Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda: automaksul pole ei selget eesmärki ega arusaadavat mõju

-
16.08.2023
Automaksuga makstakse tegelikult kinni ainult Reformierakonna äpardunud poliitika.
© Uued Uudised

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda leiab oma tagasisides kavandatavale mootorsõidukimaksule, et ebaselge on maksu eesmärk ja ka mõju.

 

Koda tõstatas kirjas rahandusministeeriumile küsimuse, kas ministeeriumi nägemuse kohaselt on mootorsõidukimaks keskkonna- või omandimaks ning soovib teada kui palju aitab mootorsõidukimaksu kehtestamine vähendada sõidukite süsinikdioksiidi heidet. Ühtlasi ootab kaubanduskoda vastust, miks tuleb vanade sõidukite lõpuni tarbimist eelistada uutele ja keskkonnasõbralikumatele sõidukitele ning kas riik plaanib teha muudatusi ühistranspordikorralduses, et veelgi rohkem soodustada ühistranspordi kasutamist.

Eraldi vajaks koja hinnangul analüüsimist seegi, milline mõju oleks maksul elanikkonna kihistumisele, kuna näiteks maapiirkondades võib koja hinnangul laste osalemine huviringidest või -koolidest osutuda keerukamaks ning vähendada kokkuvõttes nende võimalusi eneseteostuseks tulevikus.

Hiljuti kaubanduskoja liikmesettevõtete seas läbi viidud automaksu küsitluse tulemus näitas koja teatel, et 73 protsenti vastanutest on vastu või pigem vastu mootorsõidukimaksu kehtestamisele. Toodi välja, et mootorikütuste aktsiiside näol on juba täna mootorsõidukite maksustamine olemas ning see vastab väga hästi ka “saastaja maksab” printsiibile.

Hetkel jääb koja vaates mulje, et uue maksu kehtestamise peamine eesmärk on saada riigieelarvesse juurde ligikaudu 120 miljonit eurot, kuid keskkonnaalased eesmärgid on tagaplaanil. Samuti rõhutati küsitluses paljud, et plaanitav maks on keeruline, ebaõiglane ja läbipaistmatu.

“Hetkel ei ole selge, kas uue maksu eesmärk on täita keskkonna eesmärke või suurendada üksnes riigi maksutulusid ja sellises olukorras ei ole võimalik arutada plaanitava maksu detailide üle,” ütles kaubanduskoja peadirektor Mait Palts ning lisas, et juhul kui eesmärk on saada lisaraha muude põhjendatud kulude katteks, tuleks selleks otsida sobivamaid lahendusi näiteks ka käibemaksu või tulumaksu raames ning argumenti, et teistes riikides selline maks on ja Eestis ei ole, ei saa võtta tõsiselt.

Kaubanduskoda peab oluliseks, et uus maks vastaks järgmistele põhimõtetele: maksustada tuleb üksnes aktiivses kasutuses olevaid sõidukeid ehk sõidukeid, millel on kehtiv liikluskindlustus; maksu kogumine võiks toimuda liikluskindlustuse kaudu; ning see peaks olema sihtotstarbeline maks, mis on suunatud maanteetaristu hooldusesse ja arendusse või vähemalt vähem saastavamate liikumisvõimaluste edendamiseks.