Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Eesti Lasterikaste Perede Liit: valitsuse algatatud huvitegevuse toetuse kärpimine on oluline tagasilöök peredele

04.10.2023
Lapsed on praeguse valitsuse rahvavaenuliku poliitika esimesed ohvrid. Pilt on illustratiivne.
© Uued Uudised

Sotsiaalministeerium teavitas Eesti Lasterikaste Perede Liitu 14.09.2023.a. saadetud kirjas et Vabariigi Valitsus on võtnud üldise suuna lõpetada kõikide poliitiliste eraldiste maksmise ning seetõttu ei sõlmi Sotsiaalministeerium järgmisel aastal Lasterikaste Perede Liiduga uut lepingut lasterikaste perede huvihariduse toetamiseks.

Eesti Lasterikaste Perede Liit on laste huvitegevuse toetust vahendanud peredele alates 2004. aastast. Tegemist on riigieelarvelise toetusega mida on võimalik taotleda leibkondadel, kus kasvab neli ja enam last. Kuni 2019. aastani oli Liidu lepingupartneriks Haridus- ja Teadusministeerium, perioodil 2020-2021.a. Siseministeerium ning alates 2022. aastast Sotsiaalministeerium.

19 aasta jooksul, mil toetust on peredele vahendatud, on selle olulisust ja vajaduspõhisust kõrgelt hinnanud kõik erakonnad ning spetsialistid, kelle vahendusel on toimunud kogu toetusega seonduv aruandlus ning kes igapäevaselt töötavad laste huvihariduse edendamise teemadega.

Huviharidus on see, mis hoiab laste vaimse tervise tasakaalus, võimaldab sotsiaalses kitsikuses elavatel lastel kogeda eduelamust ning hoiab noored eemal jõlkumisest tänavatel ja kaubanduskeskustes. Nüüd aga on valitsuse plaan viia eelarve tasakaalu 101 000 euroga!

Peretoetuste suurendamisel ja seejärel vähendamisel vastandati universaaltoetusi vajaduspõhistele toetustele ja teenustele. Sotsiaalministeerium on oma teate välja saatmisel näidanud, et lasterikaste perede toimetulek ja turvatunne seatakse topelt löögi alla, seda nii peretoetuste suure vähendamisega kui ka teenuste kättesaadavuse halvendamisega. Huvihariduse toetus lasterikastele peredele ei ole mitte poliitiline eraldis, vaid laste huviharidust ehk teenuse kättesaadavust parandav meede ning ühtlasi vajaduspõhine toetus,

kuna seda ei makstud kõigile lasterikastele peredele, vaid üksnes peredele, kus kasvamas 4 ja enam last,

kus lapsed käivad huviringis;

kus vanemad taotlevad toetust, kuna see võimaldab perel paremini toetada lapse arengut.

Eesti Lasterikaste Perede Liit palub säilitada nimetatud toetus kui ülioluline ja vajaduspõhine meede, mis on aastaid pakkunud leevendust just suurematele peredele ning mis on regiooniti jõudnud majanduslikult haavatavamatesse piirkondadesse, s.h. Ida-Virumaa ja saarte lasteni.

Aasta aastalt kasvanud toetuse vajaduse suurenedes oleme ka ise näinud vaeva koostööpartnerite leidmisel, kes hindavad kõrgelt laste hariduse kättesaadavust ning toovad leevendust perede eelarvele, seega ei ole me käsi pikalt oodanud riigi tuge vaid oleme ka ise pingutanud. Hetkel on huvitegevuse toetuse kärpimine oluline tagasilöök peredele, millist sammu palume teil mitte teha. Siiani on kõik poliitilised jõud pikaajaliselt ja konsensuslikult seda eraldist toetanud, kas see tähendabki nüüd poliitilist rahaearaldust?

Aage Õunap
Eesti Lasterikaste Perede Liidu president