Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EKRE seisab maakoolide säilimise eest

02.03.2022
Lääneranna volikogu liige Eeva Helme (EKRE)

EKRE fraktsioon koostas seoses Lääneranna vallas kavandatava koolivõrgureformiga otsuse eelnõu, mis kõigi eelduste kohaselt peaks tulema 24. märtsil toimuval volikogu istungil ka hääletusele. Eelnõu sisu puudutab Lääneranna valla koolivõrgu säilimist.

10. veebruari toimunud Lääneranna vallavolikogu istungil esitleti vallavolikogu liikmetele planeeritavat haridusreformi kava, kus vallavanem Ene Täht andis teada, et seoses valla eelarveliste vahendite kokkuhoiuga, on plaan kõikidelt Lääneranna valla põhi- ja algkoolidelt võtta ära viimane kooliaste. See puudutab valla seitsemest koolist kuut.

Lääneranna vallavolikogu EKRE fraktsioon ei saa nõustuda niisuguse lähenemisega ja esitab koolivõrgu säilimiseks otsuse eelnõu, mis hoiaks ära asjatud pinged ja võimaliku perede ning õpetajate lahkumise vallast ning annaks kindlustunde neile, kes tahavad siiakanti elama tulla ning seeläbi ka suurendaksid valla tulubaasi.

EKRE fraktsioon esitas seoses Lääneranna vallas kavandatava koolivõrgu reformiga vallavanemale 13 kirjalikku küsimust:

1. Oleme kursis, et Lääneranna vald maksab õpetajate palkadele lisaks kõigi seitsme kooli peale kokku enda eelarvest ca 150 000 eurot aastas. Milline on muu eeldatav ja reaalne kokkuhoid tutvustatud visiooni elluviimisel? Palume see välja tuua iga kooli kohta ka eraldi.

2. Plaani kohaselt likvideeritakse viimased kooliastmed. Kuidas aitab see kaasa kokkuhoiule nt elektri, kütte, hoolduskulude, prügiveo või ka nt koolikoka töötasu kulult?

3. Kas vald on teinud analüüsi, kui palju õpilasi läheb niisuguse reformiga õppima teise valla koolidesse ning kaotatakse seeläbi pearahade laekumises? Eelkõige Varbla ja Koonga koolide puhul.

4. Kas on analüüsitud kui suur on 7.-9. klassist naabervalda kooli minevate õpilaste nooremate õdede-vendade arv, kes samuti lähevad teiste kooli? Perede jaoks on logistiliselt igati lihtsam valik, kui lapsed saavad käia samas koolis.

5. Koonga koolis toimunud kohtumisel 19.02.22 selgus, et dokumendis, kus oli kajastatud kooli minevate laste arvu, olid sees vead. Andmed kajastasid vaid lasteaias käivate laste arvu. Arvestamata olid jäänud nö kodused lapsed. Küsimus oli ka paari lapse sissekirjutuses. Kas niisugused vead on sees ka teisi kooli puudutavates numbrites? Kui see võib nii olla, siis on kogu prognoos oma nn algarvudes vale.

6. Kas olete analüüsinud võimalust, et need pered, kellel kodulähedane kooliaste likvideeritakse ja kui nad igal hommikul sõidavad nö oma koolimajast mööda viies lapsi kilomeetreid kaugemale kooli vahetavad ka lõpuks elukohta? Või nt kasutavad võimalust väljendada protesti

ning kirjutavad end vallast välja? Kui suur võib olla sellisel juhul eelarvesse laekumata jääv üksikisiku tulumaksu osa?

7. Lisaks on esitatud visiooni üks ambitsioone tõsta kvaliteeti õpetajate kvalifikatsioonis ning värvata nooremaid õpetajaid. Kui suur on see lisatasu, mida plaanite õpetajatele sellisel juhul maksta? Kas selle palganumbri puhul on reaalne, et meie vallas on koheselt sellisel juhul ootustele vastav tööjõud saadaval? Arvestades asjaolu, et noorte õpetajate pealekasv on probleemiks kogu riigis, samuti on probleeme 100% kvalifikatsiooniga.

Kas vald on teinud rahulolu-uuringuid lastevanemate hulgas, millest selgub lastevanemate rahulolematus õppekvaliteediga? Kui vastavad uuringud on olemas, palume neid meiega jagada.

8. Kui suur on planeeritav kulu transpordi lisamisel ja ümberkorraldamisel? Kas on välja arvutatud kui palju lisandub transporti vajavaid lapsi ja kui palju suurenevad vahemaad? Millal on plaan nt välja töötada sõidugraafikud?

9. Kas vallavalitsus on ammendanud kõik muud võimalused kulusid kokku hoida? Palun esitage viimase viie aasta eelarve ridade kasutamata jääk summa ja protsendi kaupa. Palun esitage ka viimase viie aasta eelarve ülekulu eelarve ridade kaupa summa ja protsendi ära näitamisega.

10. Milliste põhimõtete järgi on jaotatud ruumide kulud koolides, kus risktkasutatakse ruume rahvajamade jt. valla eelarvest toetatud või ülalpeetavate asutuste/MTÜ jne. poolt?

11. Kui suurele hulgale õpetajatele ei jätku enam tööd kooliastmete kaotamisel 6 koolis? Kui suur on maksulaekumiste vähenemine suuremas osas riigi poolt kinni makstud õpetajate palkade pealt makstava tulumaaksu vähenemisest, kui väheneb õpetajate arv või nende koormus?

12. Palun edastada täpsem info valla 2022. aasta eelarves toodud personalikulude suurenemise kohta (389 150 eurot suurenemine võrreldes tegelike kuludega 2021 aastal), majandamiskulude (124 541 eurot suurenemine võrreldes tegelike kuludega 2021 aastal) ja muud kulud (48 415 eurot suurenemine võrreldes tegelike kuludega 2021 aastal);

13. Kas vald on välja arvestanud, mis on kulu, kui lapsevanemad kooliastmete vähendamise otsuse kohtus vaidlustavad? Kui suur on see kulu, kui taolisi vaidlusi tuleb kuus?