Eestlased ei taha sisserändajatest midagi kuulda

ImmigrandidImmigrandid

Eesti on koos teiste Ida-Euroopa riikidega nende kümne maa seas, kes on kõige vähem valmis aktsepteerima immigrante, selgub arvamusuuringute agentuuri Gallup korraldatud küsitlusest.

Eesti elanike valmisoleku indeks immigrante aktsepteerida on 2,37 skaalal, kus maksimaalne vastuvõtlikkuse näitaja oleks 9 palli. Kõige vähem on valmis immigrante taluma Makedoonia kodanikud, kelle vastav koondindeks on 1,47, sellele järgnevad Montenegro, Ungari, Serbia, Slovakkia, Iisrael, Läti ja Tšehhi. Kümnes riik selle skaalal on Horvaatia, mille indeks on 2,39.

Riigid, millest suur osa jääb praeguse põgenikekriisi tulipunki ja migratsiooniteedele, suhtuvad immigrantidesse kõige negatiivsemalt, märgib Gallup. Ainsa mitte-Euroopa riigina mahub kümne sekka Iisrael, mis on viimasel kümnendil pidanud toime tulema suure asüülitaotlejate hulgaga Aafrikast.

Gallup koostas pingerea, küsides 2016. aastal 138 riigi inimestelt hinnangut, kas see, kui tema riigis elavad mujalt saabunud inimesed, tema naabriks saabuvad immigrandid ja immigrant abiellub vastaja lähedasega on hea või halb. Vastus, et see on hea, andis kolm, neutraalne vastus ühe ja negatiivne vastus – “selline asi on halb” – null punkti.

Kõige kõrgema valmisolekuga immigrante aktsepteerida on Gallupi uuringu põhjal Island, mille näitaja on 8,26, sellele järgnesid Uus-Meremaa, Rwanda, Sierra Leone, Mali, Austraalia, Rootsi, Nigeeria, Burkina Faso ning Iirimaa, mille vastav indeks on 7,74.

Maailma keskmine näitaja oli 5,29 punkti. Sellest kõrgem näitaja oli 77 riigis, madalam 61 riigis. Ülemaailmselt pidas enamus ehk 54 protsenti heaks seda, et nende riigis elab immigrante, immigrantide elamist oma naabruses pidas heaks 50 protsenti ning 44 protsenti pidas heaks asjaks seda, kui mõni tema lähedane abielluks immigrandiga.

Uuringust nähtub, et rohkem on valmis immigrante aktsepteerima neid juba varem vastu võtnud riigid või eraldatult paiknevad maad nagu Island või Uus-Meremaa. Samuti selgus, et nooremad ning haritumad on immigrantide suhtes tolerantsemad.

Kommentaarid