Arvi Lossmann tõstab EAS-i usaldusväärsust

Arvi Lossmann

EKRE ridadest EAS-i nõukogu juhiks tõusnud Arvi Lossmann ütleb intervjuus Ärilehele, et tema ülesanne on tõsta asutuse usaldusväärsust ja et sellest päriselt ettevõtjatele kasu oleks

EAS-i nõukokku nimetatud ja selle esimeheks valitud ERKE liige Arvi Lossmann on ise ettevõtjana asutanud Tartumaal keemiatoodete ning hiljaaegu ka puittoodete tootmisettevõtte.

Tema uus ettevõte on puidust tarbe- ja dekoratiivesemete tootja Time OÜ, mis asutati 22.mail 2019. Lisaks on Arvi Lossmann osanik Tartu vallas asuvas keemiatoodete tootmisettevõttes APChemicals OÜ-s, mis toodab private label põhimõttel autokeemiat nagu klaasipesud, jahutusvedelikud, mootoriõlid või lahustid. Turgudest on fookuses Baltikum, Soome, Rootsi, Norra, Belgia ja Holland.

Lossmann ütles Ärilehele, et praegu ollakse EAS-is läbi viimas auditit. Kuna Euroopa Liidu toetused Eestile on aastatega vähenenud, siis on ka EAS, kui üks toetuste jagaja, oma tegevusi pidanud korrigeerima. Samas pakub sihtasutus teenuseid, näiteks koolitusi ja välisvisiite, mis vähemalt osaliselt konkureerivad erasektoris pakutavate teenustega.

„Riik peaks oma soodsamaid või tasuta teenuseid pakkuma siiski vaid seal, kus on olemas turutõrge,“ märkis EAS-i uus juht.

EAS on riigi suurim institutsioon ettevõtluse toetamiseks. „On äärmiselt oluline, et EAS-i tegevus oleks läbipaistev ja usaldusväärne. Loen oma peamiseks missiooniks EAS-i usaldusväärsuse tõstmise nii ettevõtjate kui avalikkuse silmis. EAS peab olema koht, kuhu ettevõtja võib tulla nõu küsima või toetust saama ilma eelarvamusteta,“ rõhutas Lossmann.

Ta rääkis, et enamik Eesti ettevõtjaid on väga tublid väikefirmad – neile on ettevõtlus elustiil, nad ei ole orienteeritud kasvule, ja seda ei saa neile ka ette heita. On igaühe vaba valik, kui suuri äririske soovitakse kanda.

„Samas riiklikult on tähtis, et Eesti ettevõtted oleksid ekspordivõimelisemad ning suuremat lisandväärtust loovad. Meie oma koduturg on lihtsalt niivõrd väike. Seepärast on EAS-i üks prioriteete suunata ettevõtjaid ambitsioonikamalt mõtlema,“ rääkis Lossmann.

UU

Kommentaarid