EKRE lubab võimule saades lahendada Saaremaa Leisi piirkonna elanike teemured

1HU18FEB01A6

Leisi valla Metsküla piirkonna elanikud näitasid üles oma aktiivsust Metsküla-Murika rannamaantee mustkatte alla saamiseks juba alates 2009st.

Antud teelõik pikkusega 4,7 km, on osa Meiuste-Murika-Metsküla rannamaanteest, mille kogupikkus on 11 km. Asjadega jõuti niikaugele, et  tehti ära vajalikud ettevalmistustööd mustkatte alla viimiseks: puhastati kraavid, lõigati maha võsa, vahetati truubid, jne. 2014. aastal saadi mustkatte alla teelõik Meiuste -Pammana, ja seda 6,3 km ulatuses. Ülejäänud teelõik jäi kahjuks tegemata.

Leisi ja Mestküla rahvas avaldas rahulolematust ning alustas allkirjade kogumist, et taotleda kogu teelõigu mustkatte alla viimist. Pöörduti ka kirjalikult Maanteeameti Lääne regiooni poole, millele lisati 216 allkirja. 8. augustil 2014 ilmuski Saarte Hääles lootustandev artikkel, mille kohaselt käidi välja lubadus teelõik mustkatte alla viia hiljemalt 2017 aastaks. Tänaseks pole siiski midagi muutunud.

Seetõttu pöörduti 31. juulil 2017 antud teemaga uuesti kirjalikult (lisati ka 205 allkirja) Maanteeameti Lääne regiooni poole. Kuid 4. augustil k.a. saadi Maanteeameti poolt kirjalik vastus, mis oli eitav.

Piirkonna elanikke selline asjade käik mõistagi ei rahulda. Lisaks teeb olukorra ärevaks asjaolu, et nimetatud piirkonnas asub Saaremaa üks enimkülastatavaim ja ilusaim supelrand. Seetõttu liigub seal peale autotranspordi veel palju erinevas vanuses jalakäijaid ja jalgrattureid. Maanteeameti poolt on kumbagi tee otsa pandud suunamärgid, mis soovitavad nimetatud tolmust kruusateed
kasutada jalgrattaturistidel. Tahes-tahtmata jääb mulje, et ega enne midagi kardinaalset ette ei võeta, kui on juhtunud liiklusõnnetus. Maanteeamet pakub olukorra leevendamiseks kloriididega immutamist ,kuid elanike tähelepanekute põhjal lõhub see kruusateed veelgi intensiivsemalt.

Selge on, et ainult külaelanike initsiatiiviga ametnike barjäärist läbi murda ei õnnestu. Probleemi lahendamiseks oleks vaja kaasata mingi poliitilise erakonna toetus. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ongi lubanud oma valimisprogrammis piirkonna elanike mured lahendada ja võimule saades tee valmis ehitada. Loodame, et nii ka läheb.
,
Aarne Toomväli

FOTO: PM/Scanpix (illustratiivne – Saaremaa teed)

Kommentaarid