EKRE Järvamaalt: Paides hakatakse eakate kokkuhoidvat seltskonda päevakeskusest küüditama

Kalle GrünthalKalle Grünthal

Just selliste karmide sõnadega iseloomustavad Paide pensionärid linnavalitsuse plaani lõpetada Paides Laial tänaval viis aastat tegutsenud eakate päevakeskuse tegevus ning kolida nad mõnele teisele pinnale.

Põhjuseks on väidetav linnavalitsuse „suurepärane planeerimisoskus“, kes on suutnud ajastada ühele ja samale ajale Paide Ühisgümnaasiumi lammutamise ja riigigümnaasiumi rajamise, mille tagajärjel jääb vajaka õpilaste klassiruumidest.

Koolile otsiti ruume… eakate arvelt

Esialgsetest plaanidest paigutada õpperuumid üle linna laiali on loobutud ning sihikule on võetud eakad ja puudega, kaasa arvatud liikumispuudega isikud, kes peavad oma kodusest ning neile igati sobivatest ruumidest lahkuma. Esimese rünnaku, kui neid taheti kolida Paide Kultuurikeskusesse ehk uuema nimetusega Paide Muusika- ja Teatrimajja, suutsid eakad iseseisvalt tagasi lüüa, sest neile pakutavad ruumid olid 150-le nimekirjas olevale liikmele liialt väikesed.

Järgmisena on Paide Linnavalitsus sobiva koha otsingul pakkunud välja Tallinna tänava lasteaia ruumid, kuid ka sellel on oma suured miinused. Kõigepealt selle kaugus linnasüdamest. Näiteks Ristiku tänava eakatel pikeneb päevakeskusesse minek 1,2 kilomeetrit. Kui noorele inimesele ei ole see vahemaa mingiks takistuseks, siis eakamale on see juba väga tõsine katsumus, mille ettevõtmist kaalutakse juba tõsiselt.

Eakate seltskond võib laguneda

Eakad on suures mures ka sellepärast, et kindlasti laguneb nende seni kokkuhoidev seltskond, sest paljud nende liikmeskonnast ei ole ealistest iseärasustest ja tervisest tulenevatest põhjustest võimelised Paide äärelinna minema. Vanainimesed, kelle vanus jääb vahemikku 64 kuni 93 aastat, ütlesid otse välja, et tegemist on nende kollektiivi lõhkumisega, sest näiteks Laiale tänavale maha jäävad võimlejad ei tule pärast treeningut kindlasti enam Tallinna tänavale.

Sama toimub ka puuetega inimeste koja liikmetega, keda väidetavalt kavatsetakse paigutada Aiavilja tänavale ja kes ei võta samuti seda teekonda kindlasti ette. Sisuliselt tähendab see aga ühe tegusa kollektiivi tegevuse hääbumist, halvimal juhul aga väljasuretamist. Kahjuks on tänased otsuste langetajad unustanud selle, et eakate näol ei ole tegemist mitte lihtsalt vanemate inimetega, vaid  isikutega, kes on andnud omal ajal väga suur panuse Paide linna arengusse ja kes vääriksid teistsugust suhtumist.

Keegi tark on kunagi öelnud: aeg ei peatu, aga ajalugu kordub

Ajaloost on teada, kuidas Molotov-Rippentropi paktiga jagasid Nõukogude Liit ja fašistlik Saksamaa ära mõjusfäärid Ida-Euroopas, mille lõpptulemusena iseseisev Eesti palus ennast „vabatahtlikult“ vastu võtta Nõukogude Liidu koosseisu. Selle, et nimetatud pakti juurde olid vormistatud veel ka salaprotokollid, sai laiem avalikus teada alles aastakümneid hiljem. Kahe suurriigi vahel sõlmitud lepped tõid eesti rahvale muude kannatuste kõrval kaasa ka küüditamise, mida ellujäänud sellele tagasi mõeldes meenutavad õudustundega. Mingil määral saab siin eelmärgituga tõmmata isegi paralleele, muidugi leebemas variandis.

Paralleelid on äravahetamiseni sarnased

Saksamaa ja NSVL sõlmivad Molotov-Rippentropi pakti. – Haridus ja Teadusministeerium ning Paide Linnavalitsus sõlmivad lepingu rajada Paidesse Kutsehariduskeskuse juurde riigigümnaasium. Hiljem, Paide Linnavalitsuse pealekäimisel, mida vormistatakse „kogukonna soovina“, saab riigigümnaasiumi uueks asukohaks Posti tänav 12.

Aastaid hiljem selgub, et lisaks teadaolevale Molotov-Rippentropi paktile, kuuluvad selle juurde veel salaprotokollid. – Käesoleval aastal selgub avalikkuse jaoks, et toonane Paide Linnavalitsus on sõlminud lepingu, millega annab Lai 33 asuvad hoone osad riigile tasuta üürile, sest vastasel korral poleks riik nõus rajama riigigümnaasiumi Posti tänavale, ehk täiesti teadlikult ohverdatakse eakate heaolu Posti tänavale rajatava koolimaja altarile.

Eesti „vabatahtlik“ astumine NSVL koosseisu tõi selle elanikonnale kaasa küüditamise, kus paljud pered lahutati üksteisest igaveseks, deporteerides nad Liidu äärealadele. – Paide Linnavalitsus lammutab toimiva eakate päevakeskuse, paigutades nad erinevatesse piirkondadesse ning linna äärealale, lõhkudes seni hästi toiminud omavahelise suhtluse ja läbikäimise.

Poliitikud vaadaku peeglisse

Aga on veel üks sarnasus. Aastakümneid tagasi töötanud propagandaveskid lubasid kunagi eesti rahvale õnnelikku ja päikeselist tulevikku, mis aga tegelikult sai, puudub vajadus ilmselt meenutada.

Ja nüüd tänapäeva.  Lugupeetud keskerakondlastest ja sotsidest ametnikud, jätan nimed siin kohal veel nimetamata, kes te sügiseste kohalike omavalitsuste valimiste eel kohtusite eakatega ja lubasite naeratavate nägudega, et eakaid Laia tänava ruumidest kuhugi mujale ei paigutata. Vaadake korraks peeglisse ja küsige, kas ma ikka olen selline, nagu ma sealt välja paistan või kehtib teie kohta ühe pensionäri tabav ütlus: „Enne valimisi leiavad kõik meie juurde tee, aga pärast ei tunne meie vastu enam keegi huvi“.

Kalle Grünthal,

EKRE Järva-ja Viljandimaa ringkonna juhatuse liige

Paide linna eelarvekomisjoni liige

Kommentaarid