Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Eesti Vabariigi keeleseadus reformierakondliku Tartu linnavalitsuse moodi: Уважаемый житель Тарту!

17.01.2023
Tartu on Eesti linn, aga Reformierakond veab venestamist ka sinna. Pilt on illustratiivne.
© UU

Eesti on 31 aastat taasiseseisev ja kurva kogemusena võideldakse siiani eesti keele hoidmise eest – kuigi praeguseks peaks riigikeel olema kindlalt kaitstud. Reformierakonna teostatav massisisseränne ja venestamine on eesti keele positsiooni hapraks muutnud ja seda teeb ka vene keel õitseng ametlikes asjaajamistes.

Kui tahta, et venelased rohkem riigikeelt õpiksid ja selles suhtleksid, ei tohiks neile igal sammul vene keelt ette sööta – paraku aga teevad ametkonnad kõik, et siinsed venelased ei peaks eesti keelt õppima.

Nii teeb üsnagi veel eestikeskne, kuid reformierakondliku valitsusega Tartu venelastele mööndusi.

Hea tartlane!
Tuletame meelde, et ootame Teid vastama uuringule “Tartu ja tartlased”.
Teie kontaktandmed oleme saanud Rahvastikuregistrist ja Te olete sattunud küsitlusse süstemaatilise juhuvaliku teel. Küsitlus on anonüümne, Teie kontaktandmeid ja antud vastuseid kasutatakse vaid konkreetse uuringu läbiviimiseks statistiliselt üldistatud kujul. Vastamisele kulub ligikaudu 25 minutit.
Uurimuse üldistest tulemustest on Teil võimalik teada saada ajakirjanduse kaudu ja lugeda Tartu linna koduleheküljel www.tartu.ee 2023. aasta suvel.
Kui küsimustikule vastamine jääb pooleli, siis avaneb see järgmisel korral poolelijätmise kohal.

Sellega koos tuleb ka venekeelne jutt.

Уважаемый житель Тарту!
Напоминаем, что ждем от Bас ответа на опрос «Тарту и его жители».
Ваши данные мы получили из Регистра народонаселения Эстонии и Вы попали в выборку исследования методом случайного отбора. Опрос является анонимным, никто не узнает Ваше имя, а собранный материал будет использоваться только в статистически обобщенном виде. Заполнение анкеты займет приблизительно 25 минут.
О результатах опроса Вы сможет узнать из средств массовой информации и прочесть на сайте г. Тарту www.tartu.ee летом 2023 года.
Если Вы уже начали отвечать на вопросы анкеты, но затем прервали заполнение, то вновь анкета откроется на том месте, где Вы остановились.
Можете начать заполнение анкеты здесь:
https://v.turu-uuringute.ee/c/mk6nb?lang=ru
Заранее благодарны!
Tartu Linnavalitus ja Turu-uuringute AS (liis@turu-uuringute.ee)
Если Вы не хотите участвовать в этом опроса (или Вы попали в выборку опроса ошибочно), пожалуйста, нажмите на ссылку ниже:
https://v.turu-uuringute.ee/r/mk6nb?lang=ru

Tartu Linnavalitus ja Turu-uuringute AS, öelge, miks peaks Tartus elav Eesti venelane veel eesti keelt õppima, kui te toote talle tema emakeele koju kätte?

Uued Uudised