Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Erametsaliit soovib tulumaksusoodustust

16.11.2016
Laadime sisu...

Eesti Erametsaliit soovib 10%-list tulumaksusoodustust kasvava raieõiguse ja metsamaterjali müügi pealt

Eesti erametsaomanikke läbi metsaomanike ühenduste esindav Eesti Erametsaliit tegi läinud reedel oma ettepanekud valitsusliidu moodustamiseks läbirääkimisi pidavale Keskerakonnale, Isamaa ja Res Publica Liidule ning Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik selgitab: „Ettepanekutega juhime tähelepanu keskkonnapiirangute leevendamise vajadusele, metsa- ja maaressursi kasutamise pikaajalise visiooni loomise tähtsusele ning metsandustoetuste olulisusele. Metsamajandus on Eesti majanduse, regionaalarengu ja tööhõive seisukohalt üks võtmevaldkondi, mille arengu tagamiseks on tähtis erametsaomanikke motiveerida. Kuna eelmises koalitsioonilepingus kajastati päris mitmes kohas meie ettepanekuid Eesti metsanduse ja keskkonnakaitse edasiseks arendamiseks ja need on jätkuvalt aktuaalsed, siis avaldame lootust, et loodav valitsuskoalitsioon suudab Eesti metsanduse ja keskkonnakaitse arengu tagamiseks astuda edasisi tõhusaid samme.

Tasakaalustamaks majanduskasvu ja keskkonnakaitse eesmärke on oluline, et investeeritaks ökosüsteemsetesse teenustesse, milleks on maaomanikele looduskaitseliste piirangute hüvitamine. See on vajalik, et motiveerida omanikke otsima efektiivseid looduskaitse väljundeid ning seeläbi tagada investeeringute metsandusse toomiseks stabiilne majanduskeskkond. Et elavdada oluliselt füüsiliste isikute metsade majandamist tuleb kehtestada vähemalt 10%-line tulumaksusoodustus kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi pealt. Maksusoodustuse kehtestamine erametsaomanikele elavdab füüsiliste isikute metsade raiet ja kokkuvõttes toob maksude näol seeläbi riigile kordades rohkem tulu kui tänane maksustamine.

Jätkata ning suurendada tuleb ka siseriiklike metsandustoetuste abil metsaomanike metsakasvatustööde teostamist ning metsaühistute kaudu metsaomanike ühistegevuse arendamist, samuti tagada metsanduse arengukavaga võetud eesmärkide ja kohustuste täitmist ning soodustada väheväärtusliku puidu laiemat kasutamist taastuvenergeetikas.

Eestis on eraomand taastatud juba üle kahekümne aasta tagasi, aga nii mõneski valdkonnas on seadusruumis eraomandi kaitsele veel tõsiseid vajakajäämisi. Teadlike omanike olemasolu, keda metsaomanike näol on ligi 110 000 kodanikku, on kindlasti meie riigi julgeoleku ja demokraatia huvides. Et need inimesed oleks jätkuvalt huvitatud omanikud olema, siis on oluline, et riik kaitseks eraomandit ja meil oleks õiguskindlus.”

Metsaühistu tugisüsteem on läbi teinud suure arengu. Metsaühistutega on tänaseks liitunud juba üle 10 000 metsaomaniku. See on ühistute aastatepikkuse selgitustöö ja otstarbekalt suunatud toetuste vili, et omanikud on hakanud metsade eest rohkem hoolitsema: metsa istutamise mahud on viimastel aastatel mitmekordistunud ning terve ja elujõulise metsa kasvamiseks vajalikke hooldusraieid tehakse kordades enam.“

UU

FOTO: ANDER ILP/EMF