Eestlased peavad põhieesmärgiks rahvuse ja kultuuri säilimist

dsc_8130

Eesti inimesed peavad oluliseks rahvusriikide kestmist ning riigi põhieesmärgiks eesti rahvuse ja kultuuri säilimist läbi aegade, kinnitab Turu-Uuringute AS poolt Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud avaliku arvamuse küsitlus.

2016. aasta teisel poolaastal läbi viidud omnibuss-küsitlustele vastas 800 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku, avaldas Ühiskonnauuringute Instituut pressiteates.

„Enne lähenevat Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva ning järgmist suurt juubeliaastat uurisime Eesti elanikelt, mida nad oma riigi kohta arvavad ja kas Eesti Vabariigi põhiseaduses kirjas olevad punktid lähevad neile praegusel ajal korda,“ kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. „Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas sõnastatud eesmärk on tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Küsisime, kas vastajate hinnangul peaks see olema Eesti Vabariigi põhieesmärgiks. Küsitlustulemustest selgub, et kokku 90% vastanutest, ehk suurem enamus peab eesti rahvuse ja kultuuri säilimist läbi aegade Eesti Vabariigi põhieesmärgiks – 58% vastanutest ütles“ jah“ ja 32% „pigem jah“. 6% vastanutest vastas sellele küsimusele „pigem ei“ ja 4% „ei“.

„Maailmas, kus globaliseerumine ja multikultuursuse propageerimine on jõuliselt esilekerkinud trendid, leiab enamik Eesti elanikke siiski, et rahvusriigid, sealhulgas Eesti, peavad säilima ja neid ei tohi lammutada,“ pajatas Johanson. „Küsimusele „Kas nõustute väitega, et rahvusriigid (nagu Eesti) on oma aja ära elanud ja minevikku kuuluv nähtus, mis tuleks lammutada?“ vastas 70% inimestest „ei“ ning 21% „pigem ei“. Vaid 3% vastanutest vastas sellele küsimusele „jah“ ning 6% „pigem jah“, seega leiab valdav enamus, ehk 91% inimestest, et rahvusriike tuleb säilitada.“

Pöördeliste ja pingeliste maailmasündmuste tõttu on inimesed mures Euroopa tuleviku pärast, nentis Johanson. Väga suur hulk inimesi leiab, et Euroopa ühiskond ilmselt ei säili sellisena, nagu me teda seni tundnud oleme. Küsimusele „Kas leiate, et Euroopa tsivilisatsiooni püsimajäämine on ohus?“ vastas 67% inimestest „jah“, 33% „ei“.“

Küsitluses uuriti ka inimeste arvamust eneseteostuse võimaluste kohta Eestis. Eesti põhiseadus ütleb, et igaühel on õigus vabale eneseteostusele. Küsitlusele vastanutest 12% leiab, et eneseteostuse võimalused on Eestis väga head ning 56% pigem head, seega kokku 68% inimestest hindab eneseteostuse võimalusi positiivseks. Pigem halvaks hindab eneseteostuse võimalusi Eestis 28% ja väga halvaks 4% vastanutest, kokku seega 32%.

„Kui küsisime inimestelt, kas nad on tundnud, et Eesti Vabariik kohtleb neid ebaõiglaselt, vastas 29% „pigem ei“ ja 45% „ei“, seega 74% ei ole tundnud, et riik oleks nende suhtes ebaõiglane. Sellele küsimusele vastas „jah“ 10% ja „pigem jah“ 15% , mis tähendab, et 25% ehk veerand eestimaalastest tunnetab siiski ka ebaõiglast kohtlemist. 4% küsitletutest ei osanud antud küsimusele vastata.

Kommentaarid

Üks kommentaar loole “Eestlased peavad põhieesmärgiks rahvuse ja kultuuri säilimist

  1. Avatar
    T. Puidet kirjutas:

    Rahvuse ja kultuuri säilitamine on Eesti riigi loomise põhjus ja põhiseaduslik kohustus ning on ka täiesti loomulik, et eestlased seda õigeks peavad. Sellele vastutöötajaid saab nimetada ainult riigireeturiteks.

Kommenteerimine on suletud