Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Jõgeva- ja Tartumaa ringkond nõuab omavalitsuste taganemist SA-ga Tartu 2024 sõlmitud koostöölepingust

-
22.08.2023

Jaanuaris 2021 sõlmiti Tartu linna ja 19-ne Lõuna-Eesti omavalitsusega leping varasema, s.o 2019 aasta aprillis sõlmitud koostöölepingu jätkuna koostöö tegemiseks Tartu linna 2024 Euroopa kultuuripealinna programmi elluviimiseks. Kultuuripealinna tegevusteks asutas Tartu linn Sihtasutuse Tartu 2024, mille kaudu Tartu linn kultuuripealinna ettevalmistamisel tegutseb.

Sõlmitud koostööleping näeb ette, et omavalitsused rahastavad kultuuripealinna tegevustesse, s.o kultuuriprogrammi rahaliselt. Sõlmitud koostöölepingu kohaselt kohustuvad omavalitsused, teiste hulgas Tartu, Luunja, Kastre, Kambja, Nõo ja Elva vald panustama kultuuripealinna tegevustesse järgmiselt:

  • aastatel 2021 ja 2022 – 1 euro elaniku kohta;
  • aastatel 2023 ja 2024 – 2 eurot elaniku kohta;;
  • aastal 2024 täiendavalt 2,2 eurot elaniku kohta vastava omavalitsuse territooriumil toimuva kultuuripealinn Tartu 2024 programmi sündmuste toetuseks tingimusel, et hiljemalt 2022 aastal lõpuks on iga omavalitsusega eraldi kokku lepitud nimetatud sündmuste nimekiri ja maht. Summale saab lisanduda kahepoolse kokkuleppega täiendav omavalitsuse poolne individuaalne panus konkreetse tegevuse või sündmuse realiseerimiseks.
  • aastal 2025 – 1 euro elaniku kohta.

SA Tartu 2024 nõukogu esimees ja Tartu linnapea Urmas Klaas on eelnimetatud koostöölepingust rääkides märkinud, et leping toetab pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuris ja majanduselus. (https://tartu.ee/en/node/14627)

Lisaks on U. Klaas märkinud kultuuripealinna tiitli taotlemise kohta järgmist: „Meie taotluses tõstatatud küsimused sellest, kuidas kultuuri kaudu leevendada keskkonna- ja terviseprobleeme ning pakkuda vastukaalu ääremaastumisele Eestis ja Euroopas, on olulised nii täna kui tulevikus.“ (https://tartu.postimees.ee/6763361/tartu-voit-emajoelinn-kannab-2024-aastal-euroopa-kultuuripealinna-tiitlit)

Seega on Euroopa kultuuripealinna tegevuse eesmärgiks seatud kultuuri käsitlemine läbi keskkonna-,  tervise- ja ääremaastumise probleemide, majanduselu, kunsti ja hariduse. Just nende eesmärkide elluviimiseks on sõlmitud ka rahastamise koostööleping Tartu, Luunja, Kastre, Kambja, Nõo ja Elva omavalitsustega.

Lastekaitse päeval, 01.juunil 2023 asendas SA Tartu 2024 oma senise sotsiaalmeedia konto logo LGBT+ kogukonna sümboolikaga logoga.

  1. juunil postitas SA Tartu 2024 oma sotsiaalmeedia kontole alljärgneva teksti:

„Euroopa kultuuripealinn kuulub kõigile. Osalesime tiimiga uhkusega Baltic Pride 2023 pidustustel, et tähistada koos Euroopaga ühiskondlikku mitmekesisust ja seista solidaarselt võrdsuse eest.

Oleme uhked, et järgmise aasta pride toimub Euroopa kultuuripealinnas Tartus! Ühtlasi on Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmis mitmed LGBT+ kogukonnaga koos loodud projektid, mis algatavad arutelusid erineva seksuaalse ja sooidentiteediga inimeste õiguste kaitsmiseks.

Seisame õiglase ja turvalise Eesti ja Euroopa eest. Austame ennast, teisi ja meid ümbritsevat keskkonda ning arvestame kõigi vajaduste ja heaoluga.“

Arvestades, et omavalitsuste vahel sõlmitud koostöölepingust ei tulene LGBT+ liikumise toetamist ning antud ühenduse põhimõtted ei ühti Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas sätestatud eesmärgiga – tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, puudub alus Tartu 2024 kultuuripealinna rahastamiseks omavalitsuste poolt.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Jõgeva- ja Tartumaa ringkond leiab, et Tartu, Luunja, Kastre, Kambja, Nõo ja Elva vallaga sõlmitud koostöölepingu sisu ja tegelikkuses reklaamitud LGBT+ kogukonna propaganda ei ole kooskõlas, mistõttu tuleb Tartu, Luunja, Kastre, Kambja, Nõo ja Elva omavalitsusetel taganeda sõlmitud koostöölepingust.

EKRE volinikud Tartu, Luunja, Kastre, Kambja, Nõo ja Elva vallavolikogus tõstatavad eelkäsitletud teema vallavolikogudes esimesel võimalusel ja seisavad kategooriliselt omavalitsuste raha valimatu raiskamise vastu.

Küllo Kingo

EKRE Jõgeva- ja Tartumaa ringkonna esimees

Merike Lumi

EKRE Tartu valla osakonna esimees

Feeliks Teder

EKRE Luunja valla osakonna esimees

Aare Tamm

EKRE Kastre valla osakonna esimees

Virgo Kurist

EKRE Kambja valla osakonna esimees

Marina Asperk

EKRE Nõo valla osakonna esimees

Birgit Lõhmus-Komleva

EKRE Elva valla osakonna esimees