Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EKRE kristlastest kandideerijad soovitavad valimiste eel lisaks kõrvadele kuulata ka südamega

08.02.2019
Hetk kohtumiselt.
© Tartu EKRE

Kristlike koosolekute sarjas toimus Tartus 5. veebruaril EKRE Kristlaste Ühenduse õhtu hotelli London konverentsisaalis, kus esinesid EKRE kristlastest kandideerijad Ain Ehari, Merike Lumi, Indrek Särg ja Aare Tamm.

Kristlike koosolekute sarja algataja on Erki Kallaste, kes on koos EKRE Kristlaste Ühenduse esimehe Tarmo Hintsiga nüüdseks käinud mitmetes valimisringkondades. Alustati Saaremaalt ja seejärel külastati erinevaid kogudusi mandril. Tartusse jõudsid nad Põlva kaudu.

Õhtu sissejuhatava kõne pidas Tartu ringkonna ja linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Indrek Särg, kes tõdes, et kristlikud väärtused peaksid olema poliitikas hoopis kaalukamalt esindatud. Meie kultuur toetub endiselt kristlikule aluspõhjale ning tänapäeva maailmas on seda eriti oluline teadvustada ja kaitsta.

Kahjuks ei pea mitmed erakonnad vajalikuks näiteks kogudustes oma programmi tutvustada, seetõttu aga tekib paradoks, et võrdse kohtlemise nõude tõttu ei julge kirikuõpetajad kogudustes korraldada kokkusaamisi ka neile erakondadele, kel tõesti oleks kogudustele oma sõnum. Särg avaldas lootust, et tulevikus võiks olla loomulik, et poliitikud tulevad oma programmiliste mõtete asjus kõigepealt just kogudustelt nõu küsima ja kogudused räägivad poliitiliste valikute asjus rohkem kaasa.

Saadikukandidaat Merike Lumi tutvustas oma kristlikku tausta ja tõi esile pühakoja puhastavat mõju, mis peaks ka poliitikuid mõjutama kristlikus suunas. Ta juhtis tähelepanu mõnede kartellipoliitikute tekitatavale ebamoraalsele suhtumisele, mille järgi lapsed ja vanainimesed oleksid ühiskonnale justkui koormaks, mida saavat kergendada abordi või eutanaasia abil.

Majanduslikel ja rahanduslikel küsimustel peatus kandidaat Aare Tamm, kes pidas eriti vajalikuks lõpetada välisabi meist suurematele riikidele ning keskenduda oma inimestele paremate võimaluste loomisele, eriti noorte perede ja eakate tarbeks.

Kandidaat Ain Ehari sai ennast põgusalt tutvustada ning seejärel ka kohe vastata küsimustele, sest ametikohustuste tõttu laskeinstruktorina pidi ta kiiresti jõudma teise kohta. Ehari tõi esile vajaduse homopropagandat teostavate MTÜ-de rahastamise asemel paremini rahastada näiteks kaitseväge ja Kaitseliitu.

Samuti rääkis ta vajadusest ühtsuse järele kristlaste seas just valimiseelsel ajal, kui on vaja rõhutada ja esile tuua kristlikud põhiväärtused, et see aitaks inimestel valimistel leida need kandidaadid, kes otsuste tegemisel juhinduksid kristlikest tõekspidamistest. Lisaks viitas ta mitmete erakondade valimisloosungite taga peituvatele lõksudele.

Seejärel esines sütitava jutluse ja üleskutsega EKRE Kristlaste Ühenduse esimees Tarmo Hints. Ta tõi näiteid Ameerikast, kus kristlased on tunnetanud oma missiooni ja asunud poliitikas häälekamalt kaasa rääkima ning viitas, et ka president Trumpi nõustavad mitmed kuulsad jutlustajad.

Hints selgitas, et valimislubadused tuleb läbi kuulata mitte ainult kõrvadega, vaid ka südamega. Kui mõne erakonna valimislubadused käivad Piibli põhimõtetele vastu, siis on see ohu märk ja selliste erakondade suhtes tuleks olla väga ettevaatlik. Hints kutsus üles koguduseliikmeid tulema avalikkuses esile oma tõekspidamistega ning tegema aktiivset tööd rahva äratamisel, et teha poliitikas paremaid valikuid: „Te ei ole pandud sabaks, vaid peaks!“

Erki Kallaste esines pika ja sütitava üleskutsega valida EKRE kandidaate, sest ainult EKREl on praegu suutlikkust ühiskonda tarvilikus suunas muuta. Tema üleskutse jäi ilmselt paljudele kuulajatele meelde: „Kallid Eesti valijad, olen elanud mituteist aastat Soomes ja Rootsis ja näen seda, kuhu need ühiskonnad on jõudnud. Panen teile südamele: ärge mingil juhul tehke neid vigu, mida on tehtud Soomes ja Rootsis!“ Erki Kallaste korraldatud annetuskampaaniast sai tasutud ka summa saali üürimiseks.

Rõõmustavalt suure hulga huviliste seas oli liikmeid pea kõigist Tartu kogudustest. Õhtu lõppedes mitmed kuulajad tänasid ja avaldasid soovi, et selliseid õhtuid võikski korraldada igas koguduses.