Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Asutati mittetulundusühing Konservatiivne Eesti

21.07.2023
Jaak Valge (keskel)

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitikud Jaak Valge, Mike Calamus ja Mart Kallas on loonud MTÜ Konservatiivne Eesti.

MTÜ Konservatiivne Eesti eesmärk: koguda annetusi konservatiivse maailmavaate propageerimiseks ja konservatiivse maailmavaate kaitseks; konservatiivse maailmavaate tutvustamiseks ürituste, teabepäevade jms korraldamine ning teiste organisatsioonide poolt korraldatavate sarnaste projektide, ja ürituste toetamine; konservatiivset maailmavaadet laimavate, solvavate või valeinformatsiooni levitavate väidete ümberlükkamine ning selleks vajalike juriidiliste toimingute (sh kohtumenetlus) finantseerimine.

Tegevustena tuuakse välja annetuste kogumine ning tegevustoetuste taotlemine füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, Eesti Vabariigilt, kohaliku omavalitsuse üksustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ning teiste riikide organisatsioonidelt, isikutelt ja ühendustelt ning asutustelt; konverentside, foorumite, seminaride ning muude teadu-, haridus- ja kultuuriürituste korraldamine ning nendest osavõtt; publikatsioonide kirjastamine, audiovisuaalsete teoste valmistamine ja levitamine; suveniiride, auhindade ja sümboolika väljatöötamine, tellimine ja levitamine oma tegevuse tutvustamise eesmärgil; noortele konservatiivse maailmavaate tutvustamine programmide läbiviimine ja toetamine; rahvusvaheliste sidemete arendamine, kontaktide sõlmimine välisriikide ühendustega ning koostöö sarnastel eesmärkidel tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, muude isikutega, ühenduste ja asutustega; muude Ühingu eesmärkide saavutamiseks vajalikke toimingute teostamine seadusega lubatud piirides.

Esialgu saab annetusi teha LHV Pank EE527700771009327233

swift LHVBEE22

Tänu iga väiksemagi annetuse eest, mis aitab kaitsta meid liberaalse ülekohtu eest!