Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EKRE avalik kiri parlamendierakondade juhtidele: Eesti ida- ja kagupiir vajab kaitserajatiste barjääri ja reservväelaste ettevalmistamist piirikonfliktiks

17.11.2021
Migrandid Valgevene-Poola piiril
© Scanpix

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus saatis Eesti parlamendierakondade juhtidele avaliku kirja, kus kutsub üles kiiresti alustama kaitserajatiste barjääri rajamist Eesti ida- ja kagupiirile ning valmistama ette kuni 2000 reservväelast võimaliku piirikonflikti lahendamiseks.

Avaldame avaliku kirja täismahus

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on järjekindlalt ja pikka aega hoiatanud, et migratsioonisurve idast ja lõunast on pikaaegne väljakutse, mis kujutab endast eksistentsiaalset ohtu eesti rahva kestmisele, meie inimeste turvalisusele, sotsiaalsele sidususele ja majanduslikule heaolule.

Ainuüksi legaalne sisseränne on oma mahult ja koosseisult sarnane 1980. aastatel toimunule – ka siis jäi Eestisse igal aastal keskmiselt 4000-5000 idaslaavi maadest ja väljastpoolt Euroopat tulnud isikut rohkem, kui siit lahkus. Ent lisaks ähvardab Eestit illegaalne massiimmigratsioon, mis on oma olemuselt riikliku julgeoleku küsimus ja nõuab seetõttu kõigi poliitiliste jõudude koostööd ning pühendumist.

Oleme väga mures Eesti riigi vähese ettevalmistuse pärast ning kutsume valitsust üles astuma viivitamatult konkreetseid samme, et tõrjuda meile vältimatult lähemale liikuvat immigratsioonikriisi.

Esiteks, tuleb kohe luua füüsiline kaitserajatiste barjäär Eesti ida- ja kagupiirile. Väga suure tõenäosusega peame olema valmis illegaalse immigratsiooni tõrjumiseks ka Läti suunalt, s.t Schengeni sisepiiril. Meie hinnangul ei ole kujunenud olukorras adekvaatne jätkata piiritara rajamist varem paika pandud ajaraamis. Kaitsetara tuleb rajada lähinädalatel!

Teiseks, tuleb kohe käivitada reservõppekogunemised, mis hoiavad Kagu-Eestis 1000 kuni 2000 reservväelast, kellele antakse kogu vajalik relvastus ning korraldatakse reservkogunemise käigus vajadusel eriväljaõpe. Poola ja Leedu territoriaalse terviklikkuse ründamiseks kasutatakse korraga tuhanded inimesi, nende peatamiseks ei piisa sadadest PPA töötajatest, vaja on märkimisväärselt suuremat elavjõudu. Reservõppekogunemisi tuleb korraldada vähemalt 2022. aasta kevadeni, et ohustatud piirilõike oleks võimalik vajadusel kohe kaitsta.

Kolmandaks, peame ülioluliseks, et poliitilisel tasandil pannakse paika selge ülesandepüstitus ning sellest lähtuvad korraldused üksustele ja üksikvõitlejatele. Meie hinnangul peab Eesti riigi esmane ülesanne olema oma territoriaalse terviklikkuse kaitsmine, mis tähendab, et piiritara ja piirile viidavate üksuste ülesanne on piiriületuse tõrjumine ning illegaalsete piiriületajate kinnivõtmine ja tagasisaatmine.

Riigi vastu toimuva rünnaku puhul peame olema valmis jõu kasutamiseks. Eesti julgeoleku seisukohalt on ülioluline see signaal, mille me saadame nii Eesti kui ka maailma avalikkusele. Kui meie sõnum on selge ja resoluutne – me lööme rünnakud piirilt tagasi –, siis heidutab see riigipiiri ründajaid. Ühtlasi on oluline, et kõik piiri kaitsvad mundrikandjad teaksid, et nende selja taga on kogu Eesti ühiskond eesotsas valitsusega.

Kutsume erakondi ja valitsust käituma otsustavalt, kiirelt ja julgelt. Kinnitame, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on Eesti julgeoleku tagamisel toeks ja partneriks kõigile poliitilistele jõududele, kes seisavad meie iseseisvuse ja turvalisuse eest.