisi täis, et tihti tundub uskumatuna, et asutuses saavad töötada sellised ametnikud ja asutuse juht allkirjastab nende koostatud jaburused.
  Aga näe saab! Ja palju saab, sest tendents on sellele, et ametnik arvab, seadust ta ei tunne aga arvab ja kirjutab, kahjuks tihti tundub, et ka pahatahtlikult, teostades mingit oma ülemvõimu näitamist, olenemata sellest, et kodanik on rahva ja riigi esindajana temale palgamaksja ja veel väidetavalt kõrgem võim.
  Olen näinud täiesti arukate ja viisakatena käitunud inimeste täielikku ümberkehastumist ametnikuna ja pilt on olnud inetu.
  Ma arvan, et tegemist on diletantlusega, mida varjatakse üleoleku taha, olles ise samas hirmul oma koha kaotamise pärast, mis ametniku omakorda veelgi ebaadekvaatsemaks muudab.
  Sant iseloom veel juurde ja saamegi kodaniku abistamise otstarbel loodud ametikohale vastupidiselt töötava ametniku.
  Keelan, kamandan ja ise mõtlen välja.
  See ei ole üldse hea variant riigi kodanikele, sestsee lõpuks loob täieliku asjaajamise kaose, kuna iga junn nikerdab oma kabinetis ise seadusi, millised tegelikult mitte mingit õiguslikku jõudu ei oma, kuid teadmatuses kodanikud, kes arvavad ametnikku siiski asjadega enam kursis olevat, täidavad nende õigusi rikkuvaid otsuseid.

  • Avatar

   Väga hea !
   ja ühtlasi – suur probleem…! See voiks olla EKRE kohalike piirkondade üks arutelude-ajurünnakute teemasid – kuidas muuta meie riik selliseks, et ametnik teeniks rahvast.., ja mitte vastupidi… (nagu praegu).

   (USA-tyypi väga laialdane kohalike (juht-)ametimeeste valimine võiks olla üks (ja ehk kõige kiirem-lihtsam) lahendus (algatuseks)).

   Kõik on pea peale püüratud (kaasaegses maailmas) – ka Eestis on deklareeritud valitsemas demokraatia, … tegelikult aga lokkab byrokraatia…

  • Avatar

   Aga kas on ka julgust selle tendentsi põhjuseid piiluda?
   Nagu igasuguse totalitaarrežiimi puhul, nii on ka “liberaalse demokraatia”, mis ei ole ei liberaalne ega demokraatlik ja mida meil pea kaks aastakümmet vasakradikaalsete sotside ja reformi juhtimisel üles ehitati, puhul tähtis ülepaisutatud sunniaparaadi olemasolu. Mitte ainult jõustruktuurid ei terroriseeri rahvast, seda peavad tegema ka kõik muud ametkonnad. Rahvas peab teadma, et tal ei ole õigusi, et iga ametnik võib tema õigused koos seadusega igal hetkel mutta trampida ja kõige õigem on sellises olukorras vakka olla ning püüda režiimile meele järgi olla. Sellise teadlikult ja tahtlikult tekitatud terrorirežiimi täiesti loogiline tulem on, et tänasel päeval on Eesti Vabariik postsovjetlik, ülevalt alla korrumpeerunud ametnikkonnaga kolmanda maailma s*taauk. Ja see olukord ei ole tekkinud “isevoolu”, vaid teadliku ja tahtliku hirmuõhkkonna loomise tulemusena, et rahvas kuulekusele sundida ja nendega ette võtta ükskõik mida, ilma vastuvaidlemist kartmata. Seadusetu omavoli ja korruptsioon on muudetud elunormiks.
   Ühesõnaga, igasugune vigin Venemaa või Hiina või Poola või Ungari või ükskõik kelle suunal ei ole midagi muud kui nendesamade terroristlike kaabakate soov tähelepanu meid otseselt puudutavatelt probleemidelt kõrvale juhtida. Eestis on demokraatia kriis, see on käes ja tänase Eesti Vabariigi riigiaparaat on kõige suurem oht eestlaste kui rahvuse püsimajäämisele, meie kõige suurem vaenlane. Kas ja kuidas sellest olukorrast välja tulla, on iseküsimus, aga lootus, et seda oleks võimalik teha otsest vägivalda välistades, see lootus kahaneb iga päevaga.

Lisa kommentaar:

Your email address will not be published.

Tähelepanu!

Kuna küberrünnakud aina sagenevad ning Facebook ei ole spämmi tõkestamiseks juba pika aja jooksul midagi ette võtnud, siis olime sunnitud Facebooki kaudu artiklite kommenteerimist piirama.

Anonüümse kommentaari lisamise võimaluse jätsime avatuks.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused